Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1Næringslivsringen strategiplan 2002 STRATEGIDOKUMENT OKTOBER 2002 Innhold Næringslivsringens ( NLR ) formål Næringslivsringens langsiktige hovedmål Næringslivsringens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1Næringslivsringen strategiplan 2002 STRATEGIDOKUMENT OKTOBER 2002 Innhold Næringslivsringens ( NLR ) formål Næringslivsringens langsiktige hovedmål Næringslivsringens."— Utskrift av presentasjonen:

1 1Næringslivsringen strategiplan 2002 STRATEGIDOKUMENT OKTOBER 2002 Innhold Næringslivsringens ( NLR ) formål Næringslivsringens langsiktige hovedmål Næringslivsringens delmål Tiltak og handlinger Vedlegg 1, Kort oppsummering av status for NLR Vedlegg 2, Kortfattet oversikt over prosjekter i NLR Vedlegg 3, Oppsummering Strategiarbeid

2 2Næringslivsringen strategiplan 2002 Næringslivsringens ( NLR ) formål 1. NLR skal bidra til at flere og bedre studenter rekrutteres til fag innen Bygg– og miljø slik at næringens behov for kvalifiserte sivilingeniører kan dekkes. 2. NLR skal bidra til at undervisningen ved NTNU i de nevnt fagretninger til enhver tid har et innhold som gjør at de uteksaminerte sivilingeniørene har kvalifikasjoner i overensstemmelse med næringens behov.

3 3Næringslivsringen strategiplan 2002 Næringslivsringens langsiktige hovedmål 1. Det skal hvert år rekrutteres et tilstrekkelig antall nye velkvalifiserte studenter til Bygg- og miljøfagene ved NTNU 2. NLR skal ta initiativ og være en pådriver for at innholdet i undervisningen er i overensstemmelse med næringens behov. 3. NLR skal være en arena hvor studenter – universitet – næring utvikler et uformelt, kreativt og inspirerende samarbeid.

4 4Næringslivsringen strategiplan 2002 Næringslivsringens delmål Mål for rekruttering 1.Det skal i de nærmeste årene rekrutteres 150 nye velkvalifiserte studenter til Bygg- og miljøfagene ved NTNU. Mål for undervisningen 1.NLR skal ha et aktivt forhold til og engasjere seg i innholdet i undervisningstilbudet innenfor Bygg- og miljøteknikk. PBL er et prioritert satsningsområde. 2.NLR skal påse at næringen til enhver tid kan bidra med kompetente ressurspersoner som inngår i Studieprogramrådet for bygg- og miljøteknikk

5 5Næringslivsringen strategiplan 2002  Tiltak og handlinger ( side 1 av 2 ) Vi må fortsatt engasjere studenter, universitetet, ansatte og ledere i næringen til å ta del i NLR’s styre og prosjekter. NLR skal være en uavhengig ”lett” organisasjon med prosjektrettet arbeid. Vi må arbeide for at næringens ledende bedrifter er medlemmer i NLR. Mest mulig av NLR midler skal gå til de prosjekter som til enhver tid vurderes å understøtte foreningens mål best. Prosjekter hvor det er egnet etableres som ”faste initiativ”, med i hovedsak deltakelse fra studenter og universitet. Det må etterstrebes å gjennomføre prosjekter som gir en vinn/vinn/vinn situasjon for studenter/ universitet /næring.

6 6Næringslivsringen strategiplan 2002  Tiltak og handlinger ( side 2 av 2 ) Vi må sikre at vellykkede prosjekter blir fast etablert og engasjere oss i et fåtall nye prosjekter. Vi må bli mer synlige i media, profilere NLR i konferanser og ta initiativ og informere andre organisasjoner som arbeider innefor rekruttering og undervisning til næringen. Vi satser på å etablere et nytt prosjekt, U5: ”Bygg- og miljø, sentrale fag i en attraktiv næring”. (Arbeidstittel, egen redegjørelse kommer senere) Vi må sikre en effektiv tilpasning til den nye fakultetsstrukturen på NTNU.

7 7Næringslivsringen strategiplan 2002 Vedlegg 1, Kort oppsummering av status for NLR ( side 1 av 2 ) Et engasjert samarbeid mellom studenter – universitet – næringen har vært inspirerende for alle parter og gitt resultater. En fokusert satsing på rekruttering og undervisning gjennom prosjekter med konkrete mål har vært en suksess. NLR’s midler kanaliseres i stor grad mot prosjektene De fleste prosjekter videreføres og videreutvikles.

8 8Næringslivsringen strategiplan 2002 Vedlegg 1, Kort oppsummering av status for NLR ( side 2 av 2 ) NLR har forlenget avtale med koordinator Jan Moksnes til 31.12.2003. U4 – Bidra til undervisningen (PBL) kan bli vårt nye ”flaggskip”. Til tross for over 300 primærsøkere har vi ikke fått 150 nye studenter i år – dette er en stor skuffelse, men også en stor utfordring til å intensivere jobbingen ytterligere.

9 9Næringslivsringen strategiplan 2002 Vedlegg 2, Oversikt over prosjekter i NLR Prosjekter R1Vis skolebarna en spennende BA-næringFases ut, videreføres i regi av andre initiativ R2Rekruttering her og nåVidereføres med uforminsket styrke R3Ta vare på studenteneMå videreføres U1Kartlegging av næringens opplevelserSluttført. Tiltak følges opp vis a vis NTNU med konkret innstilling U2Garanti for sommerjobbMeget verdifullt. Videreføres U3Bærbar PC til alle studenterViktig, bør etableres som fast forpliktelse U4Bidra til undervisningenViktig satsingsprosjekt. Benyttes for å profilere NLR. U5BA-en moderne næring for unge mennesker som vil skape noe Vi må gjøre vårt for å gi bransjen en mer positiv profil og gjøre den attraktiv for yngre mennesker. Vi skaper et fora hvor behov for endringer kan synliggjøres og tiltak foreslås.

10 10Næringslivsringen strategiplan 2002 Vedlegg 3, Oppsummering Strategiarbeid Strategigruppe bestående av:Line Monsen Elisabeth Schjølberg Steinar Nordal Ketil Sand Strategiprosess: Diskusjon i styremøte 19.04.02. Oppnevnt strategigruppe i samme møte. Møte i strategigruppe i Trondheim 09.08.02. Utkast til strateginotat og videre diskusjoner i gruppen. Møter med ledende bedrifter og innspill fra disse på strategi. Strateginotat til styremøte 03.09.02. Diskusjon og konklusjoner i styremøte. Strategi presenteres for årsmøtet 24.10.02.


Laste ned ppt "1Næringslivsringen strategiplan 2002 STRATEGIDOKUMENT OKTOBER 2002 Innhold Næringslivsringens ( NLR ) formål Næringslivsringens langsiktige hovedmål Næringslivsringens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google