Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FN-SAMBANDET www.fn.no www.globalis.no Eva Gran, Internasjonal uke i Bodø 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FN-SAMBANDET www.fn.no www.globalis.no Eva Gran, Internasjonal uke i Bodø 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 FN-SAMBANDET www.fn.no www.globalis.no
Eva Gran, Internasjonal uke i Bodø 2008

2 Jeg har ikke noe land, ei heller en politistyrke.
Sagt om FN: "Jeg er ingen stat med 6 miliarder innbyggere. Jeg har ingen hær. Jeg har ikke noe land, ei heller en politistyrke. FNs verdi ligger i organisasjonens moralske verdier, dens troverdighet" (Tidligere FN-generalsekretær Boutrus Boutros-Ghali)‏

3 I år 2000 kom FN med 8 Tusenårsmål som skal bekjempe fattigdom og nåes innen 2015

4 Mål 1: Utrydde ekstrem fattigdom og sult
Delmål 1: Halvere andelen av verdens befolkning som lever for under en dollar om dagen innen 2015.

5 Absolutt fattigdom Relativ fattigdom
innebærer manglende tilfredsstillelse av grunnleggende behov som mat, klær, hus og tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. mennesker som lever et nødpreget og usikkert liv - uten valgmuligheter. Relativ fattigdom levestandarden vil bli målt i forhold til samfunnet man lever i. I EU blir en person regnet som fattig hvis man kun har råd til halvparten av befolkningens gjennomsnittlige forbruk. Dette kan for eksempel gi seg utslag i manglende mulighet til å delta i vanlige sosiale aktiviteter.

6 Hvem er de fattige? Den største andelen ? Den største økningen ?
Mest utsatt ?

7

8 Mål 2: Sikre utdanning for alle
Delmål 4: Innen år 2015 skal alle barn, gutter som jenter, kunne fullføre grunnutdanning.

9 Mål 3: Styrke kvinners stilling
Delmål 5: Fjerne forskjellene mellom andelen gutter og jenter i grunnskole innen 2005 og i all utdanning innen år

10 Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Delmål 6: Redusere barnedødeligheten hos barn under fem år med to tredjedeler mellom 1990 og

11 svangerskapsrelatert dødelighet
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødelighet Delmål 7: Redusere dødsfall i forbindelse med fødsler og graviditet med to tredjedeler innen år 2015.

12 Mål 6: Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

13 Mål 7: Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
Delmål 10: Integrere prinsippene om bærekraftig utvikling i nasjonal politikk og reversere tap av naturressurser Delmål 11: Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold innen 2015 .

14 Menneskelig avtrykk Dette kartet fra FNs miljøprogram viser hvordan mennesket påvirker Jordens landoverflate i dag (2002). Vår store inngripen i økosystemene på Jorda har skjedd i økende tempo, spesielt i løpet av de siste århundrer. En viktig årsak er den store befolkningsveksten. Siden 1900 har verdens befolkning økt fra 1,7 til over 6 milliarder mennesker. Samtidig har vi i den rike del av verden hatt en sterk vekst i forbruket, som legger beslag på store mengder naturressurser. Graden av menneskelig påvirkning varierer og er knyttet til faktorer som infrastruktur (veier), nedhogging av regnskog, gruvedrift, landbruk, urbanisering etc

15 Menneskelig avtrykk 2050 Kartet er et scenario fra FNs miljøprogram som viser hvordan mennesket vil ha påvirket landskapet i 2050, hvis dagens utvikling fortsetter.

16 Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling

17

18

19 Er det mulig å forene kapitalisme og demokrati
Er det mulig å forene kapitalisme og demokrati? Kan politikerne styre kapitalen så den ikke styrer politikerne? 2005: De rikeste 20 % hardoblet din rikdom Halve verden lever på under US $ 2 om dagen Å heve alle ekstremt fattige opp til US 1,25 vil koste de rike 2%

20 Hva gjør Norge? viktige områder i norsk bistandspolitikk er:
- retten til utdanning - bekjempelse av HIV/AIDS - mikrokreditt - FNs tusenårsmål

21

22 Menneskerettighetserklæringen
pkt 28

23

24 FN-SAMBANDET www.fn.no www.globalis.no
Eva Gran, Internasjonal uke i Bodø 2008


Laste ned ppt "FN-SAMBANDET www.fn.no www.globalis.no Eva Gran, Internasjonal uke i Bodø 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google