Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterpresentasjon. Vann. Verdens viktigste ressurs. Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder av mennesker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterpresentasjon. Vann. Verdens viktigste ressurs. Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder av mennesker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterpresentasjon

2 Vann. Verdens viktigste ressurs. Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder av mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold. Kraftig befolkningsvekst, urbanisering og økende levestandard gjør at verdens vannforbruk er raskt økende. Det må investeres mange tusen milliarder kroner globalt i årene som kommer. Også i Norge vil klimaendringer økende nedbørsmengder kreve nye or forbedrede løsninger. Vannbransjens tradisjonelle fokus er sikker vannforsyning og rensing. Nå er bransjen viktig også på områder. God vannbehandling og dokumentert god vannkvalitet er avgjørende for næringer som sjømat, offshore, skipsfart og næringsmiddelindustri. Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak.

3 Vannets historie De tidligste vannkonstruksjonene er fra Mesopotamia og Egypt, 3.000 f.Kr. I antikkens Roma hadde rike mennesker rennende vann, toaletter og bad hjemme. Sterk befolkningsvekst og urbanisering i middelalderen første til epidemier. Kraftig satsning på vann og avløp ut over på 1800-tallet. De første vannforsyningssystemene i Norge er fra 1600-tallet. Uten vannbransjens store teknologiske sprang, ville industrialiseringen og den sterke økonomiske veksten de siste 200 årene, vært utenkelig.

4 Visste du at … Over 70 prosent av jordens overflate er dekket av vann. Bare 2,5 prosent er ferskvann.. FN mener at 1 milliard mennesker ikke har tilgang til rent drikkevann.. Verdens vannforbruk antas å øke med ca. 50 prosent de neste tiårene grunnet befolkningsvekst og økende levestandard… Det stigende vannbehovet vil kreve investeringer på nærmere 800 milliarder dollar i året frem mot 2020.

5 Visste du at … Lengden på det norske hovedledningsnettet (vann, avløp og overvannsledning) tilsvarer 2,5 ganger rundt Ekvator. I gjennomsnitt betaler norske husholdninger 3.000,- i vanngebyrer og 3.400,- for avløp i året. Det ville ha kostet ca. 1.000 milliarder kroner å bygge det norske vann- og avløpsnettet på nytt i dag. Det investeres nærmere 500 milliarder kroner i Norge i anlegg, rør og utstyr frem mot 2030. De største kostnadene kommer som følge av at nett ikke tåler den økte nedbørsmengden. Den norske vannbransjen omsetter for over 15 milliarder kroner i året og sysselsetter ca. 10.000 mennesker. I tillegg kommer entreprenørvirksomheten.

6 Vann styrer verden Mange konflikter i verden har sprunget ut av ønsket om å kontrollere vannressursene. Vann blir et stadig større knapphetsgode – både pga. befolkningsvekst og klimaendringer. 1 milliard mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann, og 2,5 milliarder har ikke gode sanitærforhold i dag. Omtrent halvparten av verdens befolkning vil bo i områder med høyt vannstress i 2030.

7 En forutsetning for økonomisk vekst Diaré er den nest viktigste årsaken til spedbarnsdødelighet. 500 millioner skoledager går årlig tapt pga. vannrelaterte sykdommer. I Afrika sør for Sahara bruker kvinner i snitt mer enn 15 timer per uke for å hente drikkevann. For hver krone som investeres i vann og avløp i områder uten god tilgang til vann og avløp, får man 3 til 5 kroner tilbake.

8 Rent vann er ingen selvfølge Innlagt vann i Norge kom på siste del av 1800-tallet og vannklosett ut over på 1900-tallet. Viktig årsak til at levealderen i Norge har økt fra snaut 50 år på slutten av 1800-tallet til over 80 år i dag. Norsk vannbransje består i dag av 1600 vannverk, 2600 renseanlegg og mange teknologibedrifter. 10.000 ansatte. Vann er kritisk infrastruktur i samfunnet. Derfor jobber vi mye med risikokartlegging og risikoreduksjon.

9 En komplett verdikjede Kommunale vann- og avløpsverk Teknologibedrifter Systemleverandører Konsulentselskaper Entreprenørvirksomheter Håndverkerbedrifter Utdanningsinstitusjoner FoU-miljøer

10

11 Innbyggerfinansiert ordning Vann og avløp betales av innbyggerne gjennom kommunale gebyrer. I gjennomsnitt betalte en husholdning 3.107 kroner i vannavgift og 3.433 for avløp i 2012. Du betaler ca. 3 øre for en liter kranvann, og 3 kroner for en dusj – mot ca 13 kr literen for drikkevann på butikken. Gebyrene varierer fra kommune til kommune grunnet lokale forhold.

