Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørndal Idrettsforening Telefon:22 62 22 99 Seterbråtveien 4 E-post:bjorndal.if.no 1271 Oslo nr.:7874 05 36361 FOTBALLGRUPPA Idrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørndal Idrettsforening Telefon:22 62 22 99 Seterbråtveien 4 E-post:bjorndal.if.no 1271 Oslo nr.:7874 05 36361 FOTBALLGRUPPA Idrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørndal Idrettsforening Telefon:22 62 22 99 Seterbråtveien 4 E-post:bjorndal.if.no 1271 Oslo www.bjorndal-if.noGiro nr.:7874 05 36361 FOTBALLGRUPPA Idrett for alleIdrett for alle Idrett for alle

2 Årsberetning for Fotballgruppa 2015

3 1. Mål for Fotballgruppa Fotballgruppas Styre og Sportslig Utvalg viderefører sitt prioriterte arbeid med utvikling av Sportsplanen. Der måloppnåelse, visjon for fotballgruppa er definert. Visjon: Flere gode og glade spillere, inkluderende og godt miljø Strategi: Fotball satt i system Overordnet mål: Det skal være et tilbud til alle gutter og jenter fra de er 8 år

4 2. Fotballgruppa Fotballgruppen er ganske stabil i antall aktive fra år til år, sammenliknet med 2014 er det allikevel en liten nedgang i 2015. Fotballåret 2015 har vært både interessant og krevende, der Sportslig Utvalg har fått testet seg selv både som rådgiver for Fotballstyret samt videreutvikle SP. Dette arbeidet har vært, er og skal være utfordrende, for da utvikler vi oss som klubb sportslig og administrativt. Som en del av satsningen valgte BIF-Fotball å videreføre engasjementet til Trenerkoordinator. Fotballstyret og SU ser viktigheten av å kunne drive mer likeartet på trenersiden. Denne satsningen har møtt noen utfordringer så vel blant trenere som hos koordinator. Det vil alltid være utfordrende når noe nytt utprøves, men at over tid vil denne modellen skape entusiasme og forståelse. Fotballstyret retter en takk til SU for tillitsfullt arbeid. Administrasjonsansvarlig har som hovedfunksjon å avlaste Fotballgruppa ifbm spørsmål mot krets og forbund. Påmeldinger til cuper og serie, kurs og FIKS ansvar er også en del av funksjonen. I tillegg til dette innehar personen rollen som materialforvalter for Fotballgruppa

5 3. Aktiviteter Selv om antall aktive utøvere var noe lavere i 2015 har aktiviteten vært opprettholdt på et meget akseptabelt nivå. BIF Fotball har fortsatt mange glade aktive spillere i 5’er og 7’er serien Det er særdeles gledelig å se at jentefotballen i klubben er økende Målsetningen om jentelag i alle klasser opprettholdes Ungdomsfotballen er i stadig positiv utvikling og NFF har bidratt til dette med åpning for seriespill i 9’er klassen for gutter. BIF Fotball hadde ingen juniorlag i 2015 Med mulig minste margin klarte Bjørndals A-lag å beholde plassen i årets 6.divisjon De gamle er alltid eldst, og selv om det til tider var vanskelig å stille nok mannskap til samtlige seriekamper ble det tilslutt en hederlig plassering Totalt fordelt i seriespill: 19 guttelag, 2 jentelag, Seniorlag og M40

6 Egne arrangementer: Privatmeglercup 2015: 68 Påmeldte lag Totalresultat: 61 000,- Selv med god planlegging og plan for datogjennomføring ser vi utfordringer med arrangementet. Dette gjenspeiles i at de fleste lagene rundt om i OFK og nabokretser satser mere på cuper nå en tidligere. Fargerik Fotball (13.juni) ble også i år gjennomført som en del av Kulturfestivalen. Tine Fotballskole ble rekordstort i år med 31 påmeldte Resulterte i et bra overskudd Takk til Kujtim, Aleksander og Jonathan for hjelpen til å gjennomføre uken.

7 4. Trenere, lagledere, foreldre og dommere Fotballgruppa ønsker gode engasjerte trenere til alle lag. Gjennom satsningen med trenerkoordinator har 2015 vært et år med «øving». Målsettingen er at alle trenere skal få den hjelp og kunnskap som trenges til sitt virke på treningsfeltet. Sportsplanen bidrar til å regulere aktiviteten. Lagledere er påkrevd for alle lag gjennom tilknytningen til OFK Foreldreengasjementet har bedret seg noe sett i forhold til 2014, men det er fortsatt mangelvare og helt fraværende på enkelte lag/kull. Det oppfordres fra Fotballstyrets side om å sette av litt tid til våre håpefulle på feltet, og å spre felles glede for våre barn. HUSK FOTBALL ER GØY

8 Dommere BIF har klubbdommere som dømmer både 5’er og 7’er fotball, imidlertid har det vist seg i 2015 at dommernes kvalitet og stabilitet på feltet har vært meget varierende. Fotballstyret mener at forbedringspotensialet er stort på dette området. Dette vil prioriteres i 2016 BIF Fotball er stolte av å ha dommere som dømmer kamper i regi av OFK. Magnus Koløy er regions-dommer opp til 3. divisjon. Omed Swara etablerer seg nå som dommer i samme divisjon Utmerkelser av dommer i BIF Da ”Årets dommer” og ”Årets AD” i Oslo fotballkrets ble kåret i 2015, gikk begge titlene til kvinnelige dommere, det har ikke skjedd tidligere. Og begge, henholdsvis Fatemeh Zangeneh og Sonia Skjold Khan, har sin klare opprinnelse i BIF (nå representerer NIF). Dette er vi svært stolte av!

9 5. Anlegg Offisiell åpning av idrettsparken 19 august 2015 Nytt kunstgress ferdig lagt på hovedbanen Gammelt kunstgress lagt på D-banen, «ny» 9’er bane Ny kunstgressbane av overskuddsmateriale ble også lagt som ny 5’er Nye 5’er, 7’er og 11’er mål

10 6. Økonomi Fotballgruppas inntekter baserer seg i hovedsak på treningsavgifter, PM-Cup, sponsorer og bidrag fra hovedstyret. Årets resultatrapport viste et positivt resultat på ca 40 000,- for fotballgruppa Det kan nevnes at inntekter fra egne arrangementer er betydelig I 2015 utgjorde dette ca 155 000,-

11 7. Styrets sammensetning LederFrank Burchard StyremedlemTone Gustavsen StyremedlemTerje Rustand StyremedlemJohan Fors StyremedlemKjetil Funderud StyremedlemSvein Johnny Sundtjønn StyremedlemVu An Dominico VaramedlemAmund Mikarlsen VaramedlemKujtim Aslani

12


Laste ned ppt "Bjørndal Idrettsforening Telefon:22 62 22 99 Seterbråtveien 4 E-post:bjorndal.if.no 1271 Oslo nr.:7874 05 36361 FOTBALLGRUPPA Idrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google