Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gyldendal ASA Presentasjon av resultater 2001. Budskap til generalforsamling 22. mai 2001: 2001 – 2002 vil bli preget av: Markant bedring av driftsresultatene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gyldendal ASA Presentasjon av resultater 2001. Budskap til generalforsamling 22. mai 2001: 2001 – 2002 vil bli preget av: Markant bedring av driftsresultatene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gyldendal ASA Presentasjon av resultater 2001

2 Budskap til generalforsamling 22. mai 2001: 2001 – 2002 vil bli preget av: Markant bedring av driftsresultatene. Finansresultatene svekkes, før styrking av driftsresultatene med tilhørende positive kontantstrømmer, gir positiv utvikling av den likvide situasjonen i 2002 og 2003.

3 Hovedtall 20002001Endring Driftsinntekter1352,91437,8+ 84,9 Driftsresultat37,246,0+ 8,8 Resultat etter skatt17,07,3- 9,7

4 Gyldendal i årene 1999-2001: Planlagt og gjennomført omfattende bransjeendringer. Store interne omlegginger av driften. Under til dels betydelig ytre turbulens har vi hatt den største vekst i vår historie målt i antall medarbeidere og driftsinntekter.

5 Har krevd betydelige investeringer. Har vesentlig styrket vår konkurranse- posisjon i bokbransjen. Tid for ny fase: Foredling

6 Forholdet mellom de tre største aktørene 1998 – 2000:

7 Bransjeutvikling: Fra forlagshus til bokkonsern GyldendalAschehougBonnier/CappelenEgmont/Damm - forlagshus- forlagshus - distribusjon- distribusjon - distribusjon- bokklubb - bokklubb- bokklubb - bokklubb - bokhandel- bokhandel De store arbeider i flere eller alle delbransjene bokbransjen består av.

8 Gyldendals kjerneområder er: Forlagshuset  Gyldendal Norsk Forlag Leksika/ordbøker  Kunnskapsforlaget Distribusjon/logistikk  Forlagsentralen Bokklubb  De norske Bokklubbene Bokhandel  ARK Bokhandel

9 Forlagsbransjen

10 Medieavtrykk 2001 Cappelens imponerende liste for norsk skjønnlitteratur. Flukten fra Tiden Norsk Forlag. Aschehoug og Cappelen utropte seg til bransjevinnerne. Nå foreligger bransjetallene:

11 Gyldendal Norsk Forlag 2001 20002001Endring Driftsinntekter491,7503,2+11,5 Driftsresultat31,340,5+ 9,2

12 Det beste resultat av driften i GNFs historie. Bransjetall viser tilbakegang med 0,8%. GNF økte sine inntekter med 2,3%.

13 Betydelig framgang på områdene faktalitteratur, oversatt skjønnlitteratur, dokumentarlitteratur, billigbøker, akademisk litteratur, barne- og ungdomslitteratur. Fortsatt gode resultater undervisnings- litteratur.

14 Klar økning for GNF i markedsandeler i volumer distribuert gjennom distribusjons- sentralene, fra 23,8% til 25,5%. GNF har større volumer enn sine forlags- konkurrenter i andre distribusjonsformer, som digital publisering.

15 Bransjetallene for 2001 indikerer: GNF økte sitt forsprang på Aschehoug. GNF bedret sin konkurranse-posisjon visavis Cappelen, med unntak av norsk skjønnlitteratur. Totalt styrket GNF sin posisjon som markedsleder i forlagsbransjen.

16 Framover: Fortsette de positive hovedtendensene Arbeide offensivt for å styrke vår posisjon som utgiver av ny, norsk skjønnlitteratur. Utvikle tre forlagsmerkenavn: Gyldendal, Tiden, Kolon

17 Antall utgivelser GNF 199920002001 Utgitte titler125414731587 Herav opptrykk485566603 Samlet opplag (1000 stk) 408743954488

18 Dessuten: Forlagsvirksomhet er ikke (bare) tall: Hans Herbjørnsrud nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Hans Herbjørnsrud og John Erik Riley nominert til Kritikerprisen 2001. V.S. Naipaul fikk Nobelprisen Cecilie Løveid fikk Gyldendalprisen Ole Robert Sunde fikk Aschehougprisen Øyvind Rimbereid fikk Sultprisen

19 Jonny Halberg og Anne Grete Hollup tildelt kritikerprisene for 2000. Anne B. Ragde og Atle Næss tildelt Bragepriser. Og de internasjonale navnene på Gyldendals vårliste 2002: Pynchon, DeLillo, Hein, Mankell, Naipaul, Okri, Pleijel, Thorup...

20 Kunnskapsforlaget (50%) 20002001Endring Driftsinntekter65,548,8- 16,7 Driftsresultat(12,0)(3,1)+8,9

21 Kunnskapsforlaget Tapssluket tettet, balansen slanket, forlaget refinansiert. Den løpende oppdatering av Store Norske Leksikon er stanset. Positivt resultat fra drift i 2002. Forlaget drives videre i ny form uten innkjøpsavtale med det offentlige Norge. Forlaget er på vei inn i sunn vekstfase: med nyutvikling, økte volumer og positive driftsresultater.

