Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den kristne tro - bakgrunnsstoff og Bibelen Forelesning Fredag 05.09.08 Foreleser: Petter Hagen Foto: Petter Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den kristne tro - bakgrunnsstoff og Bibelen Forelesning Fredag 05.09.08 Foreleser: Petter Hagen Foto: Petter Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den kristne tro - bakgrunnsstoff og Bibelen Forelesning Fredag 05.09.08 Foreleser: Petter Hagen Foto: Petter Hagen

2 Du trenger kunnskap fordi: Barnhagen skal lære barn om tro og verdier. Kristendommen er en viktig kulturfaktor. Mange av høytidene er knyttet til kristen tro (Jul, Påske). Førskolelæreren skal møte barns religiøse spørsmål.

3 Rammeplanene presiserer: Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna ”erfarer at grunnleggende spørsmål* er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger” (* det siktes her til livsspørsmål, religion) Du som førskolelærer må: ”skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler” (også utenfor samlingsstunden) PS: Når barn spør og tar initiativ har ikke du som førskolelærer rett til å avvise eller nekte å snakke med barnet om livsspørsmål.

4 Gud? Troslære går ut på å beskrive og drøfte hva kristne tror på (objektiv). Religioner og livssyn: eksistensielle valg som dreier seg om tro Gud eller guder er sentralt i de fleste religioner Kan vanskelig bevises eller motbevises i tradisjonell forstand

5 En åpenbaringsreligion Kan vite noe om Gud – fordi han har gjort seg til kjenne. Mennesket kan ikke vite alt om Gud Åpenbart (vist seg) seg på to måter: Allmenn åpenbaring, gitt seg tilkjenne i naturen og historien Spesiell åpenbaring, Gud ble menneske, Jesus viser menneskene hvem Gud er (et møte, fellesskap). Den spesielle åpenbaring blir en forutsetning for kristen tro. Bevitnet og beskrevet i Bibelen, blir grunnlaget for kristen tro.

6 Hva er tro i Kristendommen? Ikke vagt, omtrentlig Ikke en følelse Handler om en relasjon bygd på tillit. Forutsetter at man stoler på Guds eksistens, kan erfares. Tillit! Fellesskap. Luther: troen er en gave som alle kan ta imot Tro og tvil

7 Gud i Kristendommen Kristne tror Gud finnes, og han er èn (monoteisme, også islam, jødedom) Et gudomelig vesen, viser seg i tre personer. Gud Far, Guds sønn Jesus og DHÅ. Treenighetslæren! Treenigheten sprenger grensen for den menneskelig tanke

8 Treenigheten som en likesidet trekant Er ikke Er Er ikke Ånden Faderen Gud Sønnen Er

9 Guds egenskaper Gud er èn og personlig: Guds ansikt til utrykk gjennom Jesus. Gud på et personlig plan. Guds kjærlighet: kjærlighet, godhet, mildhet, barmhjertighet. Gud er hellig: fullkommen og opphøyd over alt annet. Helligheten blir et mysterium. Gud er allmektig: Ingenting blir umulig for Gud. All makt.

10 I barnehagen Formidling om Gud bør være rettet mot å gi dem et trygt gudsbilde. Omsorg og kjærlighet sentralt Undre seg sammen med barna, bibelfortellinger.

11 Menneskesyn Teosentrisk virkelighetsoppfatning, Gud i sentrum Gud har skapt naturen og mennesket Hvor står da mennesket? Hva er det?

12 Menneskesyn Spesiell posisjon i skaperverket Skapt i Guds bilde (frihet – ansvar, lik verdi, ingen forskjell, mennesket så verdifullt at Jesus måtte dø for det) Guds ”medskaper” (naturens egenverdi) Mennesket er forvalter ikke hersker over naturen Mennesket står til ansvar ovenfor Gud, innvirkning på etikken

13 Menneskesyn Å gjøre godt blir et ideal Fokus på det gode, men også søkelys på det motsatte som en realitet Skapt godt, noe i mennesket ble ødelagt, synd som skjebne, avstand til Gud, synd kan tilgis gjennom Jesus, gudsforholdet gjenopprettes. Kristendommen lærer at ondskap og lidelse en dag skal forsvinne og en ny verden skal bli til

14 Menneskesyn Kristen og humanetisk tankegang har tilknytningspunkter. Jf. Barnehagelovens § 1, og Rammeplanen 1.1, side 9, kristne grunnverdier:§ 1 medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet (disse verdiene finnes også i andre religioner og livssyn, for eksempel det sekulære, humansimen).

