Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimavennlig handlinger på arbeidsplassen. Den største klubben du er medlem av Medlemsfordelene er mange: – Frisk luft og rent vann – Mat som vokser ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimavennlig handlinger på arbeidsplassen. Den største klubben du er medlem av Medlemsfordelene er mange: – Frisk luft og rent vann – Mat som vokser ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimavennlig handlinger på arbeidsplassen

2 Den største klubben du er medlem av Medlemsfordelene er mange: – Frisk luft og rent vann – Mat som vokser ved egen hjelp – Nokså stabil temperatur

3 Klimaarbeid på bedriften Vaner og rutiner Ansatte vil se tiltak som hjelper Hvordan fange opp gode ideer Framsynte beslutninger Hva er en klimasak?

4 Hvorfor er fagbevegelsen engasjert i miljøpolitikk? Fagbevegelsen krever en rettferdig omstilling Omstilling for grønne jobber Har betydning for bedriftene Trygghet i endring

5 Klima- og miljøspørsmål – en sak for de tillitsvalgte? Faglige rettigheter og miljøvern Miljøspørsmål og fagforeningene Partssamarbeid Styrearbeid ”En fagforening som tar klimaet på alvor, sikrer sine medlemmers interesser”..

6 Tillitsvalgte på arbeidsplassen Rammevilkår for arbeid med klima- og miljøspørsmål Hovedavtalene Tariffavtalene

7 Medbestemmelse – også over klima- og miljøspørsmål? LO-NHO enige om bærekraftig arbeidsliv Hovedavtalen for Staten

8 Når de ansatte er fornøyd med arbeidstøy, møbler og utstyr, tar de vare på det, og det varer lengre. God miljøpolitikk ! Når de ansatte er fornøyd med arbeidstøy, møbler og utstyr, tar de vare på det, og det varer lengre. God miljøpolitikk ! Gi miljøpolitiske signaler Involver de ansatte Utnytt de ansattes kunnskap om virksomheten Invester i klimavennlig teknologi og infrastruktur Er kantinematen kortreist. Fisk, kjøtt, grønnsaker Miljøsertifisering

9 Transportbehov Velg miljøvennlige transportformer – Elbiler – Hybridbiler – Gå – Tog – Kollektiv transport – Sykle – Minimere transportbehovet Reduser behovet for å fly

10 Vernetjenesten – aktører og virkemidler Arbeidsmiljøutvalg og verneombud kan behandle: – Nybygg – Ventilasjonssystem – Innredning – Kildesortering Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

11 Dilemmaer Fritid for lønn Overskuddsdeling Hjemmekontor eller pendling 6-timersdag

12 Transport En femdel av norske klimagasser Økende kilde Transportbehovet øker Støy, lokal forurensning og stort arealforbruk Helseproblem

13 Planlegging av arbeidsreiser Kompisskjøring Gå, sykle, ski eller spark Elbil-abonnement Kollektivt Endre arbeidstiden? Reisevaneundersøkelse

14 Næringslivets transportbehov tre fluer i ett smekk Økokjøring Beliggenhet Ingen subsidierte P-plasser Video- eller telefonmøte

15 Grønne innkjøp Miljømerking Fra vugge til grav Innkjøpsavtaler og innkjøpskriterier Planlegging av bygg

16 Miljømerking Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning EU-blomsten Svanemerket er miljømerkinger av produkter

17 Andre miljømerker Grønt punkt Bra miljøval Ø-merket

18 Energilandet Norge Halvparten av energien vi bruker er elektrisitet EU skal kutte 20 prosent i klimautslipp Effektivisere energibruken med 20 prosent Øke andelen fornybar energi til 20 prosent Gjelder også Norge Via overføringskabler knyttet til Kontinentet Foto: Statnett

19 Energikilder Ved og biobrensel Elektrisitet Vannbåren varme, fjernvarme Solvarme Varmepumper

20 Hvordan spare energi Isolering Enøk-støtte Varmestyring Energieffektiv belysning Energieffektive kuldemøbler Balansert ventilasjon og varmegjenvinning Termofotografering

21 Strømsløserlandet Norge er kjent som et land av strømsløsere. Energisløsende vaner. Bygg forbruker 40 prosent av det samlede energiforbruket. Rundt 25 prosent av strømmen som forbrukes i Norge, går til oppvarming.

22 Hva kan verneombud og tillitsvalgte gjøre Arbeidsreiser Bilpolitikk og tjenestereiser Organisering av arbeidet Arrangementer og kurs Sykle og gå til jobben Transport av varer

23 Energiforbruket etter sektor Over halvparten av all energi i Norge brukes av industrien. Vannkrafta har vært nøkkelen til industriutbyggingen her til lands. Treforedling 3 % Bergverk og annen industri 6 %

24 Gjenbruk, gjenvinning og resirkulering Unngå at avfall oppstår. Bruk varer om igjen som de er (etter at første eier har kastet dem). Gjenvinn materialene. Gjenvinn energien (det vil si brenn avfallet slik at materialene går tapt, men utnytt varmen fra forbrenningen). Brenn avfallet uten energigjenvinning eller deponer det på fylling. Avfallshierarkiet

25 Returordninger Batterier Elektriske og elektroniske produkter (EE) Bilvrak Bølgepapp Drikke- og emballasjekartong Flasker og bokser Glassemballasje Metallemballasje Kuldemedier (kuldeanlegg, kjøleskap, frysedisker og så videre) Metall- og plastspann PCB-holdige isolerglassvinduer Plastemballasje

26 Dette kan de tillitsvalgte og vernetjenesten gjøre Kildesorter alle mulige avfallsfraksjoner. Lag gode systemer for intern behandling. Start med det enkle, som papir, plast og glass/metall. Utsortert avfall er en ressurs som kan gi inntekter ved salg. Tenk gjenbruk av emballasje for innpakking. Lag interne retningslinjer for avfallshåndtering. Kjøp brukt om det lar seg gjøre.

27 Ressursbruk Hvordan skal vi redusere energibruken i produksjonen? Hvordan skal vi sikre at publikum opplever at de får de samme gode tjenestene, selv om vi har endret energibruken? Hvordan skal vi organisere hverdagen slik at vi reduserer transportbehovet, ressursbruken og avfallsmengdene? Hvordan skal vi sikre at alle ansatte deltar med gode forslag?

28 Klimavennlig arbeidsliv


Laste ned ppt "Klimavennlig handlinger på arbeidsplassen. Den største klubben du er medlem av Medlemsfordelene er mange: – Frisk luft og rent vann – Mat som vokser ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google