Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kroppen som Gud har villet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kroppen som Gud har villet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kroppen som Gud har villet
Skapt i Guds bilde 1. Mosebok 1:26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! Skapt underfullt Salme 139

2 Kroppen som Gud har villet
Salme 139:13-17 13 For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. 14 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. 15 Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. 16 Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. 17 Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig!

3 Kroppen som Gud har villet
Job 34, – Han har villet oss Om han kun tenkte på seg selv og holdt ånden, pusten sin tilbake, da ville hver levende skapning dø og mennesket vende tilbake til støv. Forkledt Gud Gud kom til jorden i en menneskekropp Skapt til helhet Gresk tenkning skaper skille mellom ånd og kropp Decarte sementerte dette skille I guds bilde er vi skapt helhetlig og kroppen er en del av oss som vesen Et hellig tempel 1. Korinterbrev 3:16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere

4 Gud ønsker ikke det onde, men mennesket må velge det gode
1. Mosebok 4:6-7 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.» Vi har en fri vilje – til å gjøre det gode eller det onde Kroppen står også i spenningsfeltet mellom det gode og det onde

5 Guds reaksjon er vrede når urett skjer
Amos 1:1, 5:4,14 Herren brøler fra Sion, fra Jerusalem runger hans røst. Matteus 25:40 ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

6 Vi må stå sammen med Gud mot urett
Matteus 5:9 Fredsskapere Salige er de som skaper fred,           for de skal kalles Guds barn. Du må ikke sove –Arnulf Øverland Du mener, det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være. Der fins da vel skikkelig folk iblandt? Bror, du har ennu meget å lære! Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv! Hustavlen «Krenkes et medmenneske krenkes Gud – Ingen skal bære alene – Vi vil støtte - Vi vil tro på – Vi vil skape trygge rom – Kirkene sammen mot vold og seksuelle overgrep»

7 Guds nærvær i krenkelsen
Job 35:10 De spør ikke: «Hvor er Gud, han som skapte meg, og som lar lovsang lyde om natten Salme 23 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

8 Kjærlighetens karakter
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Gud er kjærlighet – 1. Johannes 4:8 Lukas 4:18-21 Når Jesus sto med skriftrullen så utropte han frihet for fanger og et nådens år

9 Hva kan vi som kirke Løfte opp kroppen som villet
Stå sammen med Gud mot urett Snakke sant om overgrep Være gjennomsiktige fellesskap Skape strukturer for å forebygge og fange opp overgrep når de skjer


Laste ned ppt "Kroppen som Gud har villet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google