Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat Skredfareskalaen Varslingskurs 2013/2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat Skredfareskalaen Varslingskurs 2013/2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Skredfareskalaen Varslingskurs 2013/2014

2 Norges vassdrags- og energidirektorat Skalaen er fastsatt av The European Avalanche Warning Services (EAWS): 10 års jubileum

3 Norges vassdrags- og energidirektorat EAWS medlemmer

4 Norges vassdrags- og energidirektorat Faregradsskala

5 Norges vassdrags- og energidirektorat Faregradsskala

6 Norges vassdrags- og energidirektorat

7 Faktorer som påvirker faregraden Skred størrelse Skred størrelse Tilleggs- belastning Tilleggs- belastning Utbredelse av ustabilitet

8 Norges vassdrags- og energidirektorat Kilde: www.avalanches.org Skred størrelse

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Kilde: www.avalanches.org Tilleggs- belastning Tilleggs- belastning

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Utbredelse av ustabilitet

11 Norges vassdrags- og energidirektorat Utbredelse av ustabilitet

12 Norges vassdrags- og energidirektorat Utbredelse av ustabilitet

13 Norges vassdrags- og energidirektorat Et terreng med løsneområder og utløpssoner for snøskred:

14 Norges vassdrags- og energidirektorat Faregrad 1 - liten

15 Norges vassdrags- og energidirektorat Faregrad 2- moderat

16 Norges vassdrags- og energidirektorat Faregrad 3- betydelig

17 Norges vassdrags- og energidirektorat Faregrad 4- stor

18 Norges vassdrags- og energidirektorat Faregrad 5- meget stor

19 Norges vassdrags- og energidirektorat Faktorer som påvirker faregraden Skred størrelse Tilleggs- belastning Tilleggs- belastning Utbredelse av ustabilitet Faregrad

20 Norges vassdrags- og energidirektorat Skred størrelse Tilleggs- belastning Tilleggs- belastning Utbredelse av ustabilitet Faregrad Med økende faregrad… …øker skredstørrelsen og/eller …øker utbredelsen og/eller …minker nødvendig tilleggsbelastning Faktorer som påvirker faregraden

21 Norges vassdrags- og energidirektorat Utbredelse av ustabilitet Faktorer som påvirker faregraden Skred størrelse Tilleggs- belastning Tilleggs- belastning Sannsynlighet for skredutløsning

22 Norges vassdrags- og energidirektorat

23 Utbredelse av ustabilitet Skred størrelse Tilleggs- belastning Tilleggs- belastning Sannsynlighet for skredutløsning

24 Norges vassdrags- og energidirektorat Senario 1: Dårlig binding mellom lag i fokksnø Relevante observasjoner / forhold: ■ Tidligere stabilt snødekke ■ Nysnø for noen dager siden ■ Kuling i fjellet siste døgn ■ Enkelte små skred i bratte heng bak topper og rygger ■ Mange heng som har samlet fokksnø ■ Ingen vedvarende svake lag (f.eks rim)

25 Norges vassdrags- og energidirektorat S1: Fokksnø

26 Norges vassdrags- og energidirektorat Senario 2: Svakt lag av kantkornet snø ved bakken Bilde: CAIC Relevante observasjoner / forhold:  Lite snø og lave temperaturer tidligere i sesongen  30 cm nysnø siste 3 døgn  Lite vind siste uke  Et stort skred i en NV heng i morgens S N

27 Norges vassdrags- og energidirektorat S2: Svake lag ved bakken

28 Norges vassdrags- og energidirektorat Utbredelse av ustabilitet Faktorer som påvirker faregraden Skred størrelse Tilleggs- belastning Tilleggs- belastning Sannsynlighet for skredutløsning

29 Norges vassdrags- og energidirektorat Sannsynlighet for skredutløsning Skredstørrelse Etter G. Statham Meget sannsynlig Lite sannsynlig SmåSvært stor Faregrad som en funksjon av sannsynlighet og skredstørrelse

30 Norges vassdrags- og energidirektorat Sannsynlighet for skredutløsning Skredstørrelse Etter G. Statham Meget sannsynlig Lite sannsynlig SmåSvært stor Faregrad som en funksjon av sannsynlighet og skredstørrelse Skred størrelse Utbredelse av ustabilitet Tilleggs- belastning Tilleggs- belastning Sannsynlighet for skredutløsning

31 Norges vassdrags- og energidirektorat S1: Fokksnø S2: Svake lag ved bakken Sannsynlighet for skredutløsning Skredstørrelse Etter G. Statham Meget sannsynlig Lite sannsynlig SmåSvært stor Faregrad som en funksjon av sannsynlighet og skredstørrelse

32 Norges vassdrags- og energidirektorat KORT OM BRUK AV FAREGRADEN

33 Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan du bruker faregraden avhenger av din kunnskap og erfaring LITE kunnskap og erfaring MYE kunnskap og erfaring

34 Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan du bruker faregraden avhenger av din kunnskap og erfaring LITE kunnskap og erfaring MYE kunnskap og erfaring

35 Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan du bruker faregraden avhenger av din kunnskap og erfaring LITE kunnskap og erfaring MYE kunnskap og erfaring

36 Norges vassdrags- og energidirektorat Stabil UstabilUvisst / usikker StabilUstabil Uvisst / usikker LITE kunnskap og erfaring MYE kunnskap og erfaring Hvordan du bruker faregraden avhenger av din kunnskap og erfaring

37 Norges vassdrags- og energidirektorat Faregradsskala

38 Norges vassdrags- og energidirektorat VALIDERING Bekreftelse av faregraden?

39 Norges vassdrags- og energidirektorat Vår varslingsregion med jevne, objektive observasjoner

40 Norges vassdrags- og energidirektorat Vår varslingsregion med observasjoner kun i øst

41 Norges vassdrags- og energidirektorat Vår varslingsregion med observasjoner kun i vest

42 Norges vassdrags- og energidirektorat Alarmtegn ved de ulike faregradene Denne tabellen kan være med i beslutningsprosessen for å få satt en faregrad, eller bekrefte/avkrefte en allerede satt faregrad.

43 Norges vassdrags- og energidirektorat Sammendrag Faregraden beskriver skredfaren i en region etter internasjonal standard Faregraden er avhengig av: SKREDSTØRRELSE, TILLEGGSBELASTNING og UTBREDSELSE AV USTABILITEN Følg definisjonen for å sikre en jevn og objektiv fastsettelse av faregraden Faregrad og skredproblem henger tett sammen (sjekk!)


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat Skredfareskalaen Varslingskurs 2013/2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google