Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matt 1:23: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Med oss er Gud. For et barn er oss født, en sønn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matt 1:23: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Med oss er Gud. For et barn er oss født, en sønn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matt 1:23: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Med oss er Gud. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Jes.9.6

2 Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang
Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live M 21.9 Se og lev!

3 Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham? Matt 8.27

4 Mesteren er her og kaller på deg
Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Likesom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Jos 1.5 Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria, og sa: Mesteren er her og kaller på deg Joh 11.28 Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom! Sal 33.12

5 Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort,
idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft - han som oppreiste Kristus fra de døde. Kol 2.12 Men også Johannes døpte, i Ainon nær Salim, for det var mye vann der. Og folk kom dit for å bli døpt. Joh 3.23 Det er én Herre, én tro, én dåp, .. Ef 4.5 det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse Pet 3.21 Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn! Apg 22.16 Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, Luk 3.3 Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Rom 6.4

6 Matt 28, Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Mark 16, Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Apg 2, 38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Rom 6, For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. 10 For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. 11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

7 "Dåpen heter på gresk "baptismos" og på latin
Gal 3, Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. 27 For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. "Dåpen heter på gresk "baptismos" og på latin "mersio". Dette er ord som brukes når en dykker noe helt ned i vann, så det går sammen over det." Luthers reformatoriske skrifter, side 64

8 Jesus drog omkring i hele Galilea
Jesus drog omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket Matt 4.23 Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle.Apg 4.33

9 Luk Jeg vil rense dem fra all deres misgjerning, som de har forsyndet seg med mot meg. Og jeg vil tilgi alle deres misgjerninger som de har gjort mot meg, da de forbrøt seg mot meg. Jer 33.8 Og de kom til det stedet som kalles Hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjernings-mennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem.


Laste ned ppt "Matt 1:23: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Med oss er Gud. For et barn er oss født, en sønn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google