Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur Anne-Marit Presterud kommunaldirektør, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Bergen kommune «Felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur Anne-Marit Presterud kommunaldirektør, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Bergen kommune «Felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur Anne-Marit Presterud kommunaldirektør, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Bergen kommune «Felles løft for bolig-, by- og områdeutvikling» 25. – 26. mars 2014

2 Tilbakeblikk Opprinnelig en kombinert skole fra 1924 med svømmebasseng, SFO- tilbud og en liten barnehage. Bygget hadde stort behov for rehabilitering. Skolen ligger i en levekårssone med krevende levekår: Høy andel arbeidsledige, lav inntekt, mange barn med hjelpe- og omsorgstiltak fra barnevernet og en høy andel sosialhjelpsmottakere. Det er også en høy og økende andel innvandrere i levekårssonen. Kort avstand til nytt boligutviklingsområdet Damsgårdsundet – gammelt industriområdet.

3 Nedslitt.... - men aktiv skole

4 Utfordringer Nærmiljøets ønske var å få flerbrukshall og kulturhus sammen med barnehage og skole. Kommuneorganisasjonen hadde ingen erfaring med så omfattende samlokalisering og samorganisering. Samarbeid mellom skole, barnehage - kultur og idrett måtte på plass allerede i planleggingsfase – ukjent organisatorisk landskap. Hvordan få til likeverdighet mellom de tre arenaene? Noen måtte jo ha et overordnet ansvar? Visjon: Ny-Krohnborg - det bankende hjertet for alle

5 Ny -Krohnborg i dag!

6 Ny skoleplass – Idrettshall under plassen Møregaten – miljøgate, lekearena

7 Fakta Inneholder: Barnehage, skole, flerbrukshall og kulturhus. Ferdigstilt 2012 Oppdragsgiver: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsning Arkitekt: Arkitektgruppen CUBUS AS, i samarbeid med Rambøll Norge. Brutto areal: Nybygg 3860kvm, rehabilitering 6400 kvm, uteareal 6,3 daa Idrettshall: 1500 kvm, kultursal 500 kvm Pris: 317 mill.

8 Suksesskriterier drift Driftsavtale mellom oppvekst – og idrett/kultur – prosjektperiode 3 år. Prosjektkoordinator på senteret ansatt ved lokalt kulturkontor, BKNI. Finansiert av BBS. Avtalen regulerer renhold, strøm, vaktmestertjenester, brannansvarlig, vertskapsrollen og tilsyn av bygget fra kl. 07.30 frem til kl. 23.00. Rektor har det avgjørende ordet ved uoverensstemmelser. Uløste saker oversendes de to kommunaldirektørene.

9 Hva har vi fått til? Et levende senter for barn, ungdom, voksne, pensjonister, funksjonshemmede - sambruk. Hovedaktørene som organiserer aktivitet er skolen lokalt kultur kontor, to idrettslag, kulturskolen, kvinnegruppe, frivillighetssentralen. Tettere samarbeid mellom hjem - skole/barnehage. Involvere den voksne generasjonen mer – økt bolyst.

10 Aktivitet Sang Teater Pianoundervisning Barneteater Ungdomsteater Tamilsk fløytegruppe Hip-Hop kurs Jentegruppe Trivselsaktiviteter Leksehjelp Seniortrim Jubelgjengen Verdens superband Pilates Internasjonal jentekafe Bandøving Sy kafe Kinesisk helsetrim Nordlandskoret Magedans Sykurs Sminkekurs Håndball Basketball Innebandy Vollyball Cheer leaders Barneaktiviteter Familiebadmington Designverksted Breakdans Dansetrening Karate og judo Smaksverksted Keramikk Animasjonskurs Demoverksted Tegne/malekurs Gitar Rockeverksted Åpen hall – ungdom Zumba Dramagruppe

11 Hvor går vi ? Fylle senteret med enda mer aktivitet for nærmiljøet. Involverer den voksne generasjonen enda mer. Mer variert beboer sammensetning – vise barna at det er mange valg å ta i livet. Styrke mestringsfølelsen – stolthet!

12

13

14

15


Laste ned ppt "Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur Anne-Marit Presterud kommunaldirektør, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Bergen kommune «Felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google