12 Morgensdagens store utfordringer Klimaendringer og mer nedbør utfordrer kapasiteten på dagens vann- og avløpsnett. Truer leveringssikkerheten og fører til store vannskader. Stor befolkningsvekst og urbanisering krever en betydelig oppgradering av anlegg og ledninger i mange norske byer. Et stort vedlikeholdsetterslep gjør at 1/3 av vannet forsvinner på vei til forbruker. Det må investeres nærmere 500 milliarder kroner frem til 2030. 200 mrd. kroner er knyttet til vedlikehold. 300 mrd. kroner er nyinvesteringer.

13 Strengere myndighetskrav ønskes Strenge HMS-krav til oljebransjen på norsk sokkel har skapt en verdensledende oljeteknologiindustri Vannbransjen ønsker også strenge myndighetskrav for: – samfunnssikkerhet – leveransesikkerhet – resirkulering – miljøgjenvinning Bransjen vil ha: – mer samarbeid over kommunegrenser – bedre anbudsregler – satsing på innovasjon og rekruttering Norges posisjon som rent miljøland må følges opp med høye standarder på vannområdet.

14 Bare fantasien setter grenser Det er lenge siden bransjen bare jobbet med vann og avløp i Norge – vi har tatt spranget mot nye næringer og eksport. Leverer i dag lokale og globale miljøløsninger. Kan produsere biogass til 100.000 biler og strøm til hele Bergen by. Leverer vann- og renseteknologi til alle de store industriene i Norge: – offshoreindustrien – skipsfartsnæringen – sjømatnæringen – Næringsmiddelindustrien Kraftig vekst i globale investeringer (800 mrd. USD per år) åpner enorme muligheter for norske bedrifter.

15 En jobb for fremtiden Vannbransjen trenger mange nye medarbeidere i årene som kommer Vi vil gjerne ha deg med på laget for å: – sikre liv og helse – sikre verdens vannforsynlig – skape økonomisk utvikling i den 3. verden – møte klimautfordringene i Norge – tilrettelegge for økt boligbygging i byene – utvikle nye forretningsmuligheter i nye bransjer Vi trenger ingeniører, fagarbeidere og mye annet. Foto: CMX

16 Om Norsk Vann Norsk vann er organisasjonen til 360 norske kommuner, kommunalt eide selskaper og enkelte private andelsvannverk. Totalt er det ca. 1.600 vannverk og 2.600 renseanlegg i Norge. De omsetter for ca. 10 milliarder kroner i året og sysselsetter rundt 6.000 personer. Norsk Vann arbeider aktivt for å informere om bransjen, drive kurs og kompetanseutvikling, påvirke regelverk og myndighetsutøvelse, samt forbedre tjenestene til publikum og sikre rekrutteringen til bransjen.

17 Om Clean Water Norway - Vannklyngen Vannklyngen er et tverrfaglig nettverk innen vannbehandling lokalisert rundt Oslofjorden. Klyngen består av ca. 50 bedrifter som har en årlig omsetning på 5,8 milliarder kroner og snaut 2.500 ansatte. Markedet for vannrensing vokser raskt. For å møte de behovene vi vet vil komme, må det tvikles ny teknologi, samtidig som eksisterende løsninger forbedres. Medlemsbedriftene dekker hele verdikjeden og svært mange teknologier innen vannbehandling. Vannklyngen er organisert som et prosjekt i Arena-programmet, et nasjonalt klyngeutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

18 Om Smart Water Cluster SWC er en midtnorsk næringsklynge som utvikler løsninger for vannrensing og vannbehandling for et globalt marked. Klyngen består av ca. 30 bedrifter som har en årlig omsetning på over to milliarder kroner og nærmere 1.000 ansatte. Klyngens fokusområde og konsept er knyttet til gjenbruks- og gjenvinningsløsninger innen vann og avløp for avgrensede områder - som for eksempel boligfelt, høyhus, skip og hotell. Klyngen samarbeider med regionale og nasjonale undervisnings- og FoU-aktører, interesseorganisasjoner, utviklingsselskap, relevante prosjekter og virkemiddelapparat. Også SWC er organisert som et prosjekt i Arena-programmet.

19 Om IWA Norge International Water Association (IWA) er verdens ledende bransjeorganisasjon innen vannbehandling. IWA Norge er medlem i IWA. Arbeidet ledes av en valgt komite med representanter fra hele vannbransjen; Anleggseiere, industri, konsulenter, myndigheter og FoU. Hovedoppgaven er å motivere fagpersoner til å engasjere seg i internasjonale saker og arbeid med vann.


Laste ned ppt "Masterpresentasjon. Vann. Verdens viktigste ressurs. Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder av mennesker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google