Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NMK ORKLA 1934 - 2014 ARENA WALLENBERG. NMK`s Funksjonærkurs VELKOMMEN! NMK Orkla.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NMK ORKLA 1934 - 2014 ARENA WALLENBERG. NMK`s Funksjonærkurs VELKOMMEN! NMK Orkla."— Utskrift av presentasjonen:

1 NMK ORKLA 1934 - 2014 ARENA WALLENBERG

2 NMK`s Funksjonærkurs VELKOMMEN! NMK Orkla

3 AGENDA: Presentasjon Formålet med kurset Hva er en funksjonær og hvilke oppgaver? ”NMK`s funksjonærguide Instrukser ”Belønning” Eventuelt NMK Orkla

4 NMK`s Funksjonærkomite Siri Stokke Skorild Bjørnar Lauritzen Bjørn Erik hagen Funksjonær ansvarlig i NMK Orkla Toril Fridtjofsen NMK Orkla

5 Formål: Dere vil få/bli ”de beste” motorsports-funksjonærene Bli tryggere på deres arbeidsoppgaver Arrangørene får en ”proff” funksjonærstab Utøverene har trygge funksjonærer rundt seg NMK Orkla

6 Funksjonær Er den viktigste brikken i et arrangement Hvilke funksjonærer - flaggvakter, racekontoll / lysvakter - rundetellere, ordonans - Reaskuteam - Berging / Tauemannskap - Bilettører - Kiosk - Depot Hovedfunksjonærer - Løpsledelse - Jury - Oppservatører NMK Orkla

7 NMK`s funksjonærguide En enkel info Generell Brukes i tillegg til de enkelte instrukser NMK Orkla

8 Funksjonærene En funksjonær bør ha kunnskaper om sin oppgave. Det gjelder så vel praktiske detaljer som opplysninger av sportslig art. Kunnskapen gjør deg tryggere i rollen som funksjonær, og den som er trygg, gjør en bedre jobb. Ansvarsfølelse Du må kunne ta ansvar. Det betyr at du løser din oppgave uten at noen behøver å kontrollere deg. Selvstendighet Nå og da må du kunne ta raske beslutninger på egenhånd, ofte under press. Bruk sunn fornuft. Våg å prøve, og ta risikoen ved å gjøre en feil. NMK Orkla

9 Diskresjon og lojalitet Du representerer arrangøren overfor deltagere og publikum. I en vanskelig situasjon er det aldri riktig å skylde på en svak organisasjon eller at du ikke får informasjon. Lojaliteten gjelder også overfor funksjonærkamerater. Fleksibilitet Planer kan bli forandret i siste minutt. Dette må alle være Innstilt på, og når det inntreffer, må du hjelpe til å gjennomføre forandringene med full kraft. Samarbeidsevne Det er helt nødvendig å kunne samarbeide med funksjonærkamerater og løpsledelse slik at vi blir ett lag med godt samspill. Hjelp til og støtt hverandre. NMK Orkla

10 Selvtillit Stol på dine egne vurderinger. Venn deg til at ros kan være sjelden vare, også når du gjør en god jobb. Lær deg å vurdere din egen innsats og ros deg selv. Holdninger Bestem deg for å være positiv og la det vises i alt du sier og gjør. Noen gode råd Oppserver andre som har en positiv holdning. Heng deg ikke opp i det negative, forsøk å snu det til noe positivt. Bruk positive uttalelser. Ha som utgangspunkt at ethvert møte med gjesten skal bli positivt. Se etter positive signaler. Tenk positivt ”Dette klarer jeg fint”. NMK Orkla

11 Hva er service? Service er tjenesteutøving, som å gi opplysninger og svare på spørsmål Et kort svar kan være alt som trengs, særlig hvis det blir gitt i en vennlig tone og med et smil. Det lille ekstra som ikke er forventet – et ”Ha en hyggelig dag” til avslutning kan være nok til å gi godt inntrykk. Harmoni Ett kjennetegn på god service er en atmosfære av harmoni og trivsel. Nøkkelen til dette ligger ofte hos funksjonærene. Er det en god tone funksjonærene imellom, smitter dette ofte over på deltagere og publikum. NMK Orkla

