Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfirmantundervisning i Hole menighet 2012/2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfirmantundervisning i Hole menighet 2012/2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfirmantundervisning i Hole menighet 2012/2013
Lokal plan for konfirmantarbeidet Struktur Innhold Visjoner

2 Planer i kirken Trosopplæringsplanen – vedtatt av Kirkemøtet med tanker om innhold, rammer og pedagogikk (2010) Lokal plan for konfirmasjonstiden - vedtas av menighetsrådet og skal forholde seg til kirkemøtets plan. Her kan det legges inn lokale varianter. Praksisplan- utarbeides av kateket med utgangspunkt i den lokale planen.

3 Dåpen er basis for konfirmanttiden
Dåpsbefalingen fremhever tre ting: (1) ”..gjør alle folkeslag til disipler..” (2)”..idet dere døper dem…” (3) ”..og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere…”

4 Formål for konfirmasjonstiden
Trosopplæringsplanen formulerer formålet slik: .. Å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen .. Å gi muligheter til å føle seg som en del av menighetens fellesskap og vokse som Jesu Kristi disipler

5 Dåp og opplæring Dåpsbefalingen understreker at dåp og opplæring henger sammen I konfirmasjonstiden skal de unge få høre om Jesus, utfordres og omfavnes av kirkens budskap (lov og evangelium) Dåp en forutsetning for konfirmasjon

6 Timeantall Gudstjenester: 5 valgfrie 5 fastsatt på planen
Medhjelper på 2 gudstjenester Undervisning 32 timer Leir Fotografering , øve til gudstjenester ca.4 timer

7 Fravær Alle kan bli syke eller oppleve kollisjoner med andre viktige ting. Maks 6 skoletimer fravær. Gi alltid beskjed. Undervisningen er grunnlaget for å erverve seg kunnskap, erfaring og opplevelser. Det er mulig å ta igjen fravær ved deltagelse bl.a. i trosopplæringen Ved for stort fravær kan vi nekte konfirmasjon.

8 Konfirmasjonstidens pedagogikk
Kunnskap og kjennskap Konfirmasjonstidens pedagogikk

9 Pedagogisk tenkning Konfirmantene kommer til kirken med sin livshistorie og troshistorie. Begge historiene skal vi ta på alvor – de henger sammen. Alt må legges opp slik… …. At de opplever å bli tatt på alvor og møtt med respekt. …. at det blir gitt tid og rom for å skape åpenhet og trygghet.

10 Mer pedagogikk Kristen opplæring er en prosess der vekselvirkningen mellom kunnskap og kjennskap er grunnleggende. Med kunnskap menes både fakta, forståelse og ferdigheter. Kjennskap innebærer både opplevelse, erfaring og fortrolighet. Derfor: Konfirmantene skal utfordres intellektuelt, følelsesmessig, holdningsmessig og på handlingsplanet, slik at den kristne kunnskap og kjennskap kan være basis for et personlig forhold til den treenige Gud.

11 Jesus i møte med konfirmanten
Fortelling som pedagogisk virkemiddel Kristuskransen Et vell av tekster forteller om Jesu møte med mennesker i ulike livssituasjoner. Fortellingene kan skape gjenkjennelse. Fortellinger om Jesus åpner for og fremmer mer tro enn noen læresetning. Perlekrans Bønnekrans Sentrale deler i den kristne troen er tredd som perler på en snor

12 Struktur og innhold Gudstjenester Undervisning
Presentasjons gudstjenesten Lysmesse 2 fastsatte gudstjenester på våren Konfirmasjonsgudstjeneste 5 valgfrie Høytider Nattverd, dåp og bryllup Trosbekjennelsen Bønn Bibelen Jesus fortellinger Symboler Kristuskransen Andaktsliv Fasteaksjon/Diakoni

13 Ikke utenatlæring, men…
Følgende tekster skal konfirmantene kjenne godt til: En undervisningsøkt Trosbekjennelsen Fader vår Velsignelsen Dåpsbefalingen Johannes 3.16 – den lille bibel Johannes 14.6Jeg er veien , sannheten og livet. Det dobbelte kjærlighetsbud Matteus 7.12 alt dere vil at andre skal gjøre mot dere skal dere gjøre mot dem. De ti bud Velkommen og liturgisk åpning Kristuskransen Bibelfortelling og samtale om denne Undervisning om dagens emne Liturgisk avslutning

14 Gudstjenester er også undervisning….
Konfirmanten velger fem gudstjenester Obligatoriske: Presentasjon, Lysmesse, Vintergudstjeneste, Kristuskransgudstjeneste og konfirmasjon Minestrant på to gudstjenester (liste kommer)

15 Hva skal de ha med til undervisningen?
Bibel Skrivesaker Mappe Kristuskrans Vannflaske Får servert frukt Konfirmant bok Annet undervisningsmateriell

16 Viktige adresser og telefonnummer
Kirkekontoret tlf Kateket: Eller: Marits mobil:

17

18

19


Laste ned ppt "Konfirmantundervisning i Hole menighet 2012/2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google