Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjon i Skolen.  Each Party shall ensure that:  1. the training and assessment of seafarers, as required under the Convention, are administered,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjon i Skolen.  Each Party shall ensure that:  1. the training and assessment of seafarers, as required under the Convention, are administered,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjon i Skolen

2  Each Party shall ensure that:  1. the training and assessment of seafarers, as required under the Convention, are administered, supervised and monitored in accordance with the provisions of section A- I/6 of the STCW Code; and  2. those responsible for the training and assessment of competence of seafarers, as required under the Convention, are appropriately qualified in accordance with the provisions of section A-I/6 of the STCW Code for the type and level of training or assessment involved. Regulation I/6 Training and assessment

3 Regulation I/8 Quality standards  1. Each Party shall ensure that: .1 in accordance with the provisions of section A-I/8 of the STCW Code, all training, assessment of competence, certification, including medical certification, endorsement and revalidation activities carried out by nongovernmental agencies or entities under its authority are continuously monitored through a quality standards system to ensure achievement of defined objectives, including those concerning the qualifications and experience of instructors and assessors; and .2 where governmental agencies or entities perform such activities, there shall be a quality standards system.  2. Each Party shall also ensure that an evaluation is periodically undertaken, in accordance with the provisions of section A-I/8 of the STCW Code, by qualified persons who are not themselves involved in the activities concerned. This evaluation shall include all changes to national regulations and procedures in compliance with the amendments to the Convention and STCW Code, with dates of entry into force later than the date information was communicated to the Secretary-General.  3. A report containing the results of the evaluation required by paragraph 2 shall be communicated to the Secretary-General in accordance with the format specified in section A-I/7 of the STCW Code.

4 § 14.Utdanningsinstitusjoner og opplæringsinstitusjoner (1) Utdanningsinstitusjoner og opplæringsinstitusjoner skal ha et kvalitetssystem godkjent av Sjøfartsdirektoratet og sertifisert etter anerkjent standard. (2) Kvalitetssystemet skal inneholde institusjonens organisasjonsstruktur, ansvarsområder og normer for kvalitet, det enkelte kurs og opplæringsprograms prosedyrer, mål og kvalitetsstandarder, herunder oversikt over kvalifikasjoner og erfaring hos instruktører og eksaminatorer. Kvalitetssystemet skal i tillegg inneholde systematiske overvåkingsordninger, herunder interne evalueringer av kvalitetssikringen. (3) Dokumentasjon for kvalitetsstandardsystemet kan kreves innsendt som grunnlag for godkjennelse og inngår i grunnlag for senere revisjoner. (4) Kvalitetssystemet skal omfatte eventuelle underleverandører utdanningsinstitusjonen og opplæringsinstitusjonen benytter for å oppfylle kravene i kurs eller opplæringsprogram. (5) Instruktører skal ha forståelse for opplæringsprogrammet og målene med opplæringen. I tillegg skal instruktører ha hatt sertifikat minst på nivå med funksjoner det gis opplæring i, eller ha kompetanse på høyere utdanningsnivå. Eksaminatorer skal være kvalifisert for funksjonen vurderingen gjelder og ha fått opplæring og praksis i bedømmelsesmetoder. (6) I særlige tilfelle hvor utdanningsinstitusjonen eller opplæringsinstitusjonen godtgjør at bestemmelsens krav ikke er relevant og hvor det anses sikkerhetsmessig forsvarlig, kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig begrunnet søknad gjøre unntak fra ett eller flere av kravene i denne bestemmelsen. Slike unntak kan i særlige tilfelle gis også når kravene i bestemmelsen er relevante men hvor kompenserende tiltak etter Sjøfartsdirektoratets vurdering opprettholder samme sikkerhetsnivå. FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.


Laste ned ppt "Revisjon i Skolen.  Each Party shall ensure that:  1. the training and assessment of seafarers, as required under the Convention, are administered,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google