Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NJFF Førstevalg som kunnskapsformidler. Målsetting Bli ledende kunnskapsformidler innenfor jakt- og fiskesektoren –Attraktive kurstilbud –Godt skolerte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NJFF Førstevalg som kunnskapsformidler. Målsetting Bli ledende kunnskapsformidler innenfor jakt- og fiskesektoren –Attraktive kurstilbud –Godt skolerte."— Utskrift av presentasjonen:

1 NJFF Førstevalg som kunnskapsformidler

2 Målsetting Bli ledende kunnskapsformidler innenfor jakt- og fiskesektoren –Attraktive kurstilbud –Godt skolerte instruktører –Oppdatert kursmateriell tilpasset en elektronisk hverdag –Godt fungerende instruktørordninger

3 Ny giv for instruktørordningene Klarere ansvars- og oppgavefordelinger mellom –NJFF -administrasjon –Fylkeslag/fylkesinstruktører –Lokalforeninger/lokale instruktører Forpliktende flerårig satsingsprogram Digitalisering av instruktør-/undervisningsmateriell –Løpende oppdateringer –Framdriftsplan Elektronisk kommunikasjon

4 Ny giv for instruktørordningene Status –Ny ordning trådte i kraft 2006 Innkjøringsperioden i gang – gradvis implementering –Digitalisering av instruktørmateriell Viktig å høste erfaringer –Ny portal – nye muligheter Forventer betydelig positiv effekt –Passivisering av instruktører Instruktører som ikke går oppdateringskurs vil bli satt passive i instruktørregisteret (ikke avautorisert)

5 Standardavtaler Minimum kompetanse Aktivitetskrav Godtgjøring Oppdateringskrav Åremål (kun fylkesinstruktører) Autorisasjonsperiode Regler for avautorisering Generell del og spesiell del

6 Standardavtaler Hvem skal inngå standardavtaler? –Alle som har fått/får sin utdannelse dekket av sin lokalforening og skal virke for denne Nye instruktører må undertegne for å bli autorisert ”Gamle” instruktører innen utgangen av 2010, fortløpende eller ved oppdateringssamlinger Én kontrakt for hver instruktørutdannelse Unntak Instruktører innen jegerprøve, ettersøk og aversjon, som kun virker for andre forbund enn NJFF, skal ikke skrive standardavtale

7 Standardavtaler Avtalenes status –Internt dokument med intensjon om å klargjøre ansvar og oppgaver forebygge konflikter og klargjøre partenes forventninger/begrensninger –Som enhver annen undertegnet kontrakt/avtale Viktig å være oppmerksom på at utgangspunktet er en dugnadsbasert aktivitet Eventuelle uenigheter/konflikter bør håndteres med dette som utgangspunkt

8


Laste ned ppt "NJFF Førstevalg som kunnskapsformidler. Målsetting Bli ledende kunnskapsformidler innenfor jakt- og fiskesektoren –Attraktive kurstilbud –Godt skolerte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google