12 Hva gjør du i vanskelige situasjoner? Når situasjonen først har oppstått, avhenger utfallet av hva du sier og gjør. Du kommer alltid lengst med sunn fornuft. Sure og sinte personer har også krav på respekt, men la deg ikke påvirke. Hold avstand. Vær hyggelig og saklig. Forsøk å oppnå en trivelig og positiv atmosfære. Skill mellom person og sak. Bruk høvelig språk og still spørsmål. Lytt og vis forståelse. Foreslå en løsning og få aksept for den fra gjesten. La folk få gi utrykk for sin irritasjon uten at du tar det personlig. Når en part får si hva han/hun mener, går som regel den verste aggresjonen over. NMK Orkla

13 Alkoholpåvirkede gjester. Vanlige måter å løse problemer på fungerer som regel ikke på påvirkede personer. Noen retningslinjer som kan hjelpe deg: Bruk en positiv tone. En vennlig stemme forebygger potensielle problemer. Si fra at du og dine kollegaer har en instruks om beskriver hva som gjelder. Forsikre deg om at du har medhjelpere i nærheten. Forsøk med vanlige teknikker. Lytt og vis forståelse. Snakk direkte til gjesten om vedkommende må bortvises. Fokuser på oppgaven, ikke på person. Ta imot hjelp fra eventuelle venner til personen. Hjelp til med å ordne transport om gjesten må avvises. Unnvik å: Anklage, si ikke ”Du har drukket for mye”. Diskutere. Forhandle eller gi etter der det er tydelig at gjesten må avvises. Løse situasjonen alene. Tilkall hjelp før situasjonen utarter seg. Klager Klager skal du se positivt på. Det gir muligheter til å finne ut hva som kan gjøres bedre. Møt med positivitet og forsøk å finne en løsning. NMK Orkla

14 Varsling av ulykker, tyveri og brann All alarmering skal skje til løpsledelsen ( løpsleder/assistent eller løpssekretær ) Om noe skjer, skal du ALDRI uttale deg til presse eller andre. I slike tilfeller skal du ALLTID henvise til løpsledelsen, som er de eneste som kan komme med uttalelser. Miljø – sikkerhet – kvalitet – etikk NMK Orkla arbeider med å utvikle våre arrangementer slik at vi: Reduserer påvirkningen på miljø og helse. Øker sikkerheten for publikum, funksjonærer og deltagere. Bidrar til bedre opplevelser og forbedre kvaliteten sportslig og kommersielt. NMK Orkla

15

16

17 BANESJEF Sikkerhet- og banesjef kan være en og samme person. Banesjef har ansvaret for å klargjøre banen til løpet. Sørge for at banen er i henhold til banegodkjenningen og baneinstruksen. Sjekk baneprotokollen om det er noen utestående banepålegg fra forrige løp. Sørg for, i samarbeid med sikkerhetssjef, at alle postene inneholder det utstyr som skal være på hver post. Sørg for at det er nok maskiner og utstyr til nødvendig vedlikehold og reparasjoner underveis i løpet NMK Orkla

18 Utstyr som er obligatorisk er: Maskiner for banearbeide. Brannslukkere Verktøy for reparasjon og redning Flagg: På hovedpost: Advarsel, svart, teknisk, målflagg, rødt, gult flagg,(glatt bane) 2 gule, grønt og rødt. Baner med flaggposter: Advarsel, svart, teknisk, målflagg, rødt, gult flagg (glatt bane) 2 gule, grønt, rødt På hver post: grønt, rødt og to gule Rundetellertavle Tavle til å vise startnummer ved visse flagg Redningsbiler NMK Orkla

19 BANEREPARASJONER Banesjef, jury og løpsleder tar avgjørelse om eventuelle banereparasjoner. Sørg for at banemannskap er klare ved maskiner sånn at unødvendige pauser ikke oppstår. Flaggpostene skal være utstyrt med rake, kost, spade. Ha beredskap for eventuell reparasjon av gjerde, autovern m.m. Ha beredskap for oljesøl. Vedlikehold / preparering av bane bør legges til naturlige pauser. NMK Orkla