22 Forlagsentralen (50%) 20002001Endring Driftsinntekter96,387,1- 9,2 Driftsresultat0,6(5,2)- 5,8

23 Forlagsentralen Tapte forlagskunder 2001. Ny ledelse med tydelig bilde av kunde- kravene fra forlag og bokhandel. Oppgaven er å effektivisere både logistikk og distribusjon.

24 De norske Bokklubbene (48,5%) 20002001Endring Driftsinntekter292,1343,2+ 51,1 Resultat*13,714,0+ 0,3 * Andel av finansresultat etter skatt

25 De norske Bokklubbene 699 000 medlemskap/økt markedsandel. God drift og solid grep om sine hovedprosesser. Betydelige nettinvesteringer: - medlemsweben www.bokklubbene.no suksess - nettbokhandelen mao.no etter målenewww.bokklubbene.no

26 Ark Bokhandel (100%) 20002001Endring Driftsinntekter472,2524,5+ 52,3 Driftsresultat(7,1)0,1+ 7,2

27 Ark Bokhandel Betydelige investeringer i omforminger i 2001: Nasjonal filialkjede etablert/regionale administrasjoner avviklet. Felles konsepter for butikk og drift. Felles systemer for logistikk og drift. Salg av leker og musikk/avvikling av ulønnsomme forretninger.

28 Bokandel økt fra 60 til 70%. Nytt merkenavn. Skal bygge tydelig bokprofil. Positivt driftsresultat etter omstillings- kostnader, bedret resultat i fjerde kvartal med 11,1 MNOK. Balansen slanket og ryddet.

29 Ark Bokhandel 2002 Overtatt fem forretninger fra Dyring Libris fra 1. januar Vokse gjennom nyetableringer Forsterke tydelige hovedtendenser fra 2001 Bidra til fellesskapets kasse

30 Inntektsutvikling hovedområdene 20002001 Forlag 491,7 503,2 Leksika/ordbøker65,548,8 Logistikk/distribusjon96,387,1 Bokklubb292,1343,2 Bokhandel472,2524,5 Totalt1417,81506,8 + 89,0 MNOK / + 6,3% Styrket markedsposisjon

31 Resultatutvikling hovedområdene 20002001 Forlag 31,3 40,5 Leksika/ordbøker(12,0)(3,1) Logistikk/distribusjon0,6(5,2) Bokklubb13,714,0 Bokhandel(7,1)0,1 Totalt26,546,3

32 Oppsummert: Bedring i driftsresultat med 19,8 MNOK fra 2000 Underliggende positiv tendens klart synlig i andre halvår Bedring resultat i fjerde kvartal med 20,0 MNOK

33 Andre inntekter Av dette Engangsgevinst i fjerde kvartal 2000 knyttet til overtakelse av UF/Kolstadgaten: 9,7 MNOK. Biga (50%) fikk et negativt resultat i 2001 på 6,2 MNOK, mot et negativt resultat i 2000 på 4,3 MNOK. 20002001Endring Resultat10,7- 0,3- 11,0

34 Hovedbudskap Samlet resultat av driften viser klar positiv utvikling Vårt mål er å videreføre denne positive tendensen i 2002

35 1999 – 2001 Samlede investeringer på 350 MNOK Gjennomført uten emisjoner Vesentlig forbedret konkurransesituasjon Økte goodwill avskrivninger Svakere finansresultater

36 Områder for bransjeinvestering Bokhandel. Nytt forretningsområde. Overtakelse av forretninger, ny egen- kapital, etablering filialkjede og nytt merkenavn Overtakelse av virksomhet fra Universitetsforlaget. Refinansiering av Kunnskapsforlaget. Investering i nettpublisering og netthandel. Betydelig satsing på nyutvikling av porteføljer/ medarbeidernes kompetanse og prosess- forbedringer på alle hovedområder.

37 Goodwill Ingen kontantstrømeffekt Reduserte skattekostnader 20002001Endring (16,7)(19,8)- 3,1

38 Finansposter Ingen gevinst fra salg av verdipapirer i 2001. Gevinst på 27 MNOK i 2000. Ikke inntektsført kursreserve per 31.12.2001 på finansplasseringer på 8,2 MNOK. 20002001Endring 10,1(21,1)- 31,2

39 Konkurransesituasjonen i den norske bokbransjen Gyldendal vil arbeide på alle hovedområder i bransjen. Aschehoug er hovedkonkurrent og alliert. Internasjonale mediekonsern (Bonnier, Egmont og Schibsted) er konkurrenter på flere hovedområder. Våre distribusjonskanaler er åpne. Flere av våre konkurrenters kanaler er lukket for konkurrenter.

40 Gyldendals langsiktige mål Gyldendal skal kjennetegnes av et balansert samspill mellom kulturell og økonomisk kapital. Vi er godt posisjonert for å videreutvikle vår nasjonale rolle.

41 2002 - 2003 Vi skal foredle både vår kulturelle og økonomiske kapital: Store ressurser til videreutvikling av forleggeriet. Øke kvalitet på driften på alle hovedområdene. Investere i medarbeidernes kompetanse. Befeste våre markedsposisjoner i bokbransjen. Stødig bedring av driftsresultatene skal løfte Gyldendals samlede resultater.


Laste ned ppt "Gyldendal ASA Presentasjon av resultater 2001. Budskap til generalforsamling 22. mai 2001: 2001 – 2002 vil bli preget av: Markant bedring av driftsresultatene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google