Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOTBALLGRUPPA Bjørndal Idrettsforening Telefon:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOTBALLGRUPPA Bjørndal Idrettsforening Telefon:"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOTBALLGRUPPA Bjørndal Idrettsforening Telefon: 22 62 22 99
Seterbråtveien 4 E-post: 1271 Oslo Giro nr.: FOTBALLGRUPPA

2 Årsberetning for Fotballgruppa 2012
Mål for fotballgruppa Fotballgruppa 2012 – hvem er vi? Aktiviteter i 2012 Trenere, lagledere og dommere Anleggssituasjonen Økonomi Styrets sammensetning * Årsberetning lag

3 1. Mål for fotballgruppa Fotballgruppa har tidligere utarbeidet en sportslig handlingsplan, der mål og visjon for hele fotballgruppa er definert, og der det er fastsatt målsetninger for de enkelte årskullene, for utvikling av trenere og for foreldreengasjementet. Fotballstyret i 2012 har bygget videre på disse målsetningene. Visjonen til fotballgruppa: Flere, gode, glade fotballspillere/ Godt miljø og inkluderende Strategi: Fotball satt i system Overordnet målsetting: BIF fotball skal ha tilbud til jenter og gutter som vil spille fotball fra de er 8 år til de når seniornivå.

4 2. Fotballgruppa 2012 – hvem er vi
Bjørndal IF s fotballgruppe hadde i 2012 ca. 350 aktive fotballspillere. Lag- og spilleroversikt fordelt på 5, 7 og 11 lag. 1 jentelag 1 lag som spiller 7-er fotball (J11) Her må klubben bestrebe for enda bredere delaktighet 19 guttelag 9 lag som spiller 5-er fotball (3 lag G10, 3 lag G9, 3 lag G8) 6 lag som spiller 7-er fotball (1 lag G/13, 2 lag G12, 2 lag G11) 4 lag som spiller 11-er fotball (Senior, Junior = G19, G16, G15, G14,) I tillegg kommer M40 - Old Boys som spiller 7’er. Totalt var det 21 lag fra BIF som spilte i fotballserien i 2012. Ingen jentelag i serien som spilte 11-er fotball Futsal Vi har hatt tre seniorlag i futsal-serien i 2012, et i 1. divisjon og et i 2. divisjon, samt 1 lag i dameklassen 1.divisjon

5 Trenere ”Administrasjon” og koordinering av fotballen Sportslig leder:
Miguel de Freitas er ansatt som SL med ansvar for videreutvikling av BIF’s trenerteam. Trener / klubbutvikler: Tony Johansen har hatt hovedansvaret for juniorlaget. I tillegg har Miguel og Tony hatt keepertreninger for BIF’s keepere med meget høy kvalitet. Barnefotball / koordinator: Pål Aanerud har tatt ansvar som koordinator for barnefotballen. Trenere Vi er stolte av å ha gode trenere både på jente- og guttesiden, som har mye av æren for at lagene våre gjør det bra sportslig. BIF Fotball ønsker å fortsette med å rekruttere, utvikle og videreutvikle trenere fra egne rekker. Vi skal ha fokus både på å rekruttere engasjerte ungdommer som trenere, og sørge for at nye trenerne får tilbud om kurs eller oppdatering når de kommer inn som trenere i fotballgruppa. Ungdomsfotball 11-er Tony Johansen: Juniorlaget (95-96) Pajtim Aslani :G-97 Kujtim Aslani: G-99 Stian Diseth og Zohaib Butt: G-98

6 Foreldre og lagledere Foreldre skal engasjeres på hvert lag som foreldrekontakt (lagleder). Det er påbudt for alle lag i serien å ha en foreldrekontakt/lagleder. Foreldre må stille opp rundt laget på treninger og kamper. Foreldre er pliktige til å stille på dugnader. Bjørndal Idrettsforening/ fotballgruppa har i mange år slitt med foreldreengasjement. Ansettelsen av Tony Johansen skulle gi fotballgruppa det løft de sårt trengte for å nå et intern-mål om et økt engasjement i fotballgruppa blant foreldre. Utfordringer med å ha en grønn og spilleklar gressmatte vinterstid, er særdeles krevende med de ressurser som klubben rår over. Det har medgått uttalige timer for å kunne ha en trenbar bane. Tony har også hatt hovedtreneransvaret for juniorlaget samt keepertreninger for diverse lag. Tony har også fungert store deler av sesongen som veileder sportslig for flere lag i BIF. I tillegg har han arbeidet administrativt for BIF både ut mot lag og krets. Så langt ned som til 10-11årsalderen melder støtteapparatet rundt lagene at det er utfordringer knyttet til å få foreldre til å stille opp i ønsket omfang. Noen er flinke, mens andre er helt fraværende. De foreldrene som stiller opp, for eksempel som lagleder, får en større belastning enn vi ønsker. Jo flere som deltar, jo flere er det å dele oppgavene på. Det må også i 2013 være en målsetting å øke foreldreengasjementet i fotballgruppa.