20 SIKKERHETSSJEF En arrangør forpikter seg til å treffe alle de sikkerhetsforanstaltninger som er nødvendige for å trygge publikum, funksjonærer og førere, og være forberedt på å ta hånd om ulykkestilfeller og branntilløp. Sikkerhetssjefen skal lede det sikkerhetsmessige arbeidet før løpet, dvs. skaffe det personell som kreves for sikkerheten og sette disse inn i arbeidet, gi instrukser og opplæring, og følge opp og lede dette arbeidet underveis i løpet. NMK Orkla

21 OPPGAVER: Skaffe førstehjelpstjenesten som omfatter lege, førstehjelpere og ambulanse i henhold til § 233 Skaffe bemanning til alle flaggposter og opplæring av disse. Skaffe personer til brannovervåkning og utstyr til disse, samt evt. opplæring i bruk av utsty. Sørge for utstyr(radio) og ha kommunikasjon med løpsleder, alle flaggposter, medisinsk ansvarlig og redningsbiler underveis, slik at avgjørelser kan tas raskt. NMK Orkla

22 Før hvert løp skal følgende gjennomgås: Riktig bruk av flagg. Bruken av utstyr. Utrykningsbilens innkjøringsveier. Plassering av deltakerbilenes strømbrytere. Unnsetning til fører som er fastklemt. Vendig av biler som er veltet. VIKTIG! Instruer alle vakter i at de først og fremst må tenke på sin egen sikkerhet! Ingen må løpe ut i banen før den er klar. NMK Orkla

23 DEPOTANSVARLIG Ansvar for organisering av depot, samt inn- og utkjøring til banen. Sørge for tilstrekkelig antall brannslukningsapparater og tydelig merket plass i depot. Sørge for tilstrekkelig antall dunker for spillolje og avfall. Påse at deltakerne har tildekket sin depotplass med presenning eller lignende som dekker hele bilen. Påse at deltakeren har løsning for oppsamling av væske- og olje. Må romme minimum 10 liter. Sørge for tilstrekkelig antall toaletter i depot. NMK Orkla

24 Sørge for at depotplan/kart over depot er hengt opp på den offisielle info.tavlen. inn- og utkjøring plassering av biler rømningsveier plassering av utstyr for sikkerhet og avfall. Sørge for at hastighetsreglene overholdes i depot (gangfart) Påse at sekretariatet deler ut søppelsekker ved innsjekk. Sørge for, selv og ved hjelp av andre, opprydding av depoet etter løpets slutt. All kjøring i depot med andre kjøretøyer enn løpsbiler er strengt forbudtdersom dette strider med veitrafikklovgivningen. Eksempel på dette er uregistrert ATV. NMK Orkla

25 Sett opp nok personell ved inngang / innkjørsel til salg av inngangsbilletter. Sørg for å sette opp nok parkeringsvakter og planlegg parkeringsmulighetene. Billettørene skal sammen med den ansvarlige telle over billetter og vekslepenger / billettpenger før og etter løpet. Et eget skjema skal fylles ut av billettøren og den ansvalige før og etter billettsalet. BILETTØRER/PARKERING NMK Orkla

26 Disse har gratis inngang: NBF`s offisielle kort. sjekk at det er årets kort og at det er betalt. NMK`s kort for styret. Funksjonærkortene sjekk at navn og årstall stemmer. VIP kort. Media fotografer / sjornalister som har tydelig tegn på hvem de representerer. Disse må få info om hvor sekretæriatet er da de skal bruke gule vester. Politi, ambulanse og brannbiler. NMK Orkla

27 RUNDETELLER Viktig med tre rundetellere. To i sekretæriatet og en til alternativspor. Det brukes to forskjellige skjemaer. Et til innledende omganger Et eget til finalene. Viktig at et sett med rundetelleskjema lagres til etter premieutdelinga. NMK Orkla

28

29

30 BERGING / TAUEMANNSKAPER Sørg for å ha nok og hensiktsmessige bergingsbiler / maskiner. En lastemaskin med gafler bør finnes. Disse må plasseres på sikre plasser rundt banen. Sør for gode rutiner for å gjennomføre rask bilberging. Et ideelt system for å få flyt i bergingen er å ha nok bergingsbiler til å kunne gjennomføre et vekslingssystem: I tillegg til de som finnes rundt banen, står to ved utkjøring depot. Den bil som er nærmest den havarerte bilen innhenter denne og en av bergingsbilene ved utkjøring depot fyller straks den ”ledige” plassen. Når den havarerte bilen er levert i depot stiller denne bergingsbilen seg ved utkjøringen. NMK Orkla

