Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Frode Tjønn, leder av Saltdal JFF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Frode Tjønn, leder av Saltdal JFF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Av Frode Tjønn, leder av Saltdal JFF
Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn, leder av Saltdal JFF

2 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
I Saltdal har vi hatt vellykket revejakt i to år. I 2008/2009 ble det felt rundt 80 rever og i år 2009/2010 er det felt vel 40. Det kunne blitt skutt mange flere dersom vi hadde hatt flere jegere. Det er vel ikke mere enn 13 jegere som jakter rev. I 2008 fikk Saltdal JFF tilskudd fra kommunen gjennom viltfond og aktivitetsmidler; dette ble brukt til skuddpremie.  Samtidig ble det et samarbeid med rovviltprosjektet om utbetaling herfra.

3 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
I 2009 Ble det på nytt gitt støtte på kroner til skuddpremie. Det er et svært godt samarbeid med viltforvaltningen i kommunen. Vi må påpeke at kommunen ikke utbetaler skuddpremie da må det eget kommunestyrevedtak til. Foreningen får støtte fra kommunen og det er vi som fastsetter størrelsen på skuddpremien. Det er i tillegg premie på mink, mår og kråke og ravn. I år har vi faktisk sett en økning av mårbestanden i Lønsdal. Om dette skyldes uttak av rødrev vites ikke, men denne kan godt øke når rødrevstammen går ned. I Lønsdal ble det tatt 4 mår i felle. Saltdal JFF låner ut 6 feller i året til fangst av mår.

4 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
Statskog Nordland I tillegg er det inngått samarbeid med Statskog Nordland for de områder som grenser opp mot deres areal. I 2010 er det fra Statskog gitt støtte til vilttiltak på kroner, dette vil antakeligvis bli benyttet til å gjennomføre et lokkejaktkurs på rev eller bygging av en åtebu som settes opp i Saltdal. Statskog har tidligere dekket utgifter i forbindelse mer revejaktkurs. Åtebuene bør ikke ligge så langt fra veg at du komer dit i løpet av en kort skitur for å få disse brukt. Alternativt kan være å sette dem opp i forbindelse med skutertrasee til hyttefelt /hytte, og så haike til fjells når det er mulig. Fortsettelse

5 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
Statskog, fortsettelse Det anbefales å søke til Statskog om for oppsetting av åtebu, slik at dere kan få denne opp i løpet av sommeren og kanskje starte foring tidlig. Statskog gir ikke støtte til skuddpremie, det er avklart med landbruksdepartementet, kun til viltpleie eks. innkjøp mårfeller, revejaktkurs, åtebu etc. Det er bare å prøve på noe.

6 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
Fylkesmannen i Nordland I 2009 fikk vi støtte fra Fylkesmannen I Nordland på  for å sette opp jaktbu opp mot Saltfjellet for å ta ut rødrev som konkurrerer med fjellreven. Vi har ellers vært flinke til å søke på midler fra Nordland fylkeskommune, men ikke til revejakt. 

7 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
Utvidet revejakt Saltdal JFF søker hvert år til Statskog Nordland at det er ønskelig med utvidet jakttid til 1. mai. Statskog sender oss grunneiere søknad videre til kommunen.  For resten av kommunen har vi søkt om deler til utvidet jakt. Årsak er å ikke skape for mye støy omkring utvidelsen. Det er et enkelt-vedtak kommunen gjør.  Til neste år vurderer vi å søke utvidet jakt i hele kommunen, blant annet på grunn av de tap bla. sauenæringa har til rev samt for generelt viltpleie.  Utvidet revejakt viser seg å være svært gunstig. I løpet av sesongens første måneder ser det ut til at det blir skutt få tisper. I den utvidede jakten er det skutt en stor andel tisper, som er det vi er mest ute etter ved revejakta. Det ser ut som om det er i tiden etter 1 mai at parringstiden for det meste er over og at tispa må begynne å være mere aktiv på åtet. I tillegg skytes det også flere hannrever enn gjennomsnittet i denne tiden.  Til neste år vurderer vi å forsøke oss på 10 mai.  De fleste starter revejakta til vinteren, dette hører sannsynlig med til tradisjon på revejakt og at den er lettere å få på åte enn om sommeren. Det bør oppfordres til mer revejakt på sommer og høst. I Saltdal kunne det sikkert vært tatt ut /140 rever hvert år.

8 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
Kurs i revjakt Vanligvis benytter vi steder som benyttes til åtejakt. Det kan være bonden på gården som har åte fra sau eller ei jaktbu. I Saltdal kan det benyttes tre åtebuer til jakt. Ved disse har det vært mye åte over lengre tid. Det er plass til opplæringsjeger og instruktør i bua. Det installeres revevarsler. I tillegg er det parafinovn for å fjerne dugg og holde varme. I år har vi latt være å jakte rev på et par av buene. Dette resulterte i 3 skutte rever. Om det er en konsekvens av at vi ikke har skutt der før på året kan vi ikke vite. Problemet har vært få prøvejegere.  Vi arrangerer kurs om det så er bare en deltaker.

9 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
Åte til jakt Åte til buene får vi fra Jernbaneverket eller viltnemda i kommunen. Ta kontakt med Jernbaneverket for å få navn på ansvarlig for transport av døde dyr på deres jernbanestrekke dersom behov, disse kan lempes av på stasjoner eller annet. Ei bu må forventes med fulle kostnader opp mot kroner (vindu, dør, isolasjon, kryssfiner, varmeovn, etc.).  Rabater er fint å ha, brukte vinduer eller lag dørene sjøl. buene kan settes opp i elementer og tas ned eventuelt ved behov. Det må påberegnes 2-3 dagers arbeid for å sette i stand bua. Bua bør kunne settes opp der det er mulig for jegere å kjøpe jaktkort, ellers kan revejakt være en inngangsport hos grunneiere(lag) med større eiendommer der det i dag ikke selges jaktkort.

10 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
Skitt jakt og ta kontakt dersom det er noe. Med vennlig hilsen Tlf Frode Tjønn Frode Tjønn Tlf Rune Berg - leder Saltdal JFF Tlf Stein Halvorsen NJFF-Nordland

11 Revejakt i Saltdal Av Frode Tjønn
Skuddpremier i Saltdal Kråke kr ,- Ravn kr ,- Mink 50,- Mår ,- Rev ,-


Laste ned ppt "Av Frode Tjønn, leder av Saltdal JFF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google