Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østlandssamarbeidet 15. juni 2016 Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østlandssamarbeidet 15. juni 2016 Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østlandssamarbeidet 15. juni 2016 Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef

2 www.telemark.no Et mål som kan måles Vekst i Grenland (ViG) har i disse dager sendt ut på høring et utkast til strategisk næringsplan for Grenland for perioden 2017 til 2020. Her kommer det klart og tydelig fram hva som er målet for de kommende årene: «Økt antall arbeidsplasser minst tilsvarende landsgjennomsnittet». Noe mer avansert enn dette er ikke målet. Det er bra og nødvendig. Dette viser to viktige hovedtrekk: Vi erkjenner og forstår hva som er vår hovedutfordring. Samtidig setter næringsutviklingsselskapet i Grenland et mål som det kan måles på. Mange har vært opptatt av det siste. Det er ikke spesielt underlig. Om ikke målene har vært tydelige før, er det svært konkret nå. Dette betyr også at man legger lista høyt, og ViG utfordrer seg selv. Det er positivt. For utviklingen i antall arbeidsplasser har vært langt unna det som nå settes som mål: Fra 2000 til 2014 økte antall arbeidsplasser i Grenland med fire prosent. Det er langt under landsgjennomsnittet, på 17 prosent. Dette korresponderer nokså bra med befolkningsutviklingen, som har vært 6,4 prosent i Grenland, mot nesten 16 prosent for landet i perioden 2000–2015. Samtidig vet vi et at innvandring er en vesentlig bidragsyter til befolkningsveksten. Å skape og bevare arbeidsplasser må være Grenlands viktigste fellesoppgave. Det er ikke bare viktig for Grenland, men for hele fylket. Uten arbeidsplasser blir det øvrige vanskelig. Vi er derfor svært positive til at Vekst i Grenland er tydelig, enkel og konkret i sin målsetting. Så må strategiene om å være samlet, synlig og attraktiv bidra til å nå målet. «Lederartikkel» Varden 15. juni 2016

3 Stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft

4 www.telemark.no Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere.

5 www.telemark.no

6 Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass Dette er et krevende mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats. Det er avgjørende at arbeidslivet ser fagopplæringen og lærlingordningen som en sentral måte å rekruttere fagarbeidere på, og at det å ta inn lærlinger er et samfunnsansvar. I 2015 var det om lag 9 000 søkere uten læreplass ved utgangen av året. Tidligere år har nivået ligget i nærheten av dette. Partene er enige om at dette innebærer et stort tap for arbeidsliv og samfunn, og for den enkelte søker. Ny samfunnskontrakt

7 www.telemark.no Utdanningsinstitusjonene som ble borte!

8 www.telemark.no Helse og Oppvekstfag Norge vil ha behov for mellom 45 000 og 57 000 helsefagarbeidere i 2030. 2 lærlinger pr 1000 innbyggere.

9 www.telemark.no Service og samferdsel Ifølge utdanning.no finnes det ca. 320 000 stillinger i kategorien salgsmedarbeider. Til sammenligning ble det i 2015 inngått 546 nye lærekontrakter i salgsfaget. I perioden 2004 til 2014 hadde Tyskland, i følge OECD, en økning i antallet personer som hadde høyere IKT-utdanning med 96%. Nå økes dette ytterligere for å møte tysk næringslivs behov. Norge hadde i samme periode en negativ utvikling i antallet IKT- kandidater og vi har i dag en mangel på 6300 IT-stillinger.

10 www.telemark.no Bygg og Anleggsteknikk

11 www.telemark.no Teknikk og Industriell produksjon Industri 4 Å ta i bruk algoritmer, roboter og anvendelse av big data- analyser vil i løpet av de neste 10 årene endre ikke bare bedriftene, men hele samfunnsutviklingen.

12 www.telemark.no Elektrofag IOT (Internet of Things) handler på mange måter om å gjøre dumme ting smarte. Tenk deg at alle ting fra joggesko og lyspærer til tannbørster, kjøleskap, biler og hele hus og byer er koblet til Internett.

13 www.telemark.no

14 145.A.30 Personnel requirements (a) The organisation shall appoint an accountable manager who has corporate authority for ensuring that all maintenance required by the customer can be financed and carried out to the standard required by this Part. The accountable manager shall: 1. ensure that all necessary resources are available to accomplish maintenance in accord- ance with 145.A.65(b) to support the organisation approval. 2. establish and promote the safety and quality policy specified in 145.A.65(a). 3. demonstrate a basic understanding of this Part. (b) The organisation shall nominate a person or group of persons, whose responsibilities include ensuring that the organisation complies with this Part. Such person(s) shall ultimately be responsible to the accountable manager. 1. The person or persons nominated shall represent the maintenance management struc- ture of the organisation and be responsible for all functions specified in this Part. 2. The person or persons nominated shall be identified and their credentials submitted in a form and manner established by the competent authority. 3. The person or persons nominated shall be able to demonstrate relevant knowledge, background and satisfactory experience related to aircraft or component maintenance and demonstrate a working knowledge of this Part. 4. Procedures shall make clear who deputises for any particular person in the case of lengthy EASA Part 145

15 www.telemark.no Ny tilbudsstruktur VG 1 og 2 vil i større grad bli mer breddekompetanse og det trengs mer generalistkompetanse. VG 3 vil bli mer rettet mot spesialisering enn tidligere. VG 1 VG 2 VG 3 VG 1 VG 2 VG 3 spesialisering

16 www.telemark.no Fremtidens kompetanse Det er sannsynlig at omfanget av oppgaver som krever kompleks problemløsning og kommunikasjon, øker fremover, i tillegg til at en del rutinepregede og manuelle oppgaver vil erstattes av teknologi». Evne til selvregulert læring, samhandlingskompetanse, kreativitet, innovasjonskompetanse, kritisk tenking og problemløsingskompetanse NOU Norges offentlige utredninger 2015: 8 «Teknologiutvikling skaper nye former for kommunikasjon, samhandling og samarbeid i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Dagens arbeidsliv stiller høye krav til kompetanse, utdanning, omstillingsevne og samarbeid på tvers av fagfelt.


Laste ned ppt "Østlandssamarbeidet 15. juni 2016 Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google