7 Dommere Vi er så heldige å ha mange dommere som gjør det godt og som dømmer høyt opp i divisjonene. Einar Braathen har lagt et godt grunnlag for klubben slik at man fortsatt produserer dommere på et høyt nivå. Generelt ble det gjort en ”grei” jobb blant klubbens barnefotball dommere, men fotballstyret ønsker å påpeke at det har innkommet noen klager fra noen motstanderlag. Einar Braathen måtte dessverre trekke seg som dommerkoordinator for BIF, tidlig i 2012. Da dette vervet ville være i konflikt med hans rolle i Oslo Fotballkrets. Midlertidig løsning ble iverksatt og Miguel de Freitas inntok hans rolle.

8 Aktiviteter i 2012 Barnefotball For å få engasjert barn og foreldre til å begynne med fotball når allidrettstiden er over, har vi hatt behov for å skape en bredere dialog med allidretten. Det har tidligere vært en utfordring at vi ikke har fått en god nok dialog med foreldre og barn på allidretts-kullene til at vi får med både barn og nok engasjerte foreldre inn i fotballgruppa. Fotballstyret har videreført denne tanken og derfor engasjerte vi ungdomstrener Stian Diseth til en aktiv kveld med glade barn i Seterbråten gymsal. Årsmøtet i BIF har gjennomført etter årsmøtet i 2010 et opplegg der alle særidrettene kan presentere sin idrett, til glede for andre særidretter og spesielt allidrettskullene. Vi håper dette vil styrke rekrutteringen til fotballgruppa, både av barn som har lyst til å spille og foreldre som engasjerte trenere/lagledere. At klubben vår har en svært nedadgående kurve hva gjelder antall jenter som ønsker å spille fotball er særdeles beklagelig og veldig uheldig. Det må arbeides spesielt med å øke aktiviteten på jentesiden, med målsetning om egne jentelag på alle årstrinn i 5’er og 7’er-fotball, og helst også på 11’er lagene.

9 Ungdomsfotball Klubben har i år deltatt i seriespill og cuper med fire 11-er lag på guttesiden. Det har vært flere lag som har deltatt i Obos Cup .Det er svært gledelig å kunne gi honnør til G-99 som tapte Obos Cup finalen med minste margin 0-1 i cornere , samt at dem tok 2 plass i serien. Vi sliter med å rekruttere nok voksne støttespillere rundt alle våre lag. Det blir dessverre veldig mye arbeid på noen få ildsjeler. Etter fotballstyrets oppfatning er den manglende rekrutteringen av voksne til støtteapparatet den største utfordringen for klubben på både kort og lang sikt. Junior: Laget beholdt plassen i 2 divisjon, men hadde en veldig god vårsesong. Seniorfotball – A-laget De eldste Old Boys: vi har et stabilt lag som spiller i M40-klassen. På damesiden klarte vi dessverre ikke å stille lag i 2012.

10 Treningsleir på Madeira vinterferien 2012
I år, som også tidligere år ble det gjennomført treningsleir på Madeira i vinterferien. Sportslig leder Miguel de Freitas, Tony Johansen, Pajtim Aslani og Kujtim Aslani sto for planlegging og gjennomføring av arrangementet. Cup-deltagelser De fleste av klubbens lag har deltatt i en eller flere cup’er i løpet av sesongen Blant andre, Winter League, Obos Cup, Norway Cup og selvsagt BIF Cup. Vallhall fotballakademi og spillerutvikling-Bjørnholthallen Valhall fotballakademi ble i år endret til et eget prosjekt i Bjørnholthallen. Bakgrunnen for dette var et ønske om besparelser da akademiet i Valhall er forholdsvis kostbart. Futsal-spillet i hallen ga oss en del ekstra timer til trening, og man håpet da på en bra oppslutning. Dette ble nok ikke som forventet av ulike årsaker da både treningstider og organiseringen rundt prosjektet ikke var godt nok! VALHALL bør vurderes for sesongen Fargerik fotball Fargerik fotball ble tradisjonen tro gjennomført i år den 9. juni. Også i år ble arrangementet lagt samme helg som Sommerfestivalen ble arrangert på Bjørndal. Turneringen ble arrangert som et samarbeid mellom StorBy-prosjektet i BIF og fotballgruppa. På tross av at været i år var svært varierende, ble turneringen vellykket i år inviterte vi også 3 og 4 trinn Informasjonen om fargerik fotball ble i år delt ut til hver klasse da en representant fra fotballstyret besøkte skolene .

