Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreditorenes rolle. Inkassoens rolle i norsk samfunnsøkonomi Historikk: ●Inkassovirksomhet ikke lovregulert før 1913 ●«Erfaring har vist, at mindre nøieregnende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreditorenes rolle. Inkassoens rolle i norsk samfunnsøkonomi Historikk: ●Inkassovirksomhet ikke lovregulert før 1913 ●«Erfaring har vist, at mindre nøieregnende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreditorenes rolle

2 Inkassoens rolle i norsk samfunnsøkonomi Historikk: ●Inkassovirksomhet ikke lovregulert før 1913 ●«Erfaring har vist, at mindre nøieregnende folk kan drive en temmelig vidtgaaende trafik uten at kunne rammes. Særlig gjelder de offentlig fremkomne klagemaal den maate, på hvilken visse inkassatorer har forstaat at plyndre skyldnerne for derefter, hvis de ikke faar dekning for sine omkostninger hos dem, at vende sig mot fordringshaverne. Sjeldnere klages det over, at utøverne av inkasso-og retshjælpvirksomhet er uduelige eller forsømmelige. Men derav at slutte, at forholdet i den henseende er bra, vilde være forhastet» ●Inkassoloven av 1988 med inkassoforskriften erstattet lov av 1936 Etisk norm om god inkassoskikk sentral 2

3 Kilde: Baard Bratsberg, Kredinor 3 Samlet kredittomsetning ca. 11.829 mrd. kr. Norske foretaks kredittomsetning 7.000 mrd. kr 1/3 Forbruker 2/3 Næring Dvs. ca. 2.500 mrd. til forbruker. Foretakenes innenlandske bruttogjeld 1.997 mrd. kr Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 2.832 mrd. kr 70 mrd. kr usikret gjeld 12 mnd. vekst K2 5,68% (082015) 12 mnd. vekst K2 5,68% (082015) 12 mnd. Vekst 6,4 % (082015) 12 mnd. Vekst 6,4 % (082015) 12 mnd. vekst 4,2% (082015) 12 mnd. vekst 4,2% (082015) KREDITT ER SELVE MOTOREN I HELE SAMFUNNSØKONOMIEN

4 Kampen mot forsinket betaling – Europa/Norden Konsekvenser: Tapsavskrivninger og tapte arbeidsplasser Hindrer økonomisk vekst Gjennomsnitt kredittid: 56 dager privat næringsliv 65 dager offentlige Søreuropeiske land lengst kredittid (103 dager/180 dager) Nordiske land kortest kredittid Tiltak: EU-direktiv nr 7/2011 «late payment». 40Euro implementert i forsinkelsesrenteloven Kapitalkrav for banknæringen Strammere kredittpolitikk 4

5 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 5

6 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Finanstilsynet 6

7 Utleggsforretninger 7

8 8 Hva er resultatet ved utlegg?

9 Antall rettslige skritt 2015 03.11.2015 9 Adv. Baard Sig. Bratsberg

10 Hvor mange saker «løses» utenrettslig.  I under 1 av 10 saker benyttes rettslige skritt ifb. med innfordringen.  Over 9 av 10 saker løses i dialog med skyldner. 03.11.2015 10 Adv. Baard Sig. Bratsberg

11 Betalingsanmerkninger fra inkasso 11 I 2015 vil trolig i overkant av 325 300 betalingsanmerkninger bli slettet grunnet at fordringen er betalt mot 290 000 i 2014.

12 Forholdet kreditor - inkassovirksomhet ●Fra egeninkasso til fremmedinkasso – inkassooppdrag Erstatning for kostnader med fremmedinkasso (inkassosalær) ●Inkassoselskapene er kreditors forlengende arm Fullmaktsforhold Kontroll (compliance) Anbefalinger om løsninger og innfordringsprosess PowerPoint template, March 2014 12

13 Kreditorfellesskapet ●Enkeltforfølging – førstemann-til-mølla-prinsippet ●Utfordringer ved forhandlinger? ●Utfordringer ved en nedgang i norsk økonomi? PowerPoint template, March 2014 13

14 14

15 15

16 Kreditorenes/inkassoselskapenes samfunnsansvar ●Interesseorganisasjonen Virke inkasso Synliggjøre bransjens bidrag i norsk samfunnsøkonomi Engasjere/involvere medlemmene Bransjenormer? ●Samarbeid med offentlige Felles kursopplegg og samarbeidsprosjekter med Avdir, NAV, namsmenn Røde kors Innlegg videregående skoler/øknomilappen finansnæringen ●Informasjon til skyldnere Varselbrev til skyldnere/kampanjebrev 16


Laste ned ppt "Kreditorenes rolle. Inkassoens rolle i norsk samfunnsøkonomi Historikk: ●Inkassovirksomhet ikke lovregulert før 1913 ●«Erfaring har vist, at mindre nøieregnende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google