Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tannlegevakten i Bergen NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tannlegevakten i Bergen NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tannlegevakten i Bergen NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2009

2

3 HVOR MYE KAN TANNLEGER JOBBE?

4 Unntak?  AML § : ”Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tvisteloven kan inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel.” DETTE GJELDER FORENINGER MED MER ENN MEDLEMMER, DVS IKKE NTF.

5 Arbeidstidsbestemmelser:  SFS 2304 Tannlegetjenesten  Arbeidsmiljøloven § 10

6 SFS 2304  Sentral forbundsvis særavtale mellom KS, NTF og Fagforbundet.  Hjemlet i HTA  Gjelder for tannleger i KS området  Arbeidstid for tannleger er 36 t/uke  Anledning til økt klinisk virksomhet, dvs forlenget arbeidstid inntil 40t/uke.

7 Arbeidsmiljøloven § 10:  § 10-4 Hovedregel. Arbeidstiden må ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.  § 10-5 Gjennomsnittsberegning. Maxgrense 48 t/uke i gjennomsnitt i en periode på 8 uker, men ikke over 54 t i enkeltuke.  § 10-8 nr 2. Sammenhengende arbeidsfri periode på 35 t i løpet av 7 dager.

8 Bakgrunn for saken:  5 tannleger i ordinær stilling 36 t/uke  Akuttvakt hver dag fra kl. 18 – 21  Akuttvakt 5,5 timer lørdag og søndag hver 5.uke.

9 Problemer ?:  Tannlegene hadde fast vaktdag en dag pr uke pluss vakt hver 5 helg.  7,2 t på jobb + 3 t vakt = 10,2 t (+ overtid)  36 t/uke + 3 t vakt + 11 t helg = 50 t  men – i og med at de gikk rett på ny uke etter helgevakt hadde de ikke 35 t arbeidsfri i løpet av 7 dager.  Bytte av vakter gjorde at enkelte jobbet mye mer.

10 Valgt løsning:  Bruke SFS 2304 med individuelle avtaler om økt klinisk virksomhet.  Arbeidsfri dag etter helgevakt  Rullerende vakt for ukedag. Begynner med vakt torsdag i uken etter helgevakt, uken etter blir det fredag osv.

11 Tidsregnskap:  5 uker: 36 x 5 = 180 t  Fast vakttid (3 x 5) + 11 t = 26 t  Arbeidsfri dag = 7, 2 t  Totalt: 198,8t. Snittuke: 39,8t

12 5 – ukers plan: mandagtirsdagonsdagtorsdagfredaghelg 311 fri

13 ARBEIDS – OG ÅPNINGSTID TANNLEGEVAKTEN I BERGEN: ÅPNINGSTIDER Mandag – fredag: – (2,5 timer) Lør-, søn-, høytids- og helligdag: – (5,0 timer) ARBEIDSTID Ansattes ordinære arbeidstid Mandag – fredag: Tannleger: – (3 timer) Tannhelsesekretærer: – (4,5 timer) Lør-, søn-, høytids- og helligdag: Tannleger: – (5,5 timer) Tannhelsesekretærer: – (6 timer)

14 Grunnprinsipper i protokoll:  Gjennomsnittsberegnet arbeidstid 39,8 t/u for tannleger som arbeider fast på tannlegevakten.  Arbeidstiden fra kl.18 – 21 gir 50% tillegg  Arbeidstiden i helger gir 100% tillegg  Arbeid ut over arbeidstid kompenseres som overtid etter HTA.  Avtalen skal evalueres

15 Veien videre:  Evaluering desember 2009  Tilfredse tannleger?  Hjemmel?  Lønnstillegg og kompensasjon?  Mangler ved protokoll?

16 Tilfredse tannleger?  Umiddelbar motstand fra dem som pleide å jobbe mest.  Frykt for å gå ned i lønn.  Etter hvert tilfredshet med arbeidsfri dag.  Rotasjon av vakt er positivt.  Litt problemer med ferier, sykdom etc.

17 Hjemmel? Protokollen er hjemlet i HTA kap (Annen lønnsregulering) Burde vært i HA del A § 4-5 (Lokal særavtale)

18 Lønnstillegg? Avtalen gir kun overtidsbetaling etter avtaleverket. Ingen kompensasjon for den ulempe det er å være bundet til fast, utvidet arbeidstid. Hvis lønnstillegg gis som kronetillegg vil det lett bli lavt i forhold til tannleger på 36 t/u. Funksjonstillegg ”forsvant”.

19 Mangler ved protokoll?  Mangler retningslinjer for individuell lønnsregulering.  Mangler retningslinjer for hvordan enkeltperson kan si opp avtalen.  Feil hjemmel.  Feil tekst ( måned i stedet for 5 uker).

20 Det evige spørsmål…… Kunne saken vært løst bedre på en annen måte???

21 Takk for meg !


Laste ned ppt "Tannlegevakten i Bergen NTFs tariffkonferanse 11. og 12. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google