Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: SGS 1010. SGS 1010 Særavtale som gjelder turer og lignende og bemanna leirskole. Turer: max 9 timer per dag, 37,5 t uka. Overtid utover dette. Tid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: SGS 1010. SGS 1010 Særavtale som gjelder turer og lignende og bemanna leirskole. Turer: max 9 timer per dag, 37,5 t uka. Overtid utover dette. Tid."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: SGS 1010

2 SGS 1010 Særavtale som gjelder turer og lignende og bemanna leirskole. Turer: max 9 timer per dag, 37,5 t uka. Overtid utover dette. Tid mellom er lik 2 2/3 time. Det er bestemt. Se forskjellige eksempler i pp-en. Hvis det arrangeres tur, sett opp en tabell som eksemplene vises. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Hvem – når – hvor? HvemNår (bl.a.) Del I - §§ 3 og 4Alle ansatte i KS-området inkludert undervisningspersonale Skoletur mm Ekskursjoner mm Ubemanna leirskoler mm Reise med elev(er) Del II -§§ 5 og 6UndervisningspersonaleBemanna leirskole/ Utenlandstur pkt. 6 Statlig HTA pr UndervisningspersonaleOrdinær tjeneste- reise uten elev

4 SGS 1010 Kommentar fra KS i B-rundskriv nr. 11/2005 Arbeidsplaner ”For at avtalen skal virke etter intensjonene …, forutsettes det utarbeiding av arbeidsplaner for personalet.” KS B-11/05 Turen kan legges inn i arbeidsplanen (inn i årsverket). Arbeidsplaner som overstiger 9 timer pr. dag/37,5 timer pr. uke utløser overtidsgodtgjøring. Eller man kan beholde vanlig arbeidsplan og lønne alt ekstra som overtid / (merarbeid deltidsansatte).

5 § 3.1 Beregning av reisetid og arbeidstid a)Som reisetid regnes den tid som medgår fra reisens begynnelse fra arbeidssted/bosted til ankomst på institusjon/feriested/leirskole/ekskursjonssted el. b)Reisetid regnes som arbeidstid i de tidsrom arbeidstakeren har tilsyn med pasient(er)/klient(er)/elev(er), medregnet nødvendig ventetid. c)Når arbeidstakeren ikke er pålagt tilsyn med pasient(er)/klient(er)/elev(er) Reisetid innenfor oppsatt arbeidsplan medregnes som arbeidstid. Reisetid utenfor oppsatt arbeidsplan medregnes lik 1/4 tid.

6 SGS 1010 – AVTALETEKST § 4.2 A og b erstattes av reglene i SFS 2213 Arbeidstidsavtalen c. Der arbeidstaker i hovedsak får hvile/sove, medregnes tidsrommet til lik 1/3 tid. d. For den tiden oppholdet varer, gis arbeidstakeren et tillegg på minimum kr 310 pr. døgn. Påbegynt døgn over 6 timer, regnet fra reisens begynnelse, godtgjøres som fullt døgn. For mindre enn 6 timer gis ingen kompensasjon.

7 SGS 1010 – AVTALETEKST § Overtid Overtid etter pkt. 4.2 framkommer ved at det i den beregnede arbeidstid gjøres fradrag for arbeidstid i henhold til arbeidsplan. 3 Overtiden godtgjøres med timelønn pluss 50 % tillegg. Egne bestemmelser om at overtid kompenseres med et tillegg på 50%, jf pkt. 3.4 og 4.3, uavhengig av når arbeidet utføres. 3 For undervisningspersonalet vises det til bestemmelsene om arbeidsplaner i avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet.

8 SGS 1010 Kommentar fra KS i B-rundskriv nr. 11/2005 Lokal tilpasning Ulike typer reiser/ekskursjoner, opphold og brukernes eller elevenes tjenestebehov skaper ofte behov for lokale tilpasningsavtaler. Avtalen har en klar intensjon om at behovet for slik lokal tilpasning blir konkret vurdert i forbindelse med planlegging av de enkelte reiser/opphold.