15 Kristendommens midtpunkt Kort historisk riss (historisk person): Jesus, var jøde. Palestina (dagens Israel) Siste årene brukte han til forkynnervirksomhet. Tilhengere og fiender, pga det han sa og gjorde. Pågrepet i Jerusalem under den jødiske påskefesten, blasfemi, dødsstraff av romerne! Romersk henrettelsesmetode: korsfestelse Etter sin død, mange hevdet han hadde stått opp fra de døde!

16 Kristendommens midtpunkt Menneske og Gud Krd. står og faller på Jesu selvpresentasjon: ”Jeg og Far er ett”. Kristusdogmet: Jesus er sann Gud og sant menneske. Jesus som den medlidende, omsorgsfulle, hjelperen og helbrederen Jesu budskap var radikalt Jesus som frelser (redde, sette fri). Her og nå – nytt liv – evig liv.

17 Til bildeeksempel 1 og 2 Ingen i dag vet hvordan han så ut! Evangelistene (Mark, Luk, Matt, Joh) sier ikke noe om det! Nærliggende og anta at han hadde trekk og fargene til en mann fra Midtøsten.

18 Den hellige ånd DHÅ er en person, ikke mystisk, ubestemmelig og upersonlig. DHÅ: er Gud i virksomhet i verden Med fra skapelsen av, fortsetter nyskapelse og opprettholdelse DHÅ skaper tro på Jesus, Guds måte å være i menneske på.

19 Den hellige ånd Tro er et resultat av Åndens gjærninger, ikke av egen vilje eller innsats. Mennesket kan ikke frelse seg selv (DHÅ). DHÅ kan gi nådegaver: tungetale, helbredelse, kjærlighet.

20 Temaer barn kan være opptatt av Døden Hvorfor ondskap? Engler*

21 Engler Hvordan ser de ut? Er de mange? (Åp 5,11 ) Vinger? Menneskelig skikkelse? Snille eller slemme? Engler er med i forbindelse med jul og påskehøytiden.

22 Engler Engler. Over 150 referanser i GT og NT Hva er en engel? Budbærere, hjelpere og beskyttere (Matteus 18,10, Salmene 91,11-12), ikke mennesker (Hebreerne 1,14,) udødelige, ubundet av tid og rom, gir trygghet, utfører Guds vilje, bringer beskjeder, kommer alene eller flere sammen.

23 Bibelen Boksamling (66 bøker, 39 GT – 27 NT) Stort mangfold: historie, poesi, profeti, evangelier, brev med mer. Nettkilde Bibelen.noBibelen.no Bibelsyn: konservativt - liberalt

24 Bibelfortellinger Aktuelt i forhold til rammeplanens prosessmål (kristne grunnverdier) Kristne høytider og tradisjoner I forbindelse med barns undring, samtale om livsspørsmål, formidling av verdier.

25 Bibelfortellinger Hvilken fortelling egner seg? Barnas bakgrunn Dine egne forutsetninger/fortellerevner, aktualisering Husk at ”halve” fortellingen er samtalen etterpå!

26 Noen fortellinger som kan brukes Knyttet til høytidene: Påske: inntoget i Jerusalem (Mark 11,1-11), Nattverden (Luk 22,7-20), Jesus dør, oppstandelsen (Luk 23,44-24,12) Pinse: Disiplene på pinsedagen (Apg 2) Jul: Juleevangeliet (Luk 2,1-21, Vismennene (Matt 2,1-12).

27 Flere: Jesus stilner stormen (Matt 8,23-27)* Jesus som 12-åring i tempelet (Luk 2,41-52)* Noahs ark (1 Mos 6,9-9,17) Esau og Jakob (1 Mos 25,19-34 og 27,1-45).


Laste ned ppt "Den kristne tro - bakgrunnsstoff og Bibelen Forelesning Fredag 05.09.08 Foreleser: Petter Hagen Foto: Petter Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google