31 Bergingsbiler får kun kjøre i kjøreretning. Det anbefales at det blir laget noen ”snarveier” for tauebiler der dette er mulig. Det blir fort kjedelig for publikum og deltagere hvis en berginsbil må kjøre rundt hele banen for å komme til/fra bergingsstedet. Pass på at ingen biler befinner seg i banen eller i avkjøringssoner før nytt heat. Viktig med kommunikasjon med løpsleder og / eller sikkerhetssjef NMK Orkla

32 Rescueteam: Det skal være min. 2 rescueteam på banen som er bemannet med 2 personer. Et rescueteam er en pickup eller 4 hjuls motorsykkel, som skal ha med seg følgende utstyr: 2 personer som har kledning som er brannhemmende, spett, kniv, hansker, 2 x 6 kg brannapparat Plassering er merket med plastplate. Farge rød, som er festet med jordspyd. Rescueteam skal ha radiokommunikasjon. Løpsleder eller ass. løpsleder bestemmer når rescue-team skal ut på banen. Rescueteam kan ikke ha andre oppgaver. NMK Orkla

33 Racecontroll: Racecontroll skal betjenes av en med godkjent opplæring og lisens utstedt av NBF Racecontrolløren bør stå for opplæring av funksjonærene på lyspostene. Bemanning av lyssone: 1 person med håndsender som betjener 1 sone. Personen må stå på merket plassering. Farge hvit, som er festet med et jordspyd. Ved brann i konkurransebiler i engen sone, kan personen aktivere håndsender og forlate posten for hjelp til med slukking. Bekledning: Det skal brukes min. brannhemmende vester på funksjonærene. NMK Orkla

34 Lyspost: Skal inneholde lysfelter med rødt, gult, grønt, dobbel gul. Lysposten skal stå på merket plassering. Farge gul, som er festet med et jordspyd Det skal alltid være 1 reservepost tilgjengelig på banen. Det skal være egen lyspost for eventuelt alternativspor. NMK Orkla

35

36

37

38 FLAGG Startflagg Vanligvis det nasjonale flagg. Startsignalet vil bli gitt ved at flagget heves over hodet - dette må ikke skje før alle bilene er i ro - og senkes. Operasjonen må ikke vare lenger enn ti - 10 - sekunder. Stående start med lyssignal. Det vises 5-sekundersskilt, grønt lys tennes, starten går. Ved eventuelt strømbrudd benyttes flagg. NMK Orkla

39

40 Lyssignalene blir å forstå slik: -ett gult lys samme som et bevegelig flagg. -to gule lys samme som to bevegelige flagg. -grønt lys samme som grønt flagg. -rødt lys samme som rødt flagg. Kan kun vises på løpsleders ordre. Alle flaggpostene må stå i innbyrdes radiokontakt med den som er foran og den som kommer etter. Dette for å fungere effektivt ved “gult flagg”. NMK Orkla

41

42 STARTOPPSTILLING Funksjonærene skal ikke på noe tidspunkt stå eller bevege seg foran bilene. Funksjonærene skal stå i startbåsens oppmerkede kant og henvise bilene til sine respektive startposisjoner ved hjelp av en stang eller lignende. Funksjonæren skal forsikre seg om at den enkelte fører er klar til start før han forlater sin posisjon. De skal også så langt det lar seg gjøre, påse at førerne har den reglementerte utrustning, og at de er startklare NMK Orkla

43 KIOSK OG SERVERING Opprett en egen kioskgruppe som har ansvar for innkjøp og salg. God tilgang på utsalgssteder gir gode inntekter for klubben. Tilpass antall utsalgssteder etter størrelsen på løpet. Lange køer gjør at folk vegrer seg for å gå i kiosken. Sørg for å kjøpe inn nok salgsvarer. Sørg for at det er nok mat til funksjonærer og at maten er klar til de planlagte pausene. Dette må planlegges med løpsledelsen. NMK Orkla

