Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningssektoren Østlandssamarbeidet 04.05.2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningssektoren Østlandssamarbeidet 04.05.2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vfk.no Utdanningssektoren Østlandssamarbeidet 04.05.2012 www.vfk.no

2 www.vfk.no Noen begreper Sluttkompetanse: –Fagbrev –Svennebrev –Studiekompetanse –Grunnkompetanse

3 www.vfk.no Utdanningsprogrammer Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans, drama Design og håndverk Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

4 www.vfk.no Fagskole og finansiering Tekniske og maritime fagskoler –Stykkprisfinansiert Helsefag –Egne tilskudd Omfatter også private fagskoler

5 www.vfk.no Organisering av Østlandssamarbeidet utdanning Kompetansegruppa (Fylkesutdanningssjefene) Spesialundervisningsgruppe Voksenopplæringsgruppe Økonomigruppe (KOSTRA) Fag- og yrkesopplæringsgruppe Oppfølgingstjenesten

6 www.vfk.no Forum for fagopplæringssjefer (FFU) En representant fra hvert fylke Tre regioner: –Østlandssamarbeidet –Region nord –Region sør-vest Felles utfordringer Sekretariat KS Kontakt departement og direktorat

7 www.vfk.no NDLA Nasjonal digital læringsarena Digitale læremidler Ca 30 fag tilgjengelig Åpent nettsted Alle fylker minus Oslo og Akershus Spleiselag

8 www.vfk.no Elevundersøkelsen Obligatorisk vg1 En del av nasjonalt kvalitetssystem –Motivasjon –Trivsel –Mobbing –Elevmedvirkning –Elevdemokrati –Fysisk miljø –Læringsmiljø og læringsutbytte

9 www.vfk.no PULS PULS - Pedagogisk utviklings- og læringsspeil - er fylkeskommunenes portal for vurdering og utvikling av kvalitet. PULS skal bidra til at skoleeier og den enkelte skole styrer mot det som skal ha høy kvalitet i opplæringen. PULS bygger på fylkeskommunenes vedtatte styringsområder, og skolene vurderer selv hvilken kvalitet de kjennetegnes av på de ulike styringsområdene. Verktøyet henter informasjon fra flere kilder, for eksempel VIGO, Elevundersøkelsen og ulike medarbeiderundersøkelser.

10 www.vfk.no Voksenopplæring Lovpålagt oppgave Alle voksne som ikke har fullført videregående opplæring Ingen ventelister Tilpasset opplæring

11 www.vfk.no Opplæring i bedrift Modeller og muligheter: –2+2 –0+4 –1+3 Utfordringer: –Statistikk –Læreplasser –Kullansvar

12 www.vfk.no Gjennomføringsbarometer 2011 : 2 Utdanningsdirektoratet, 7.9.2011

13 www.vfk.no Nasjonale mål

14 www.vfk.no

15 www.vfk.no

16 www.vfk.no

17 www.vfk.no

18 www.vfk.no

19 www.vfk.no

20 www.vfk.no

21 www.vfk.no

22 www.vfk.no

23 www.vfk.no Regjeringens satsing!

24 www.vfk.no Hva er NyGIV? Nasjonal satsing for å få flere barn og unge igjennom det 13-årige skoleløpet – fortrinnsvis med fullført og bestått videregående opplæring – alternativt med opplæring mot grunnkompetanse - MEN hovedmålsettingen er klar: –Få flere av våre unge til å fullføre opplæringsløpet, skaffe seg og beholde en jobb, og klare livene sine! –Individuelle og samfunnsmessige hensyn

25 www.vfk.no Bakgrunn for NyGIV satsingen Nesten alle ungdommer starter i vgo etter endt ungdomsskole – –etter 5 år har bare ca 70 % fullført og bestått Etterspørselen etter arbeidstakere med kun grunnskoleutdanning avtagende (SSB) Fullført vgo er nøkkel til stabil tilhørighet til arbeidsmarkedet og videre studier. Blant unge mellom 20 -24 år som ikke har fullført vgo, står 19 % utenfor både arbeid og utdanning – mot 5 % i samme aldersgruppe som har gjennomført Nesten alle unge som mottar uføretrygd har avbrutt vgo Forskere anslår at den samfunnsmessige gevinsten kan bli ca. 5, 4 milliarder årlig, dersom andelen av et kull som gjennomfører vgo, øker fra 70 % til 80 % )

26 www.vfk.no NyGIV – 4 ben Gjennomføringsbarometeret –Samordne tall og statistikk – vurdere måloppnåelse Oppfølgingsprosjektet –Bedre og raskere oppfølging og tiltak for de som slutter, få flere etater på banen –Yrkesretting av allmennfagene Overgangsprosjektet

27 www.vfk.no Målsetting Å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunen om de svakest presterende elevene. Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring. Begrunnelse for prosjektet: Den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på ungdomstrinnet og senere frafall i videregående opplæring.

28 www.vfk.no Målgruppe De svakest presterende elevene Under 30 grunnskolepoeng (gj sn 2,7) 10% av 10. kl.- kullet i kommunen De som ikke har «andre rettigheter» (Spesialundervisning, IOP m.m.)

29 www.vfk.no Hva går prosjektet ut på… Gi tett oppfølging og intensivopplæring (lesing, skriving, regning) i 2. termin i ungdomsskolen Være tett på i overgangen og inn i Vg opplæring, gjennom VG1 og VG2 – til VG3/lære. Tett på og intensivopplæring ved behov – ulike tiltak.

30 www.vfk.no Hva kjennetegner NyGIV-elevene? Mangler grunnleggende læringsstrategier Vet ikke hvordan de skal løse de ulike arbeidsoppgaver de møter Ofte mangelfull basiskunnskap Sliter med grunnleggende begreper Ofte et begrenset ordforråd Gir lett opp, mangler «motor» Mye fravær og lite «tilstede» – selv når de er der… Er vant med tilbakemeldinger av typen : «skjerp deg litt!» eller «ta deg sammen!» De uttrykker ofte at de kjeder seg Mange har lav selvtillit og dårlig selvbilde Mange kompenserer med innesluttet eller med utagerende oppførsel HAR POTENSIAL FOR Å YTE MER – OG FULLFØRE OG BESTÅ!

31 www.vfk.no FYR

32 www.vfk.no FYR: Fellesfagene og yrkesretting En del av Overgangsprosjektet Bakgrunn: –Mange elever opplever fellesfagene på yrkesfag som lite relevante og er dermed lite motiverte Målsetting: –Å knytte de videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram opp i et fylkesnettverk som har som felles anliggende å utvikle opplæringen i fellesfagene slik at elevene i større grad opplever fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot. –Det skal innhentes og utvikles undervisningsressurser, nettbaserte og andre, som kan ha direkte overføringsverdi til undervisningen i klasserom og verksted. Knutepunktskoler


Laste ned ppt "Utdanningssektoren Østlandssamarbeidet 04.05.2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google