Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STILL ELLER VILL - angst hos barn Kirsten Flaten Dosent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STILL ELLER VILL - angst hos barn Kirsten Flaten Dosent"— Utskrift av presentasjonen:

1 STILL ELLER VILL - angst hos barn Kirsten Flaten Dosent kirsten.flaten@hisf.no

2 ’L ITT ANGST FORLENGER LIVET ’ DR. PSYCHOL. A RNSTEIN M YKLETUN H EMIL - SENTERET, U I B kirsten.flaten@hisf.no

3 H ØGSENSITIV - E LAIN A RON B IOLOGISK SENSITIV - E LLIS OG B OYD T EMPERAMENT – J EROME K AGAN I NTROVERT – S USAN C AIN kirsten.flaten@hisf.no

4 A NGST EI HYPPIG ÅRSAK TIL UFØRETRYGDING AV UNGDOM kirsten.flaten@hisf.no

5 S KAMBELAGT ARVELEG kirsten.flaten@hisf.no

6 A NGSTFORSTYRRINGAR ICD 10 Generalisert angst (GAD) Sosial angst Seperasjonsangst Tvangslidelse (OCD) Post-traumatisk angstlidelse (PTSD) Fobisk angstlidelse (FOBI) Elektiv mutisme (selektiv mutisme) kirsten.flaten@hisf.no

7 L IGNANDE ( DIFFERENSIAL DIAGNOSE ) Autismespekter Depresjon Adhd (hyperkinesi) Manglande omsorg kirsten.flaten@hisf.no

8 F OREKOMST Aune og Nordahl (2005) 8% sosial angst Wichstrøm mfl (2013) 6-8% angst Heiervang mfl (2007) 10 – 20 % angstplaga Flaten og Heiervang (2012) 33% angst over norm kirsten.flaten@hisf.no

9 J OHANNA J ARCHO, 2016 For 2åringer som er sosialt tilbaketrekt vil nesten 60% være sosialt tilbaketrekt også som 11åringer 53 barn – 30 vedvarer – 23 voks ut av det kirsten.flaten@hisf.no

10 P ÅVERKAR Somatisk Emosjonelt Kognitivt Åtferd kirsten.flaten@hisf.no

11 K JERNEN I ANGST Å unngå alt som utløyser, eller som ein trur kan utløyse det ubehaget som angst gir kirsten.flaten@hisf.no

12 F ØRER TIL Bekymring Irritasjon Trass Taushet Sinne Gråt Latter Mageknip Søvnvansker Rigiditet Motorisk stiv kirsten.flaten@hisf.no

13 S EKUNDÆR VANSKER Depresjon Einsam Dårleg sjølvbilete Lite sjølvhevdande Vanskar sosialt Stoff / alkohol kirsten.flaten@hisf.no

14 P OPULÆRE LEIKEKAMERATER TIL 10 ÅRSALDER kirsten.flaten@hisf.no

15 V ARSELSIGNAL ; mangel på relasjoner utanfor familien vansker med å delta i alderssvarande samtaler sosiale ferdighetsvansker lite flink til å få og å halde på venner tydelig engsteleg, frykter sosiale situasjoner redd grupper – eller spring rett gjennom sinneutbrudd, kverulerende eller utagerende rastløs eller passiv vanskar med konsentrasjon kirsten.flaten@hisf.no

16 T ILTAK Tryggleik – tryggleik - tryggleik Mildt press Høve til å gjere gode sosiale erfaringer Verte sett og anerkjent kirsten.flaten@hisf.no

17 P ROGRAM - Social Skills and and Facilitated Play Program for Shy Preschoolers – Coplan & Rapee - Kule krabatar leikar – leikebasert program for å styrke barna sine sosiale ferdigheter - 3 – 5 år - 6 økter à 15 minutt - Gjennomført i barnehagen - Skryte når dei prøver ut, ikkje mase! kirsten.flaten@hisf.no

18 O GSÅ Jeg og du og vi to - Kari Lamer Little Friends – Paula Barret Cool Little Kids – Ron Rapee kirsten.flaten@hisf.no

19 F ORELESNINGEN BYGGER PÅ ; Beidel & Turner (1997) Shy Child. Phobic Adults Kjeilen & Flaten (2015) Flaten & S-M Haugland (2015) Flaten & S-M Haugland (2013) Kule krabatar leikar, Spesialpedagogikk, 08/13 Flaten (2013) Barnehagebarn og angst Flaten & Heiervang (2012) Flaten (2015)(2. utgave) Barn med sosial angst og sjenanse, Kommuneforlaget Killen & Coplan (2011) March (1995) Anxiety Disorders in Children and Adolescents Swallow & Ward (2000) The Shy Child. Helping Children Triumph over Shyness Zimbardo (1981) The Shy Child Spesialpedagogikk 08/06 Sjenerte barn og unge (Temahefte) kirsten.flaten@hisf.no


Laste ned ppt "STILL ELLER VILL - angst hos barn Kirsten Flaten Dosent"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google