9 SGS 1010 – AVTALETEKST § 5 Del II BESTEMMELSER FOR UNDERVISNINGSPERSONALE VED REISE TIL/FRA OG OPPHOLD VED BEMANNET LEIRSKOLE 5.0Innledning Bestemmelsene regulerer arbeidstid og godtgjøring for reise til/fra og opphold ved bemannet leirskole for grunnskolen etter opplæringsloven og gjelder undervisningspersonale som har ansvar for og deltar sammen med elevene, både under reisen og oppholdet. Det kan ikke kreves godtgjøring etter andre tariffbestemmelser for denne type reise og opphold.

10 Bemannet leirskole § 5 mandag kl – fredag ArbeidstidUndervisningGodtgjøringKost 4 hele døgn => 4 x 9 timer = 36 timer minimum Årsrammen / 38 uker mandag fredag 0900 = 4 hele døgn => 4 x 1070 kr. kostgodtgjørelse etter kommunalt reiseregulativ fredag = 8/24=1/3 døgn => 9 timer x 1/3 = 3 timer. F. eks, minimum 26 undervisnings- timer på barnetrinnet fredag = 8/24 ≥ 3/24 => 1070 for reisen til og fra leirskolen og for eventuell diett som ikke blir dekket på leirskolen. Sum 39 timer

11 Eksempel 1 Bemannet leirskole En kontaktlærer i hel stilling på barnetrinnet deltar på bemannet leirskole i tidsrommet mandag kl – fredag Hva skal vedkommende ha av godtgjøringer?

12 Eksempel Arbeidstid a)Arbeidsplanfestet tid: mandag 0900-fredag 0900 = 4 hele døgn => 4 x 9 timer = 36 timer. fredag = 8/24=1/3 døgn => 9 timer x 1/3 = 3 timer. Læreren skal godskrives med 39 timer arbeidsplanfestet tid

13 Eksempel 1 b) Undervisningstid Årsrammen på barnetrinnet: 988 timer á 45 minutter Minimum: 988 timer : 38 = 26 timer Læreren skal godskrives med minimum 26 undervisningstimer.

14 Eksempel Godtgjøring mandag 0900-fredag 0900 = 4 hele døgn => 4 x 1070 kr. fredag = 8/24 ≥ 3/24 => 1070 kr. Læreren skal ha 5350 kr. i godtgjøring. 5.3 Kostgodtgjørelse Læreren skal ha kostgodtgjørelse etter pkt. 5.3 dersom det er grunnlag for det.

15 Eksempel 4 En klasse på VkII idrettslinjen skal på fjelltur. Turen starter med oppmøte mandag klokken 0800 og avreise (med buss) kl Ankomst fjellet kl Fotturen gjennomføres så. Hjemreisen starter fredag kl 0700 med hjemkomst kl Turen innarbeides i sin helhet i lærernes arbeidsplaner. I tillegg betaler lærerne for maten under turen på lik linje med elevene, og krever derfor diett.

16 Eksempel 4

17 Lærerne skal også godskrives undervisningstimene som en er blitt enige om på arbeidsplanen etter en konkret vurdering av det pedagogiske opplegget på turen. Lærerne har krav på kostgodtgjørelse (som i realiteten er etter statens satser).

18 Eksempel 5 En klasse på VkII idrettslinjen skal på fjelltur. Turen starter med oppmøte mandag klokken 0800 og avreise (med buss) kl Ankomst fjellet kl Fotturen gjennomføres så. Hjemreisen starter fredag kl med hjemkomst kl Lærerne har en ordinær arbeidsplan på 29 timer pr. uke som ikke endres i forbindelse med turen. I tillegg betaler lærerne for maten under turen på lik linje med elevene, og krever derfor diett.

19 Eksempel 5

20 Lærerne skal også godskrives de undervisningstimene som framkommer på arbeidsplanen. Det må også vurderes om det har vært utført undervisningsarbeid som overtid ut fra en vurdering av det pedagogiske opplegget. Lærerne har krav på kostgodtgjørelse (som i realiteten er etter statens satser).


Laste ned ppt "1: SGS 1010. SGS 1010 Særavtale som gjelder turer og lignende og bemanna leirskole. Turer: max 9 timer per dag, 37,5 t uka. Overtid utover dette. Tid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google