Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivet under press Høyre, Fremskrittspartiets, Venstre og KrFs endringer av arbeidsmiljøloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivet under press Høyre, Fremskrittspartiets, Venstre og KrFs endringer av arbeidsmiljøloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivet under press Høyre, Fremskrittspartiets, Venstre og KrFs endringer av arbeidsmiljøloven

2 ARBEIDSMILJØLOVEN FRA 1977 «Arbeidsmiljøloven skal sikre at arbeidet er helsefremmende og meningsfylt» Den skal bøte på det grunnleggende skjeve maktforholdet på arbeidsplassen For at resten av Arbeidsmiljøloven skal fungere i praksis er fast stilling en forutsetning 2

3 ENDRINGENE OPPSUMMERT Midlertidige ansettelser Kollektiv søksmålsrett Nye regler om arbeidstid Aldersgrenser Søndagsarbeid 3

4 Fra 1. juli trådte endringene i arbeidsmiljøloven i kraft God oversikt over endringene på arbeidslivet.no 4

5 MIDLERTIDIG ANSETTELSE Man kan nå ansettes midlertidig i 12 måneder uten vilkår Regjeringen mener dette vil hjelpe unge, funksjonshemmede og innvandrere inn i arbeidslivet NTL mener at flere midlertidige stillinger vil bety færre faste stillinger 5

6 Forsøk på å begrense misbruk Enkelte begrensninger for å hindre misbruk av adgangen til midlertidig tilsetting: – Karanteneperiode 12 måneder – Kvote: 15 % av arbeidstokken (kommer i tillegg til lovlige unntak) Allerede i dag foregår ulovlig bruk av midlertidig tilsetting i stort omfang Regjeringens forsøk på å forhindre misbruk er uegnet og svakt Fireårsregelen blir en treårsregel: krav på fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt og vikar 6

7 Hyggelig – for hvem? – Problemet (…) er at ved bruk av prøvetid må arbeidsgiver gå gjennom prosessen med oppsigelse. For mange arbeidsgivere er ikke det noe hyggelig. Det er derfor vi vil ha en generell adgang til midlertidig ansettelse. Da vet man at etter 12 måneder opphører arbeidsforholdet, uten at man må gjennom en oppsigelse. (Klassekampen 23.09.2014) NTL mener dette vil gjøre det enklere å kaste folk ut av arbeidslivet, enn å hjelpe folk inn Vibeke Madsen, direktør i Virke 7

8 NYE REGLER OM ARBEIDSTID Lengre arbeidsdager - gjennomsnittsberegning -arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale arbeidsdager på inntil 10 timer (tidl. 9 timer) -arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt kan avtale arbeidsdager på inntil 12,5 timer (tidl. 10 timer) Utvidete grenser for overtid: – Fra 15 til 20 t/u og fra 40 til 50 t/mnd ved avtale med lokal tillitsvalgt – Fra 20 til 25 t/u etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet 8

9 DISPENSASJON ARBEIDSTID Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet gis adgang til å gi dispensasjon til langturnus og andre alternative arbeidstidsordninger. – Før lovendringen kunne de de sentrale fagforeningene inngå avtale med arbeidsgiver der det er store avvik fra lovens grenser. 9

10 BEREDSKAPSVAKT Redusert kompensasjon for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) – Hjemmevakt skal kompenseres 1:7 i stedet for tidligere hovedregel med 1:5 (AML) – Det betyr at mellom 7 timer hjemmevakt teller som 1 time, i stedet for som i dag der 5 timer teller som en time 10

11 SØNDAGSARBEID Arbeidstaker kan avtale å arbeide i gjennomsnitt annenhver søndag, slik at ukehvilen skal falle på en søndag eller helgedag minst hver fjerde uke. SØNDAGSÅPNE BUTIKKER? Kulturministeren har hatt forslag om søndagsåpne butikker på høring, med to alternativer: -Søndagsåpne butikker over hele landet -Opp til kommunene lokalt å bestemme om de ønsker søndagsåpne butikker -Om siste løsning blir vedtatt vil det være opp til kommunens flertall om det blir søndagsåpne butikker i din kommune. 11

12 NYE REGLER OM ARBEIDSTID 12

13 Fagforeningenes adgang til kollektiv søksmålsrett ble opphevet med lovendringen 13

14 ALDERSGRENSER Arbeidsmiljølovens aldersgrense er hevet til fra 70 til 72 år. Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen 14

15 Frifagbevegelse 15.09.2015 15

16 16

17 Hva betyr dette for oss som er ansatt i staten – og som har en god tariffavtale og tjenestemannsloven? Forslaget kommer ikke alene: Ventelønnsordningen er allerede foreslått fjernet og regjeringen har satt ned et utvalg for å se på tjenestemannsloven Tariffavtalen kommer under direkte (i forhandlinger) og indirekte (privatiseringsrisiko) press Vridning mot individuelle avtaler svekker arbeidstakerne og fagforeningene Svekket forhandlingsstyrke gir dårligere rettigheter 17

18 18

19 SAMORDNING MELLOM LOVVERKENE Utvalget skal vurdere endringer på blant annet disse områdene: – Tilsettingsprosessene – Stillingsvern – Flytteplikt – Fortrinnsrett Utvalget skal være ferdige desember 2015 19

20 Til NTB 10.12.14: – Jeg skjønner at dere ikke liker endringene, men vi lever altså i et demokrati, fastslår Solberg. – Vi gikk til valg på å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven, og det vant flertall. Regjeringens forslag gir oss et arbeidsliv som ingen ønsker seg. 20

21 mittarbeidsliv.no/ 21


Laste ned ppt "Arbeidslivet under press Høyre, Fremskrittspartiets, Venstre og KrFs endringer av arbeidsmiljøloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google