Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UHJFF. Historikk UJFF vart stifta føre krigen og arbeidet vart tatt opp att straks etter krigen var over I desse åra vart det drive kultivering og systematisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UHJFF. Historikk UJFF vart stifta føre krigen og arbeidet vart tatt opp att straks etter krigen var over I desse åra vart det drive kultivering og systematisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 UHJFF

2 Historikk UJFF vart stifta føre krigen og arbeidet vart tatt opp att straks etter krigen var over I desse åra vart det drive kultivering og systematisk klekking og utsetting av yngel bl.a i brørevatnet Frå ca. 1950 og fram til 1967 låg foreiningsarbeidet nede

3 Historikk I 1967 vart Ulstein jeger og fiskar foreining oppatstarta 1974 - UJFF melde seg ut av NJFF I perioden 1974 – 1975 sette UHJFF ut 36 harar på Hareidlandet 1979 – Ulstein jeger og fiskar foreining bytte navn til Ulstein og Hareid jeger og fiskar foreining

4 Historikk 1981 – Dei første fellingsløyva for hare vart gjevne. Frå 1984 har vi hatt fri harejakt men med ”bag limit” på 1 hare pr. dag fram til 1986. 1984 – UHJFF melde seg inn igjen i NJFF 1986 – Obligatorisk jegerprøve vart innført, og UHJFF har halde kurs kvart år sidan.

5 Historikk Oppsummering Kultivering av vatn 60 år med kultiveringsarbeid i vatn og vassdrag. Bl.a yngelutsett i brørevatnet, Rypdalsvatnet og storeelva på Brandal. Klekkeridrift på Brandal og i Ulsteindalen Opprydding, kalking og utfisking av Ytreflø vatnet sidan 1971

6 Historikk Oppsumering viltstell Organisert kråkefangst Opprydding av piggtråd i utmark Utsetting av hare Planta ut om lag 40 000 furu og gran

7 Historikk UHJFF har drive organisert leirdueskyting sidan 1969, første åra på gamleeidet Frå 1984 har vi drive skytinga i Hjørungavåg Noverande bane vart påbegynt i 1992

8 Fakta UHJFF er ei open foreining og har omlag 200 medlemmar Har hatt ein kraftig medlemsauke siste åra Tilgang på små- og stor-vilt jakt i kommunane Hareid og Ulstein God bestand av hjort, hare, orrfugl, grågås, sjøfugl og sel

9 Fakta Rikelig med fiskemogeligheiter i dei rundt 20 fiskevatna som husar aure og røye 2 av fiskevatna krev fiskekort Store havfiske mogeligheiter 3 smålaks, sjøaure elver der dei lokale grunneigar/elvelaga sel fiskekort

10 Aktiviteter Medlemsmøter Jegerprøvekurs Skogplanting Familliedag Stand på Ulsteindagane

11 Jakt/Skyteutval Leirdueskyting Kursaktivitet Instruksjon / veiledning i hagleskyting Skytesimulator Samarbeid med utmarkslaga ang. småviltjakt

12 Tilgang på jakt Utmarkslaga i Ulstein og Hareid forvalter småviltjakta for sine medlammar. Det er sal av jaktkort med og utan hund på ”all utmark” som utmarkslaga disponerer UHJFF har eit nært samarbeid med utmarkslaga gjennom årlege fellesmøter UHJFF har påvirkningskraft på forvaltninga av småviltbestanden gjennom desse møta

13 Tilgang på jakt UHJFF sel jaktkort på vegne av utmarkslaga Av kortsalet gjennom UHJFF får foreininga 10% av inntekta UHJFF held representantar til oppsynstjeneste for utmarkslaga Relativt lett å sleppe til på hjortejakt gjennom grunneigara

14 Fiskeutval Fisketurar ”Kultivering” av Ytreflø vatnet Garn og båtrett i Ytreflø vatnet Skulestang prosjekt Kai-fiske konkuranse

15 RIOS Medlemsmøter med aktuelle tema Dressurkurs Eige treningsterreng 1.aug – 1. Apr Trening på duer frå eige dueslag Fellesturar Hund / sau dressur Avlegging av apportbevis Fuglehund prøve Trening og prøve for ettersøkshundar

16 Eigendelar Leirdueanlegg i Hjørungavåg etter godkjende normer for trapbane. Opparbeidde standplassar, bunkers og Beomat leirduekaster Campingvogn Lavo Div. video, litteratur og kursmateriell Skytesimulator Startrevolvera Fiskestengre

17 Inntekter Kontingent inntekter Kursvirksomhet Aktivitets støtte Inntekter fra leirduebana

18 Kompetanse Fylkesinstruktør el. Dressur NJFF 2 NJFF autoriserte hund/sau dressører NKK Dressurinstruktør – hund NJFF Instruktør i hagleskyting FKF autorisert fuglehundprøve dommar 2 autoriserte jegerprøve instuktørar


Laste ned ppt "UHJFF. Historikk UJFF vart stifta føre krigen og arbeidet vart tatt opp att straks etter krigen var over I desse åra vart det drive kultivering og systematisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google