Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier og planer for å tilrettelegge for FoU- og utdanningstilbud i samsvar med behov i arbeids- og samfunnsliv Edel Storelvmo Viserektor, UiT Norges.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier og planer for å tilrettelegge for FoU- og utdanningstilbud i samsvar med behov i arbeids- og samfunnsliv Edel Storelvmo Viserektor, UiT Norges."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategier og planer for å tilrettelegge for FoU- og utdanningstilbud i samsvar med behov i arbeids- og samfunnsliv Edel Storelvmo Viserektor, UiT Norges arktiske universitet 23.Mai 2016 Foto: Stig Brøndbo, UiT

2 2 Ansatteca. 3300 Studenterca. 16 000 Budsjett Ekstern finansiering 3400 MNOK 660 MNOK Doktorgrader i 2016100 - 110

3 Nærhet og engasjement Arbeidsmiljø og organisasjon Nærhet og engasjement Arbeidsmiljø og organisasjon Kreativitet og engasjement Innovasjon og formidling Kreativitet og engasjement Innovasjon og formidling Akademisk frihet og troverdighet Hovedelementene i strategien 3 Engasjerende og aktuelle utdanninger Helse, velferd og livskvalitet Samfunnsutvikling og demokratisering Bærekraftig bruk av ressurser Energi, klima, samfunn og miljø TeknologiTeknologi

4 4 ROM / JORD REISELIV FISKE / AKVAKULTUR BIOPROSPEKTERING OLJE, GASS, MINERALER

5 Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Mineralklynge Nord

6 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) (2000 studenter og 200 ansatte) Fakultetsstyre Dekan Fak.dir Prodekan forskning Prodekan utdanning Adm Institutt for Industriell teknologi Institutt for Bygg, energi og materialteknol ogi Institutt for Elektro- teknologi Institutt for Datateknologi og beregnings- orienterte ingeniørfag Institutt IVT- campus Tromsø Campusråd

7 Nord-Norge: 1600 Km fra nord til sør, 112 000 Km^2 (1/3 størrelsen av Italia), ca 460 000 innbyggere IVT- Fakultetets oppdrag:  Utvikle og tilby relevante ingeniørfaglige og teknologiske studietilbud i hele vår region  Forskning og utvikling for å understøtte våre utdanninger, våre eksisterende næringer og industrier  Nyskjerrighetsdrevet forskning. Forfølge gode ideer uten nødvendigvis å tenke umiddelbar kommersialisering

8 Tilgjengeliggjøring  Tilgjengeliggjøre ing. utd: krav fra industri/kommuner/byer  Strategisk grep: Opprette nye studiesteder og tilrettelegge for nettstøttet undervisning  Ombygging av alle auditorier  Høsten 2009, 31 nettstudenter Høsten 2015, 237 nettstudenter  P.t nær alle forelesninger på ingeniørutdanningen streames og publiseres til studentene  Omvendt undervisning: Studerer forelesningene hjemme. Diskuterer problemstilling med fagansvarlig eller industristøtte  Laboratorieuker på campus Narvik

9 Samarbeid med industri ๏ Praksis I bedrift (maskin) ๏ Oppgaveløsning i bedrift ๏ Ansatte fra industrien i delstillinger ๏ Industrisensorer ๏ FoU prosjekter, med mål om å forene forskeren, studenten og bedriften ๏ Seminarer ๏ Utprøve ny teknologi 9

10 Noen signaler fra arbeidslivet ๏ Bygg/anlegg/infrastruktur ๏ Logistikk ๏ Produksjonsteknologi – logistikk, robotisering… ๏ Big data ๏ Helseteknologi/Velferdsteknologi ๏ mm Ønsker: Tettere kontakt, enklere samhandling, tilgang til laboratorier/infrastruktur, prosjekt- og hovedoppgaver, gode fagfolk, KOMPETANSE

11 11 Vedtatt: Satsing på fornybar energi og håndtering av klimagasser I tidlig fase: Kompetansesenter for bygg og anlegg i nordområdene «BA-senter Nord» Kompetansesenter for logistikk i nordområdene

12 Aktuelle samarbeidsområder: Overordnet samarbeidsavtale mellom Nord Universitetet og UiT Norges arktiske universitet (Herunder f.eks.: Reiseliv, Rom/jord, Havbruk, …) Samarbeidsavtale mellom Nord Universitet og IVT (UiT Narvik) - Havbruksteknologi - SIM – Senter for Intelligent Manufactoring herunder: Kompetanseheving i havbruksnæringen Innovasjonsprosesser i havbruksnæringen Samarbeid i Nordland (NFK, UiT/IVT, Nord U, MiP, NHO, LO…) om Produksjonsteknologi for SMB og småskala produksjon

13 13 SAMHANDLING GIR RESULTATER! TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! SAMHANDLING GIR RESULTATER! TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! edel.p.storelvmo@uit.no


Laste ned ppt "Strategier og planer for å tilrettelegge for FoU- og utdanningstilbud i samsvar med behov i arbeids- og samfunnsliv Edel Storelvmo Viserektor, UiT Norges."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google