44 Det er viktig at kioskpersonalet rydder og vasker kiosken etter at den er stengt. Vareopptellingsskjemaet fylles ut. Kioskpersonalet skal sammen med den ansvarlige telle over kioskpengene og vekslepenger etter løpet. Et eget skjema skal fylles ut og signeres av minst to stykker. Husk at løpet ikke er slutt selv om man har kommet til finalene. Deltakerne venter på premieutdeling og anbudsrunden, som kan ta tid. Samordne det slik at minst en kiosk er åpen i nærheten av depot eller i nærheten av der premieutdelingen skal foregå. NMK Orkla

45 KIOSK Forslag til tiltak for å få dette mest mulig riktig! NMK Orkla

46 Ring 0640 og send info til lokalt mattilsyn. Se forslag til info. brev. (er dere i tvil om hva som skal selges, ta med så dere er sikre) Kast (fjern) alt av trevirke! (f.eks. røreredskap og fjøler) Sørg for steketermometer og termometer til kjøl/frys. (ta med hjemmefra?) Les av og kvitter på listen når dere kommer til kiosken om kjøleskapet/fryseren har stått på. (Det kan være lurt å justere kjøle skapet på 1 grad slik at det er ”forberedt” på mottak av mye varer.) Merk m 1,2 osv om dere har flere kjøleskap og frysere. ( tape m nr, 1, 2 osv) henvis til dette nr. ved kvittering. Les av på morgenen løpsdag, og 1 eller 2 ganger utover dagen, spes. der døren på kjøleskapet åpnet og lukket mange ganger. NMK Orkla

47 Sørg for antibakk. Rengjørings middel, egnet for utstyr og hender. Lag liste og kvitter for at ALT utstyr og alle flater er rengjort! (dette på minimum, er det behov må det selvfølgelig vaskes) Bruk Engangs kluter og kast disse etter EN gang! Bruk engangshansker, om dette er ønskelig, men husk engangshansker er for å beskytte maten, ikke hendene! CAP’S er kult i kiosk! Bruk rene for eksempel T-skjorter og caps! Event. plastforkle og hårnett. Kun giftering er tillatt! Øvrige smykker og skjerf fjernes, små øreringer kan aksepteres.

48 Kok opp vann, ha i pølser og sørg for at temperaturen inne i pølsa (kjernetemp) ikke kommer under 67 grader. Finn ut hva plata må stå på for å oppnå dette! Og kvitter på at du har sjekket! Når mat har vært oppvarmet i 4 timer skal den kastes. Bruk flere kjeler!? For å unngå kasting. Hamburger skal ha kjernetemperatur på 75 grader, sjekk hvor lenge en burger må steke for å oppnå dette, f.eks 7 min. stek så burgere i 7 min. denne dagen. Kvitter på utført kontroll og ta stikkprøver! NMK Orkla

49 KRYSSFORURENSNING betyr i praksis: Grønnsaker og kjøtt skal ikke komme i kontakt før ved servering. Det er lurt å sørge for 2 plast fjøler, merk disse med kjøtt og grønt.. Husk håndvask/hanskeskift ved behandling av kjøtt og grønt, eller bruk 2 personer. Åpnet pakning m kjøttprodukter oppbevares i tett pose/plastboks adskilt fra grønnsaker. ( finn gjerne en fast plass i samme kjøleskap) NMK Orkla

50 Oppvaskmaskin (vanlig husholdningsbruk er ok) Eier av anlegget bør årlig sørge for at temperaturen i oppvaskmaskinen er riktig. Skyll alt i kaldt vann før det settes i oppvask maskin! (for å unngå at ”basselusker” brennes fast) Om det ikke er oppvaskmaskin, skyll i kaldtvann, vanlig oppvask for hånd, skyll i kokende vann. Dersom det ikke er vann i kran, sørg for rikelig m vann i rene dunker og mulighet til koking. NMK Orkla

51 Avfallsortering følger kommunens regler. Bær ut søppel ofte, og vask/desinfiser avfallsdunker - daglig ved bruk av pose, - uten pose, ved hver tømming. Oppbevaring av ulike varer: Følgende varer trenger ikke kjøl eller frys: Brus, potetgull, drops, kjærlighet, sjokolade, kaffe, Brødvarer, syltetøy? NMK Orkla