11 Tine fotballskole I valgte BIF å legge Tine fotballskole i uke 26, siste uken i juni. Det var 38 barn som deltok på skolen. Miguel de Freitas var hovedtrener og ansvaret for trenerteamet (Pajtim, Kujtim, Nelson,Mubarik og Ibrahim) Det ble en uke med masse trening og fotballspill. Ungene viste masse glede og hadde en fin ”skoleuke”. BIF Cup 2012 BIF-cup ble i år arrangert for 11. år på rad. Cup-en ble gjennomført lørdag 22. september med 68 lag, som er en klar nedgang fra de tre siste årene. Da hhv.110 og 99 og 78 lag var i sving. Fotballstyret organiserte i år BIF-Cup noe annerledes og det viste seg som en suksess, da resultatet var meget forbedret sammenliknet med tidligere år. Innkjøp og utsalgssteder ble endret drastisk og slo positivt ut for fotballgruppa økonomisk. Påmeldingen til årets cup gikk tregt, men når påmeldingsfristen nærmet seg ble det gjort en ekstra innsats pr telefon til lag som tidligere hadde deltatt. Det gjorde sitt til at påmeldingene økte raskt. I år var dessverre ikke værgudene med oss, men ungene som var med storkoste seg allikevel. Fotballstyret vil benytte anledningen til å takke alle som bidro med planleggingen og gjennomføringen. Dette sørget for at cupen nok en gang ble et vellykket arrangement. ..

12 HØSTAKADEMIET I høstferien ble det arrangert et opplegg for barn på Meklenborg som vi valgte å kalle høstakademiet. Tony Johansen, Marco Johansen og Andreas Noss var ansvarlige for gjennomføringen, og det var ca 10 barn tilstede daglig. Mye ballspill og masse lek gjorde uken til et flott arrangement. Uken ble avsluttet med grillfest utenfor klubbhuset. Spesielle utfordringer i året som har gått Ref: fjorårets innsendte sak til Kretstinget om overganger. Både administrasjonen og styret i Oslo fotballkrets støttet den gang forslaget, men dette ble likevel nedstemt på kretstinget. Som et kompromissforslag valgte kretstinget i stedet å støtte et forslag om at styret i Oslo fotballkrets skal utrede hvilke tiltak som er best egnet til å komme problemet med ureglementerte prøvespill og overganger til livs. Til informasjon så er denne saken utfordrende for flere lag både innad i Oslo Fotballkrets og også andre kretser. Oslo Fotballkrets har således rådført seg med juridisk avdeling i NFF, og at denne problemstilling vil komme opp som egen sak ved neste Fotballting.

13 5. Anleggssituasjonen Treningsforholdene på idrettsanlegget er veldig bra om sommeren takket være god dugnadsinnsats. Kunstgresset vårt burde vært skiftet ut med nytt dekke. Alle lag må bidra til å holde banene og især kunstgressbanen fri for søppel. Fotballstyret vurderer å lage egne vaktlister som tildeles lagene med ansvarsområder. Forsøplingen skjer selvsagt ikke bare av egne barn og ungdommer tilhørende Bjørndal, men at det er lite representativt for klubben. Det finnes ingen hurtigmetode for smelting av is og snø, så lenge det ikke er innmontert varme i grunndekket. Da det til tider både er svært kaldt og mye snø, blir det svært vanskelig å ha gode nok treningsforhold. Det er særdeles store utfordringer i forhold til å holde banen treningsklar vinterstid. På et tidspunkt ble Fotballstyret gjort kjent med at kunstgressbanen var blitt ”saltet” for at banen hurtigere skulle smelte vekk snø og is. Dette er en kjent metode men er strengt ulovlig da saltet synker i grunnen og forårsaker korrosjon i rørsystem og skadelig for naturen generelt. Oslo Kommune gjennom Bymiljøetaten, ble også gjort kjent med problemstillingen og var meget skuffet over Bjørndal Idrettsforening. Da det foreligger store restriksjoner om hvordan en KG bane skal vedlikeholdes vinterstid, ser man at dette tar unødvendig mye tid og ressurser som klubben kunne brukt annerledes. Bruk av kjemikalier for å holde kunstgressbanen åpen gjennom vinteren krever riktig timing i forhold til kulde og snø-forhold.

