Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike veier til Fag – og svennebrev Skolenes økte ansvar for Det 4 årige løpet Karrieresenteret i Vestfold 6. april 2016 Liv Marit Meyer Petersen og Liv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike veier til Fag – og svennebrev Skolenes økte ansvar for Det 4 årige løpet Karrieresenteret i Vestfold 6. april 2016 Liv Marit Meyer Petersen og Liv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike veier til Fag – og svennebrev Skolenes økte ansvar for Det 4 årige løpet Karrieresenteret i Vestfold 6. april 2016 Liv Marit Meyer Petersen og Liv Langedrag Eilerås

2 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære Grunn – kompetanse 2 år på skole 3 år på skole 2 år lære – kandidat 30Mnd30Mnd Opplæring Kompetansebevis Lærling Lærekandidat Påbygg4, Fagskole, høgskole Videregående skole Skole YSK Lære Praksis Kandidat /privatist 1 - 1,5 år Verdiskapning Praksis + Tverr- faglig eksamen på vg3 nivå Skole/ lærling Dokumenta- sjonsordning

3 Lærling, målsetting fag- og svennebrev Alle fag fra Vg 1 og Vg 2 skal være bestått (2+2 løp) 1+3 og 0+4 løp får tilbud om fellesfag og Vg3 tverrfaglig eksamen i lærefaget på lærlingskolen Bedriften får tilskudd til opplæringen fra fylkeskommunen Lærekontrakten inngås med lærling, lærebedrift og fylkeskommune Lærlingen får lønn Det skal foreligge arbeidsavtale mellom lærebedrift og lærling 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære 2 + 2 3 + 1 4 + 0

4 Fag- og svennebrev med studiekompetanse YSK = yrkes og studiekompetanse 4 år skole/ lære YSK TAF YSK 4S`er Færder videregåendeskole TAF. Fag- svennebrev med spesiell studiekompetanse Bedriften har ansvaret for programfag, Tverrfaglig Vg3 Sandefjord videregående skole 4 Sèr Fagbrev med generell studiekompetanse. Har karakterer i programfag Greveskogen videregående skole Fagbrev med generell studiekompetanse. Bedriften har ansvaret for programfag, Tverrfaglig Vg3 YSK

5 LÆREKANDIDAT – målsetting er kompetansebevis Det utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP)(TLKP) Planen revideres i løpet av læretiden Det er ikke krav til teori Opplæringskontrakten inngås med lærekandidat, lærebedrift og fylkeskommune Lærekandidaten får lønn Lærebedriften får tilskudd fra fylkeskommunen Det skal foreligge arbeidsavtale mellom lærebedrift og lærekandidat 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære 4 + 0 1 + 3 2 + 2

6 Lærekandidat fra grunnkompetanse Gjennomført 2 år grunnkompetanse Tilbud gis i alle videregående skoler i Vestfold 2 år på skole med programfag, faget prosjekt til fordypning og kroppsøving lærekandidat 2 år Går opp til kompetanseprøve Kan endres til lærling underveis i læreløpet etter faglig vurdering i samarbeid med skole og PPT Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat Grunn- Kompetanse 2 år Lære Kandidat 24 mnd Lærling 30 mnd Kompetansebevis

7 Fra grunnkompetanse til opplæring i bedrift Modell 1 Modell 2 Modell 3 Grunn- Kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Lærekandidat Lærling 30 mnd Lærekandidat 24 mnd Lærling Kompetansebevis Fag- /svennebrev

8 Modell 1  2 år på skole med grunnkompetanse  2 år i opplæring i bedrift, Lærekandidat  Kompetansebevis. Grunn- Kompetanse 2 år Lærekandidat 24 mnd Kompetansebevis

9 Modell 2  2 år grunnkompetanse i skole  Bestått programfag, starter som lærekandidat  Overgang fra lærekandidat til lærling: - Læretiden vurderes individuelt  Fellesfagene kan tas på lærlingskolen  Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.  Sluttkompetanse, fag-/svennebrev Grunn- Kompetanse 2 år Lærekandidat Lærling Fag- /svennebrev

10 Modell 3  2 år grunnkompetanse, bestått programfag  Lærling, 30 mnd.  Grunnkompetanse gir 9mnd godskriving av læretid pr år i lærefaget  Fellesfagene kan tas på lærlingskolen  Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.  Sluttkompetanse, fag-/svennebrev Fag- /svennebrev Lærling 30 mnd Grunn- Kompetanse 2 år

11 Veien videre…. Fra Kompetansebevis til fag-/svennebrev Krav til praksiskandidater for å melde seg opp til fag-/svenneprøve; Opplæringslova § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-12  25% lenger tid enn læretid i faget  Bestått Vg3 tverrfaglig eksamen i faget. Tidligere opplæring i videregående skole vurderes i henhold til forskriftene (relevans i faget). Praksisfradrag vurderes i henhold til omfanget i individuell opplæringsplan, ILKP. Dvs. vurdering for fradrag av skole og opplæring i bedrift kan ha store variasjoner i antall måneder.

12 Praksiskandidat Privatist- og dokumentasjonsordning Dokumentere 25% praksis utover normal læretid i faget Får godskrevet tidligere opplæring etter fastsatte regler. Eneste teorikrav er bestått Tverrfaglig Vg3 i lærefaget Oppmelding til Tverrfaglig Vg3 2 ganger pr år av Vestfold fylkeskommune Skjema – Oppmelding til fag-/ svenneprøve for praksiskandidater ligger på vår nettside (vfk.no) Praksiskandidat privatist Læretid + 25% Fag-/ svennebrev

13

14 PRAKSISBREV KANDIDAT - målsetting «Praksisbrev» etter 2 år Praksisbrev- kandidat 2 år Kompetanse- bevis Under revidering – igangsettes tidligst i 2017


Laste ned ppt "Ulike veier til Fag – og svennebrev Skolenes økte ansvar for Det 4 årige løpet Karrieresenteret i Vestfold 6. april 2016 Liv Marit Meyer Petersen og Liv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google