Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2 Videregående opplæring i bedrift Trond Reinhardtsen Lærlinger og lærekandidater

3 Videregående opplæring § 3-1 og § 3-3  Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt)  Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse Yrkeskompetanse (fag-/svennebrev) Grunnkompetanse (kompetansebrev) Kompetanse som anerkjennes i arbeidslivet og for videre studier

4 Yrkesfagene  2 år i skole + 2 år i lære (hovedmodell)  Læretiden i bedrift: 50 % opplæring og 50 % verdiskapning Lærling/lærekandidat og arbeidstaker Lære-/opplæringskontrakt og arbeidsavtale  Opplæring etter læreplanen for lærefaget  Sluttvurdering: Fag-/svenneprøve (lærlinger) Kompetanseprøve (lærekandidater) 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære Fag/-svennebrev eller kompetansebrev Læretiden gir viktige sosialiserende muligheter som er vanskelig å erstatte med alternativer i skolen!

5 Lærling/lærekandidat – likheter og forskjeller LærlingLærekandidat LærekontraktOpplæringskontrakt ArbeidsavtaleArbeidsavtale/NAV-tiltak Lønn: 50 %, nyutdannet fagarbeider Lønn: 50 %, hjelpearbeider Basistilskudd Alle læreplanmål for faget, samt bestått i alle fag fra skoledelen Utvalgte læreplanmål for faget, tilpasset opplæring Krav til faglig leder Intern plan for opplæringen Dokumentasjon av opplæringen Fag-/svenneprøveKompetanseprøve Fag-/svennebrevKompetansebrev

6 Lærekandidater – kjennetegn?  Har forskjellige utgangspunkt og dermed ulike potensialer for utvikling i faget sitt  Noen vil kunne klare å nå de fleste målene i læreplanen for faget, mens andre vil måtte konsentrere seg om færre mål  En del vil kunne oppnå full yrkeskompetanse på sikt, mens andre vil trenge mer tilrettelagte arbeidsoppgaver  Årsakene til reduserte mål kan være; medfødte kognitive/ fysiske begrensninger og/eller psykososiale forhold  Dette er en sårbar gruppe som vi må bli mye flinkere til å samarbeide om!

7 Tiltak for å øke formidlingen i 2015  Stimuleringsmidler Alle opplæringskontrakter – Alle faglige svake (under 2,6 i snitt) – kr Lærebedrifter som blir godkjente i nye fag kr Markedsføringstiltak Fri formidlingspott  Tilskudd til nye lærebedrifter  UDIR-midler Forskuttering

8 Tilskudd ved særskilte behov – «udir-midler»  Lærlingar/lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet  Lærlingar og lærekandidatar med kort butid i landet (6 år) og svake norskdugleikar  Her kan det søkes om opp mot ,- kroner i ekstra tilskudd pr. år (6 timer per uke i 47 uker til å kunne sette inn ekstra personellressurs)

9 Tilskudd for lærling/lærekandidat  Basis 1 tilskudd: ,-  Udir-midler ved behov – opp til: ,- pr. år  Maks tilskudd for lærling fordelt på 2 år: ,-  Stimuleringstilskudd for lærekandidat: ,-  Maks tilskudd for lærekandidat fordelt på 2 år: ,-  I tillegg: stimulering av nye bedrifter, nye fag og søkere med lavt karaktersnitt

10 Lærekandidater og samarbeid med NAV  For noen lærekandidater kan det være naturlig å samarbeide med NAV om ytelser som erstatter lønn fra lærebedriften  Avgiverskolen vil i de fleste slike tilfeller ha tatt initiativ til dette samarbeidet ved overgang til bedrift

11 Basistilskudd 1, «ungdomsrett»  Basistilskudd I for 2015 er på kroner per lærling/lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. SatsFor hvem kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § kroner i 36 måneder (tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd kroner i 48 måneder (tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven § 4- 5 jf. § 3-3 fjerde ledd og § 5-5

12 Økonomiske betraktninger - bemanning  Lærlinger/lærekandidater kan i løpet av læretiden dekke inn en 50 % stilling, noen ganger mer…  Lærlinger kan bidra på bemanningssiden ved sykefravær  Når en barnehage eller en annen avdeling i kommunen vurderer oppbemanning; ansett 1-2 lærlinger! Midlertidig ansettelse i 2 år Valg etter kontrakt: ansette eller ta inn nye lærlinger

13 Økonomiske betraktninger – samfunn/kommune

14 Sammen får vi til mer!  Sammen kan vi kvalifisere flere ungdommer for arbeidslivet etter skolen  Sammen kan vi få flere ungdommer til å bidra i arbeidslivet ut fra sine forutsetninger En god strategi for å inkludere flere unge i arbeidslivet betyr svært mye for den enkelte ungdom og er god investering for samfunnet!

15


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google