14 Vi vil fortsette med samme metode for å holde kunstgressbanen åpen om vinteren. Fortsatt trening i gymsaler for de yngste lagene om vinteren. På gressletten nord i idrettsparken har vi flere 5-baner. Disse banene har vært forbeholdt de alle yngste. 7-er fotballen har stort sett blitt gjennomført på grusbanene. Men har også fått treningstid på kunstgresset, samt at en del kamper også har blitt spilt på KG ved noen omberamminger av kamper. 11-er fotballen har spilt sine kamper på kunstgresset.

15 6. Økonomi Etter vedtaket i 2011 der treningspakker var en del av finansieringsmodellen, ble det den gang forespeilet at alt med loddsalg, adventskalendere og Enjoy bonus-guider skulle opphøre, fordi at treningspakken i seg selv skulle dekke inn disse inntekter. Fotballstyret ønsker å beklage at denne modellen ikke virket optimalt, da mva på disse treningspakkene ikke var medregnet i dette regnestykket og dermed forsvant den tiltenkte inntekten. Resultatet i fotballgruppa ble også forsterket negativt da noen av de planlagte aktiviteter som budsjettert ikke ble gjennomført. Dette skyldes i all hovedsak sykdom og at det ikke ble enighet mellom de involverte parter Og en noe fraværende kommunikasjon blant personalet i Bif fotball. Fotballgruppens inntekter kommer hovedsakelig fra treningsavgifter, BIF-Cup, og bidrag fra hovedstyret. Fotballstyret ser at inntektene som genereres i forbindelse med futsal arrangement i Bjørnholt Hallen gir en god inntekt i vinter halv året til lagkassene. Det oppfordres sterkt til å bidra til egne lag. Med ansettelsen av koordinator i klubben, ønsket man at denne rollen skulle bidra til økt foreldre engasjementet som igjen skulle bidra til økte inntekter . Dette ble dessverre ikke slik vi ønsket da koordinatoren ble tildelt flere oppgaver enn planlagt.

16 Fotballstyret ønsker å takke sponsorene for bidraget i 2012.
Fotballgruppen har fortsatt en del utfordringer ang inndrivelse av trenningsavgiften. Det er også i år gjort en god ekstra innsats fra administrasjonens side for å få inn utestående, men det er fortsatt noen spillere som ikke betaler. Laglederne oppfordres til å følge opp spillere/foresatte på eget lag. 7. Sportslig utvalg Fotballstyret har gjennom sesongen diskutert en utvidet modell for fotballgruppen, da man ser at en del avgjørelser som tas burde vært grundigere diskutert i et utvidet forum. Mot slutten av 2012, ble det nedsatt en egen gruppe, der også Fotballstyret var involvert, for å etablere et Sportslig Utvalg. Fotballstyret ser at dette bør og må være sammensatt slik at enkle avgjørelser tas, men med en grundig gjennomgang i forkant. Da tilføres mer demokrati samt at avgjørelser blir sterkere forankret. Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere personell til SU, slik at det kan være i full drift allerede før sesongstart.

17 8. Styrets sammensetning
Fra årsmøtet i 2011: Leder Frank Burchard – ett år Styremedlem Tone Gustavsen -to år Styremedlem Pete McBride – ett år Styremedlem Idun R Haugen – to år Styremedlem Najima Ahidane – ett år Styremedlem Guri Larsen – ett år Styremedlem Bislim Memishi – ett år Styremedlem Terje Rustand – to år Som valgkomite ble valgt: Barbro Noss og Nadarajah Pageerathan

18 forts… I tillegg er følgende nøkkelpersoner tilknyttet fotballgruppa: Sportslig leder og driftsansvarlig/trener Miguel de Freitas Trener/klubbutvikler Tony Johansen Materialforvalter/koordinator barnefotball Pål Aanerud Dommerkoordinator Miguel de Freitas Styret har avholdt 10 ordinære styremøter, samt 4 ekstraordinære i inneværende periode. Bjørndal 02.april 2013 For styret i fotballgruppa __________________ ____________________ Frank Burchard (sign.) Tone Gustavsen (sign.)

