Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tannlegevakten i Bergen NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tannlegevakten i Bergen NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tannlegevakten i Bergen NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2009

2 www.hordaland.no

3 HVOR MYE KAN TANNLEGER JOBBE?

4 www.hordaland.no Unntak?  AML § 10 -12: ”Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tvisteloven kan inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel.” DETTE GJELDER FORENINGER MED MER ENN 10 000 MEDLEMMER, DVS IKKE NTF.

5 www.hordaland.no Arbeidstidsbestemmelser:  SFS 2304 Tannlegetjenesten  Arbeidsmiljøloven § 10

6 www.hordaland.no SFS 2304  Sentral forbundsvis særavtale mellom KS, NTF og Fagforbundet.  Hjemlet i HTA  Gjelder for tannleger i KS området  Arbeidstid for tannleger er 36 t/uke  Anledning til økt klinisk virksomhet, dvs forlenget arbeidstid inntil 40t/uke.

7 www.hordaland.no Arbeidsmiljøloven § 10:  § 10-4 Hovedregel. Arbeidstiden må ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.  § 10-5 Gjennomsnittsberegning. Maxgrense 48 t/uke i gjennomsnitt i en periode på 8 uker, men ikke over 54 t i enkeltuke.  § 10-8 nr 2. Sammenhengende arbeidsfri periode på 35 t i løpet av 7 dager.

8 www.hordaland.no Bakgrunn for saken:  5 tannleger i ordinær stilling 36 t/uke  Akuttvakt hver dag fra kl. 18 – 21  Akuttvakt 5,5 timer lørdag og søndag hver 5.uke.

9 www.hordaland.no Problemer ?:  Tannlegene hadde fast vaktdag en dag pr uke pluss vakt hver 5 helg.  7,2 t på jobb + 3 t vakt = 10,2 t (+ overtid)  36 t/uke + 3 t vakt + 11 t helg = 50 t  men – i og med at de gikk rett på ny uke etter helgevakt hadde de ikke 35 t arbeidsfri i løpet av 7 dager.  Bytte av vakter gjorde at enkelte jobbet mye mer.

10 www.hordaland.no Valgt løsning:  Bruke SFS 2304 med individuelle avtaler om økt klinisk virksomhet.  Arbeidsfri dag etter helgevakt  Rullerende vakt for ukedag. Begynner med vakt torsdag i uken etter helgevakt, uken etter blir det fredag osv.

11 www.hordaland.no Tidsregnskap:  5 uker: 36 x 5 = 180 t  Fast vakttid (3 x 5) + 11 t = 26 t  Arbeidsfri dag = 7, 2 t  Totalt: 198,8t. Snittuke: 39,8t

12 www.hordaland.no 5 – ukers plan: mandagtirsdagonsdagtorsdagfredaghelg 311 fri3 3 3 3

13 www.hordaland.no ARBEIDS – OG ÅPNINGSTID TANNLEGEVAKTEN I BERGEN: ÅPNINGSTIDER Mandag – fredag: 18.00 – 20.30 (2,5 timer) Lør-, søn-, høytids- og helligdag: 15.30 – 20.30 (5,0 timer) ARBEIDSTID Ansattes ordinære arbeidstid Mandag – fredag: Tannleger: 18.00 – 21.00 (3 timer) Tannhelsesekretærer: 17.45 – 22.15 (4,5 timer) Lør-, søn-, høytids- og helligdag: Tannleger: 15.30 – 21.00 (5,5 timer) Tannhelsesekretærer: 15.30 – 21.30 (6 timer)

14 www.hordaland.no Grunnprinsipper i protokoll:  Gjennomsnittsberegnet arbeidstid 39,8 t/u for tannleger som arbeider fast på tannlegevakten.  Arbeidstiden fra kl.18 – 21 gir 50% tillegg  Arbeidstiden i helger gir 100% tillegg  Arbeid ut over arbeidstid kompenseres som overtid etter HTA.  Avtalen skal evalueres 31.12 09

15 www.hordaland.no Veien videre:  Evaluering desember 2009  Tilfredse tannleger?  Hjemmel?  Lønnstillegg og kompensasjon?  Mangler ved protokoll?

16 www.hordaland.no Tilfredse tannleger?  Umiddelbar motstand fra dem som pleide å jobbe mest.  Frykt for å gå ned i lønn.  Etter hvert tilfredshet med arbeidsfri dag.  Rotasjon av vakt er positivt.  Litt problemer med ferier, sykdom etc.

17 www.hordaland.no Hjemmel? Protokollen er hjemlet i HTA kap. 5.3. (Annen lønnsregulering) Burde vært i HA del A § 4-5 (Lokal særavtale)

18 www.hordaland.no Lønnstillegg? Avtalen gir kun overtidsbetaling etter avtaleverket. Ingen kompensasjon for den ulempe det er å være bundet til fast, utvidet arbeidstid. Hvis lønnstillegg gis som kronetillegg vil det lett bli lavt i forhold til tannleger på 36 t/u. Funksjonstillegg ”forsvant”.

19 www.hordaland.no Mangler ved protokoll?  Mangler retningslinjer for individuell lønnsregulering.  Mangler retningslinjer for hvordan enkeltperson kan si opp avtalen.  Feil hjemmel.  Feil tekst ( måned i stedet for 5 uker).

20 www.hordaland.no Det evige spørsmål…… Kunne saken vært løst bedre på en annen måte???

21 www.hordaland.no Takk for meg !


Laste ned ppt "Tannlegevakten i Bergen NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google