52 Følgende varer er kjølevarer oppbevares ved 0-4 grader: Grønnsaker (under 10 grader) dvs. inn og ut av kjøleskap. Meieriprodukter som rømme, smør, melk, fløte dvs. inn og ut av kjøleskap Tinte kjøtt produkter. før oppvarming, (holdbarhet i opptint tilstand er 3 dager) sett en gul lapp m dato og kl. slett for opptak Vaffelrøre, også om den er laget utenfor kiosken/serveringsstedet. Vær obs under transport til og fra anlegget! Kjølebag!? NMK Orkla

53 Husk 18 års grense på salg av tobakk! ALLE som oppholder seg inne i kiosken skal ha bekledning og hygiene i forhold til det! Det er KLUBBEN som er ansvarlig for opplæring og gjennomføring av tiltakene! Ikke kioskgruppa, eller de som er leid inn for å drive kiosken! NMK Orkla

54 Mattilsynet i …………………………………………………. I forbindelse med at NMK Orkla vil arrangere BC/RCN løp på Arena Wallenberg, Løkken Verk, den 12.mai 2012. Vil vi underrette om at det vil bli salg av følgende varer fra kiosk/er- Pølse med brød / lompe Hamburger Vaffel med rømme/ syltetøy Kaffe Brus Potetgull/skruer Sjokolade Drops Med vennlig hilsen ………………………………………………………….. ……………………………………………………tlf.………. Ansvarlig for kioskdrift NMK Orkla

55 VAREBEHOLDNING FORDELING PÅ KIOSKER VarePå lagerInnkjøpSumRundkioskKiosk 1Klubbhus Kaffe Brus Bonaqva Pølser Hamburger Pølsebrød Hamburgerbrød Sennep Ketcuhup Buljong Smurf Vaffelposer Flytendesmør Krydder Stratos Kvikklunsj Potetskruer Jordbærsyltetøy Bringbærsyltetøy Brun ost Hvit ost

56 RETUR FRA KIOSKER VarePå lagerTapRundkioskKiosk 1KlubbhusTårnSum Kaffe Brus Bonaqva Pølser Hamburger Pølsebrød Hamburgerbrød Sennep Ketcuhup Buljong Smurf Vaffelposer Flytendesmør Krydder Stratos Kvikklunsj Potetskruer Jordbærsyltetøy Bringbærsyltetøy Brun ost Hvit ost

57 VAREBEHOLDNING FORDELING PÅ KIOSKER VarePå lagerInnkjøpSumkiosk 1Kiosk 2KlubbhusTårn Kaffebeger Papptallerkner S Papptallerkner M Servietter Pølsepapir Hamburgerpapir Kaffefilter Søppelsekker Søpperposer Hansker M Hansker L Våtservietter Toalettpapir Antiback Folie Glabakk Salo Gaffler Skjeier Kniver

58 RETUR FRA KIOSKER VarePå lagerSvinnKiosk 1Kiosk 2KlubbhusTårnSum Kaffebeger Papptallerkner S Papptallerkner M Servietter Pølsepapir Hamburgerpapir Kaffefilter Søppelsekker Søpperposer Hansker M Hansker L Våtservietter Toalettpapir Antiback Folie Glabakk Salo Gaffler Skjeier Kniver

59 ”Belønning” Funksjonærbrikke som gir fri adgang til NMK arrangement Delta på min 2 arrangement før brikke mottas Kursbevis Mulighet for medlemskap i NMK med de fordeler dette innebærer Resertifisering. Funksjonærbrikke som gir fri adgang til NMK arrangement Delta på 1 arrangement før brikke mottas NMK Orkla

60 Da vil vi få ønske Dere lykke til som ”utdannede” funksjonærer teoretisk. Igjen TUSEN TAKK for at Dere stiller opp for oss!! NMK Orkla


Laste ned ppt "NMK ORKLA 1934 - 2014 ARENA WALLENBERG. NMK`s Funksjonærkurs VELKOMMEN! NMK Orkla."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google