Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEVTJENESTEN. RÅDGIVINGSTJENESTEN Utdanning og yrkesveileder: Hege Aanderaa: tlf. 55254026 Sosialpedagogisk rådgiver: Kristine Steiro: tlf. 55254029.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEVTJENESTEN. RÅDGIVINGSTJENESTEN Utdanning og yrkesveileder: Hege Aanderaa: tlf. 55254026 Sosialpedagogisk rådgiver: Kristine Steiro: tlf. 55254029."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEVTJENESTEN

2 RÅDGIVINGSTJENESTEN Utdanning og yrkesveileder: Hege Aanderaa: tlf. 55254026 Sosialpedagogisk rådgiver: Kristine Steiro: tlf. 55254029 Elevinspektør: Anne Berit A. Roksvåg: tlf. 55254024

3 S KOLEHELSETJENESTEN Helsesøster (torsdag og fredag): Linda Bratland Lund: tlf. 55254044/94501912 Skolelege (ons. etter lunsj i partallsuker): Stian Ngo: tlf 55254044 Skolepsykolog (tirsdag): Rigmor Dos Santos

4 U TDANNING OG YRKESVEILEDER (H EGE A ANDERAA ) Studie- og yrkesvalg Programfagsvalg Interessetester Studie- og yrkesmesser Utveksling til utlandet Søknad til Lånekassen

5 S OSIALPEDAGOGISK RÅDGIVER (K RISTINE S TEIRO ) Faglige og personlige vansker. Helseproblemer som skolen skal ta hensyn til. Henvisning til helsetjenesten, pedagogisk- psykologisk rådgivningstjeneste for videregående skoler, m.fl. Oppfølging av elever tatt inn etter individuell behandling og på tilrettelagt grunnlag. Tilrettelegge for språklige minoriteter. Organisere kartleggingstester. Samarbeide med OP/PPT, skolehelsetjenesten, BUP og NAV.

6 R ESSURSTEAM Rådgivingstjenesten, rektor, PPT og Oppfølgingstjenesten (OT) Samarbeidsmøter annenhver uke

7 E LEVINSPEKTØR – ELEVENS TALSMANN / KVINNE Elevens velferd Skolerelaterte el personlige vansker Forebygging av fravær, mobbing, adferdsproblem og rus Støtteundervisning/spesialundervisning Elevdemokrati Kontaktperson for russen

8 T RIVSEL FREMMER LÆRING § 9a–1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven § 9a–3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

9

10


Laste ned ppt "ELEVTJENESTEN. RÅDGIVINGSTJENESTEN Utdanning og yrkesveileder: Hege Aanderaa: tlf. 55254026 Sosialpedagogisk rådgiver: Kristine Steiro: tlf. 55254029."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google