19

20 Årsrapport fotballåret 2012

21 Årsrapport fotballåret 2012

22 Årsrapport fotballåret 2012
Lag: jenter -01 Antall spillere: 14 stk Antall trenre. 3 stk Lagleder: Jorunn Finnsen Ant. Treninger i uken: 1-2 I 2012 ble jenter -99 og jenter -01 slått sammen til ett lag i -01 serien. Laget har 14 jenter fra 1999 – 2002, , , og Laget har vært svært heldige og hatt 3 trenere i sesongen, Baris Ekmecki, Arun Kumar Sharma og Terje Rustand. Laget har deltatt på BIF cup og Futsal denne sesongen. De har gjennomført serien med både seire og tap. Det har vært bra oppmøte på de fleste treningene gjennom hele året. Høsten 2012 deltok nesten hele laget i Futsal serien. Nivået på jenten er varierende, noe trenerne har jobbet med i 2012. Vi har hatt en klatrekveld i tillegg til treninger, for å skape samhold blant spillerne. Foreldre engasjement er svært varierende. Dessverre ikke så mange foreldre som stiller på kamper, og noe vanskelig med dugnader. Dugnader som er gjennomført er BIFcup og Bjørnholt hallen. Dette jobber vi videre med i 2013.

23 Antall trenere: 3 (inkludert lagleder)
Årsrapport fotballåret 2012 Antall spillere: 24-26 Antall trenere: 3 (inkludert lagleder) Lagleder: Idun Haugen Ant. Treninger i uken: 2 -Bif fotballakademi i Valhall i oppkjøring av sesongen, sammen med 00,02,03. -Deltok på vinterleague på fjellhammer. -Har deltatt på 6 cuper gjennom sesongen, deriblant Norway cup. -Første års 7’er. Utfordring med å takle overgang fra 5’er fotball. Varierende innsats, fremgang gjennom sesongen, manglende kondisjon. -Varierende oppmøte på treninger/utfordringer med disiplin/oppførsel. -Manglende foreldreengasjement (oppmøte på kamper, dugnader, kioskvakter etc) -Futsal vinter Vi i trenerteamet ønsket i utgangspunktet ikke å melde på lag til futsal, fordi vi ikke hadde mulighet til å være med på hverken treninger eller kamper. Men ble overtalt til å melde på ett lag fordi andre skulle dekke opp for oss både på trening og kamper. Planer for neste år (sesong 2013) -Ett lag påmeldt i serien. Grunnen til det selv med så mange gutter er at vi ikke har nok folk i trenerteamet og det kjøret som vi har hatt de siste årene både med to og tre lag, ønsker vi ikke å fortsette med. -Pr dags dato er vi fortsatt bare tre som er trenere/lagleder for hele kullet og det virker ikke som situasjonen blir noe bedre ang foreldreengasjementet. Ønsker å samarbeide med Gutter Siden vi skal over på 11’er neste år kunne det ha vært en fin erfaring å ta med seg for noen av våre gutter, med større bane og flere spillere på banen.

24 Antall trenere: 5 (vår) 4 (høst
Årsrapport fotballåret 2012 Lag: G- 02 Antall spillere: ca 35 Antall trenere: 5 (vår) 4 (høst Lagleder: Liv Erna Myre Grønseth og Ragnhild Ljøkjel Knotten Ant. Treninger i uken: ca 2 Fotballaget har deltatt på fotballcuper vår og høst. I juni deltok vi på Lyn-cup på Kringsjå og i august deltok vi på cup i Eidsvoll. I tillegg til klubbens egen fotballcup på Bjørndal i september. Vi har hatt tre lag påmeldt i serien. Laget har gjennomført dugnad som vakter på klubbhuset og med gjennomføringen av BIF-cup. Disse dugnadene er det mye arbeid med i forkant og underveis for å få foreldrene til å stille. Laget har gode og stabile foreldretrenere. I løpet av året har imidlertid to trenere sluttet fordi sønnene har sluttet på laget. Vi jobber med å få flere trenere og har pr i dag 4 faste trenere.


Laste ned ppt "FOTBALLGRUPPA Bjørndal Idrettsforening Telefon:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google