Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning for framtiden Forskningspolitisk debatt 20.08.09 Jan I. Haaland, styreleder UHR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning for framtiden Forskningspolitisk debatt 20.08.09 Jan I. Haaland, styreleder UHR."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.uhr.no uhr@uhr.no Forskning for framtiden Forskningspolitisk debatt 20.08.09 Jan I. Haaland, styreleder UHR

2 www.uhr.no uhr@uhr.no Velkommen Norge som kunnskapsnasjon – hva skal til? Målet med dagens seminar er sette forskning og høyere utdanning på dagsorden både i valgkampen og i debatten om fremtidens samfunn. Bak arrangementet står Unio/Forskerforbundet Akademikerne UHR Vi representerer Universiteter og høgskoler Forskere Høyt utdannet arbeidskraft

3 www.uhr.no uhr@uhr.no Visjon Statsråd Tora Aasland (20.08.08) om det som må være vår felles visjon: ”Forskning og utdanning er grunnlaget for framtida. Å ikke satse på dette er gammeldags og hemmer utviklingen.” Fra seminaret Forskning på dagsorden, 20. august 2008 Universiteter og høgskoler deler denne visjonen, og vil gjerne bidra.

4 www.uhr.no uhr@uhr.no Ambisjoner og utfordringer Universitets- og høgskolesektoren Ønsker å spille en viktig rolle i utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon Mener vi har mye å bidra med av relevant kunnskap og kompetanse til samfunns- og næringsliv Erkjenner at vi allerede forvalter store ressurser, og er ydmyke i forhold til å forvalte disse på en samfunnsmessig best mulig måte Men må allikevel påpeke behovet for en opptrappingsplan for forskningen, dersom vi skal kunne realisere Norge som kunnskapsnasjon.

5 www.uhr.no uhr@uhr.no Sentrale forutsetninger for en god utvikling Felles erkjennelse av at kunnskap og kompetanse vil være helt avgjørende for videreutviklingen av norsk økonomi og samfunnsliv Bred forståelse for at forskning spiller en sentral rolle i utviklingen av kunnskapssamfunnet, og politisk vilje til å satse på FoU i et slikt perspektiv Forutsigbare og gode rammevilkår som gjør det mulig for universiteter og høgskoler å planlegge langsiktig og kunne bidra til utviklingen av kunnskapssamfunnet En troverdig, langsiktig og spenstig satsing på forskning som gjør det attraktivt for de beste å velge forskning som karrierevei

6 www.uhr.no uhr@uhr.no Elementer i en opptrappingsplan Langsiktige, forutsigbare rammevilkår Basisbevilgninger som gir mulighet til strategisk styring og prioritering for universiteter og høgskoler Rekrutteringsplan som reflekterer de reelle behov for økt satsing på forskning og kompetanse Fullfinansiering av rekrutteringsstillinger, nye studieplasser og spesielle satsinger Konkrete handlingsplaner for spesielle satsingsområder (jfr. Forskningsmeldingen) Støtte til prosesser som fremmer samarbeid, konsentrasjon og arbeidsdeling Investeringer i formålstjenlig infrastruktur, bygninger og utstyr

7 www.uhr.no uhr@uhr.no Forventninger til 2010-budsjettet Generelt: Konkretisering av ambisjonene fra Forskningsmeldingen Erkjennelse av de ressursmessige konsekvensene av den forventede økningen i studenttilstrømning de kommende årene (som beskrevet i St.meld. 44: Utdanningslinja) Evaluering av finansieringssystemet

8 www.uhr.no uhr@uhr.no Forventninger til 2010-budsjettet Konkret forventer UH-sektoren i det minste at: Basisbevilgningene styrkes betydelig Rekrutteringsutfordringene tas på alvor, med flere nye, fullfinansierte rekrutteringsstillinger (stipendiat og post.dok) Midler til vitenskapelig utstyr og infrastruktur økes Nye studieplasser fra Revidert budsjett videreføres og fullfinansieres – samtidig som behovet for ytterligere studieplasser vurderes I tillegg må vi ikke glemme studiefinansiering, bygninger og alt det andre…


Laste ned ppt "Forskning for framtiden Forskningspolitisk debatt 20.08.09 Jan I. Haaland, styreleder UHR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google