Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jesus og evangeliene. Lammet Symbol på Jesus: - Guds lam - Påskelammet slaktet: Jesu død innledet noe nytt. Jesus som den gode hyrden eller gjeteren er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jesus og evangeliene. Lammet Symbol på Jesus: - Guds lam - Påskelammet slaktet: Jesu død innledet noe nytt. Jesus som den gode hyrden eller gjeteren er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jesus og evangeliene

2 Lammet Symbol på Jesus: - Guds lam - Påskelammet slaktet: Jesu død innledet noe nytt. Jesus som den gode hyrden eller gjeteren er også vanlig symbol. Hvorfor tror du at Jesus blir omtalt og omtalte seg selv som en gjeter?

3 Landet på Jesu tid Palestina. Ingenting i Det nye testamente tyder på at han var utenom landets grenser. Palestina har hatt ulike navn opp gjennom historien: Kanaan, landet Gud lovet fedrene, Abraham, Isak og Jakob. Periodevis har det også hett Israel. Ulike folkegrupper har hatt makten i området og grensene har vært ustabile.

4 Folk på Jesu tid Barbeint eller sandaler. Lendeklede med en kjortel over + kappe når det ble kjølig. Små landsbyer Små hus med mange mennesker Dyr bodde ofte under samme tak Husdyr som sauer og geiter var vanlig. Gjeter var et vanlig yrke.

5 Familieliv Familien og samfunnet var patriarkalsk. Det betyr at mannen var overhode. Mannen bestemte over alt han eide, inkludert kone og barn. Guttene: skole 5-10 år. Lesebok: Det gamle testamente. Måtte kunne Toraen utenat da de var 10. 15 år: myndig og måtte leve etter Moseloven.

6 Familieliv Jentene ble oftest opplært hjemme av mor. Skulle bli tjenestevillige koner og gode mødre. Vanlig å gifte seg tidlig: ofte i 15-årsalderen. Far bestemte hvem datteren skulle gifte seg med. For jødene var religionen viktig: folk holdt sabbaten og samlet seg i synagogene.

7 Forventningen på Jesu tid Jødene lengtet etter frihet fra romersk okkupasjon. Drømte om ny storhetstid slik det hadde vært under kong David ca 1000 år f.Kr. Messiasforventningen Kristendommen: Jesus innfridde alle løftene om en Messias fra Det gamle testamente. Jødene venter fremdeles på Messias.

8 Hva gjorde Jesus?

9 Talte om Guds rike: Ikke synlig på jorda Guds rike tilstede i Bibelen, i Jesus, i kirken og i menneskenes tro. Ikke forskjell på folk Kjærlighet, tilgivelse og nye muligheter Synlig og endelig når Jesus kommer tilbake og skaper en ny himmel og en ny jord.

10 Bergprekenen Matt. 5-7. Jesus underviser disiplene om Guds rike. Har fått sitt navn fordi den fant plass på et fjell. Her finner vi Fader vår (6,7) og den gylne regel (7,12).

11 Snakket om tilgivelse Dersom en synder angrer skal man tilgi ham. (Selv om han synder gang på gang.) Fortalte liknelser om tilgivelse: eks. Den bortkomne sønnen. Samtalen med Peter ( side 82 i under samme himmel)

12 Liknelser Jesus brukte situasjoner fra dagliglivet slik at menneskene lettere kunne forstå hva det var han snakket om: Gud og Guds rike. Hensikten: klargjøre og utfordre.

13 Underverk Naturundre: Vann til vin Stilnet stormen Gikk på vannet Mettet 5000

14 Underverk Helbredelse: Lamme kunne gå Spedalske ble renset Blinde fikk synet Stumme kunne snakke

15 Underverk Utdrivelse av ånder: Mennesker kunne være besatt av onde ånder, og Jesus fordrev disse. God makt er sterkere enn ond makt.

16 Underverk Oppvekkelse av de døde: Tre ganger: Enkens sønn i Nain Datteren til Jairus Vennen Lasarus

17 Hvorfor underverk? (1) Tegn på at gjennom Jesus var Guds rike nær til menneskene. Jesus gjorde undre i Guds navn. Når man møtte Jesus, møtte man Gud.  Jesus er Bibelens største under

18 Hvorfor underverk? (2) Ulike motiver: Spontan medfølelse: syntes synd på mennesker som led. Tegn til tro: For at folk skulle tro på Gud/belønnet for å tro En forsmak på himmelen.


Laste ned ppt "Jesus og evangeliene. Lammet Symbol på Jesus: - Guds lam - Påskelammet slaktet: Jesu død innledet noe nytt. Jesus som den gode hyrden eller gjeteren er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google