Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU – samarbeid med bransjen Fremtidens byggstudium Møte i policygruppe for bransjekontakt 14.oktober Tore Hoven Styreleder NLR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU – samarbeid med bransjen Fremtidens byggstudium Møte i policygruppe for bransjekontakt 14.oktober Tore Hoven Styreleder NLR."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU – samarbeid med bransjen Fremtidens byggstudium Møte i policygruppe for bransjekontakt 14.oktober Tore Hoven Styreleder NLR

2 Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 – 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning Styre med representanter for medlemmene, NTNU og studentene Styret er også Studieprogramråd for Bygg og miljøteknikk

3 Prosjekt: Rekruttering her og n å Ta vare p å studentene Flere jenter p å bygg Hjelp til sommerjobb Et attraktivt byggstudium i samspill med n æ ringen Forskning og innovasjon

4 Byggstudiet NTNU – Søkere 1997 – 2008

5

6 Opptak og produksjon av kandidater på bygg Næringens behov = 250 +

7 ”Fremtidens byggstudium på NTNU” Mai 2007: NTNU inviterer til samspill med byggenæringen om et næringsrelatert og bærekraftig byggstudium Vil vi forplikte oss til et samarbeid om utdanning av sivilingeniører som kan gi byggenæringen et løft på kvalitet og kompetanse? Et prosjekt med et budsjett på 3 mill og som avsluttes 2009

8 Byggstudiet på NTNU” – noen hovedtrekk : Studentrekrutteringen er utmerket Studieprogrammet er mangfoldig og variert, men modent for endringer Økonomien er elendig Rekruttering av lærere er i ferd med å bli et problem Byggenæringen forsker lite Næringen trenger flere nyutdannede – noen bransjer har meget svak studentrekruttering Byggstudiet har uklar organisasjon og ledelse

9 Aldersfordeling bygginstituttene 38 % er over 60 år

10 Endringer i byggenæringen Mange prosjekter er store og tverrfaglige Kontraktsformen endrer seg med økende andel totalentrepriser og forhandlede kontrakter Bedriftene samles i større enheter med internasjonal tilknytning og jobbing i team Leverandørmarkedet internasjonaliseres - innkjøp og logistikk står sentralt HMS, miljø og etikk er høyt prioritert Industrialisering er på veg Mangel på kompetente ressurser på alle nivåer

11 Nytt prosjekt ”Fremtidens byggstudium” Fase I. Delprosjekter. Utfordringene i næringen. Kartlegging av byggstudiets oppbygging og kvalitet. Organiseringen av byggstudiet. Næringens forventninger til kompetanse og kvalitet. Valgmuligheter og valgfrihet. Økonomiske rammebetingelser. Næringens rolle Fase II. Utvikling av ny modell for byggstudiet. Samordning av næringens engasjement og forpliktelser. Beslutninger Fase III. Iverksetting og oppfølging av beslutninger. Implementering av nytt studieprogram

12 Målbilde for Byggstudiet 2020 Et studium på internasjonalt nivå gjennom et unikt samarbeid mellom universitet, næring og forskning 1.Faglig innhold Et profesjonsstudium der alle fag har et akademisk og forskningsbasert fundament 2.Samarbeidet NTNU – næring – forskning Et forpliktende og organisert samarbeid som sikrer kvalitet og utvikling 3.NTNU som attraktiv arbeidsplass Stillingene ved NTNU, i næringen og i forskningen er like attraktive 4.Studentene Et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som ønsker å jobbe i næringen 5.Byggenæringens attraktivitet og plass i samfunnet En næring som innfrir samfunnets behov, og derigjennom er synlig, forstått og prioritert

13 Fremtidens Byggstudium – pågående aktiviteter Utvikling av nytt studieprogram Bredere felles basis, 3 + 2, fornyelse av BM fagene, styrking av ferdighetsfag, færre valgfrie emner, næringsrelevante fagprofiler Styrke organiseringen av byggstudiet og NLR Dedikerte ledere på heltid Mobilisere næringen i et langsiktig samarbeid Identifisere aktører og inngå samarbeidsavtaler: - støtte til studentene, undervisningsstillinger og stipendiater - oppgradering av laboratorier - økt engasjement i FoU Iverksette konkrete støttetiltak på NTNU Implementere nytt studieprogram høsten 2010

14 Samarbeidsavtaler Elementer i avtaler mellom bedrifter og NTNU Verdiskaping for begge parter gjennom støtte til: Professorat i fagområdet (1,2 mill/år) Professor II-stilling i fagområdet (0,25 mill/år) Vit.ass stillinger i fagområdet (0,65 mill/år) PhD stipend innen fagområdet (0,80 mill/år) Post-doc stillinger innen fagområdet (0,8 mill/år) Forskningsaktiviteter innen fagområdet … Oppgradering av laboratorier ……………

15 Hva ønsker vi å oppnå Et langsiktig næringslivsengasjement rettet mot bygg- og miljø studiet på NTNU (rekruttering, undervisning, laboratorier, forskning, mm) Et studieprogram som, innenfor de rammebetingelser som det er mulig å oppnå, møter byggenæringens forventningene til innhold og kvalitet En sikkerhet for at NTNU fortsetter å levere et tilstrekkelig antall sivilingeniører med relevant kunnskap og kompetanse for en mangfoldig og krevende byggenæring

16 Vil dette dekke vårt behov i dag ? Nei, vi har behov for tiltak på flere undervisningsnivå og bedre etterutdanning, gjerne i samarbeid med hele bransjen Sverige: Vägsektorns utbildningscentrum Danmark: Vejsektorens efterutdanning (Vej-EU) Norge ??


Laste ned ppt "NTNU – samarbeid med bransjen Fremtidens byggstudium Møte i policygruppe for bransjekontakt 14.oktober Tore Hoven Styreleder NLR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google