Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye diagnosekriterier for fibromyalgi v/ dr med Egil A. Fors 2015 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye diagnosekriterier for fibromyalgi v/ dr med Egil A. Fors 2015 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye diagnosekriterier for fibromyalgi v/ dr med Egil A. Fors 2015 1

2 Kronologisk refleksjon 1904 Fibrositt (Gowers) 1976 Fibromyalgi (Hench) 1981 “Fibrositt”-begepet forkastes (Semin Arth Rheum) 1987 “True illness” (American Medical Association) 1990 ACR kriteriene (Wolfe et al. Arth Rheum) W Gowers 1904: Fibrositt Hench 1976: Fibromyalgia Fred Wolfe: ACR 1990 kriteriene 2

3 Kronologisk refleksjon, videre: 1904 Fibrositit Gowers 1976 Fibromyalgi Hench 1981 “Fibrositt”-begepet forkastes Semin Arth Rheum 1987 “True illness” Am Medic Associ 1990ACR kriteriene Wolfe et al. Arth Rheum 1992 København deklarasjonen Lancet 1993 Anerkjent som et syndrom WHO 1994 Definisjonen av smerte IASP 1995Hva har vi konstruert?Pain 1995Hva har vi oppnådd? J Rheum 1997Ute av kontroll?J Rheum 1999Hva har vi lært? Arch Int Med 2002Hvor står vi 10 år etter (Køb d.).. ?Arth Rheum 3

4 1992: København deklarasjonen: ACR 1990 bifalles i den såkalte «København deklarasjonen» i 1992: «Fibromyalgi er en tilstand» Det kom kommentarer: Fibrositt havnet på «skraphaugen» (John Quintner, Lancet 1992): Visner fibromyalgi-begrepet på samme måte? («wither fibromyalgia») (Lancet 1992) 4

5 ACR 1990 kriteriene Ubredt smerte («chronic widespread pain» CWP) i minst 3 mnd Smerter i begge sider av kroppen Smerter både over og under midjen I tillegg: «Aksiale smerter» (ryggsøylen i nakke og bryst, brystkasse eller ryggsøylen I nedre del av ryggen) Smerter nedre del av ryggen regnes som under midjen. 3 smertepunkter nok til CWP Smerte i minst 11/18 tenderpunkter ved trykk (4 kg/cm 2) 5

6 1995: « Hva har vi konstruert»? «Fibromyalgia - What have we created?" PAIN,60 (1995) 349-352 - (kommentar til Wolfe 1993). C. Chan Gunn, Multidisciplinary Pain Center, University of Washington, Seattle, WA 98/98 (USA ) FM var en «populær diagnose» hos leger etter ACR 1990 kom Etter hvert mindre populær: Ved manglende effekt av TCA, «ingen tilbud» Avmakt hos leger/helsearbeidere Gunn (1995); «Muskelhypotese» står fortsatt 6

7 1995: «Hva har vi oppnådd» ? Fibromyalgia 20 years later: what have we really accomplished? Carette S. J Rheumatol. 1995 Apr;22(4):590-4. 7

8 1997 «Ute av kontroll»? Gordon DA. Fibromyalgia--out of control? J Rheumatol. Jul;24(7):1247. 8

9 Fibromyalgia syndrome a decade later: what have we learned? Arch Intern Med. 1999 Apr 26;159(8):777-85. Review. Goldenberg DL. 1999: «Hva har vi lært»? 9

10 John L Quintner, Milton L Cohen: Fibromyalgia falls foul of a fallacy [Fibromyalgi er en feilslutning]: The Lancet, Volume 353, Issue 9158, 27 March 1999, Pages 1092–1094 ØKT FØLSOMHET FOR SMERTE ? - ØKT OPPMERKSOMHET PÅ SMERTE ? 1999: «Fibromyalgi er en feilslutning» Framheve mekanisme: Allodyni Økt følsomhet for smerte Sentral sensitivisering 10

11 11

12 2002: Hvor står vi 10 år etter København deklarasjonen? 12

13 #Problem Hva er egentlig “utbredte smerter (CWP)? TP utføres sjelden i allmennpraksis TP gjøres feil eller trykker ikke likt Mange leger kan ikke undersøke TP, eller nekter3 (3). FM har i praksis blitt en symptom-basert diagnose. 2 Fitzcharles MA, Boulos P. Inaccuracy in the diagnosis of fibromyalgia syndrome: analysis of referrals. Rheumatology (Oxford) 2003;42:263–7. 3 Buskila D, Neumann L, Sibirski D, Shvartzman P. Awarenessof diagnostic and clinical features of fibromyalgia among family physicians. Fam Pract 1997;14:238–41. 13

14 #Problem “Tender-punkter tolkes som muskelpatologi” Crofford LJ, Clauw DJ. Fibromyalgia: where are we a decade after the American College of Rheumatology classification criteria were developed? [editorial]. Arthritis Rheum 2002;46: 1136–8. 14

15 #Problem Symptomer utenom smerte ikke vurdert av ACR 1990 (ACR Multicenter Criteria Committee) Viktige fibromyalgisymptomer: Fatigue, kognitive symptomser Antallet somatiske symptomer har betydning (4 –7).. 15

16 #Problem: «Syk» versus «ikke-syk» Den viktigste innvendingen har likevel vært at ACR 1990 kriteriene klassifiserer FM dikotomt i «syk» versus «ikke- syk» Hva feiler det dem «i mellom»?? Falske positive Utbredte smerter (CWP) som har TP<11 Ikke-CWP som har TP >11 16

17 Kronologisk refleksjon: Nyere FM- diagnostikk og klassifikasjon ACR 2010 («ACR preliminære diagnostiske criterier» eller «modifiserte ACR diagnostiske kriterier» 2011 = «modifiserte ACR 2010 kriterier» (= «fibromyalgia survey kriterier» 2014 forskningskriteriene («fibromyalgia research criteria» 17

18 Hensikten med ACR 2010 Diagnostiske kriterier uten tenderpunkter TP Måle tilleggssymptomer Symptom severity” (SS) skala. Fred Wolfe.. «these criteria are not meant to replace the ACR classification criteria, but to represent an alternative method of diagnosis” Fred Wolfe:.. “these criteria should be suitable for use in primary care and helpful in following patients longitudinally; 18

19 19

20 ACR 2010 («preliminære diagnostiske kriterier») 20

21 2011 Fibromyalgia survey (FS) criteria («modifiserte ACR 2010 criteria) 21

22 2011: Fibromyalgi survey criteria (= «modifiserte ACR 2010») 0-9 poeng 0-3 poeng 0 - 19 poeng 22

23 2014: FM forskningskriterier[Fibromyalgia Research Criteria Questionnaire - FRCQ] FRCQ = 2011 survey-kriteriene – bare skiftet navn Smerteutbredelse «widespread pain index» (WPI) 19 kroppsregioner evalueres på om det er smerte der eller ikke Smerte i en kroppsregion = 1 poeng, slik at det blir maksimalt = 19 poeng på WPI. 23

24 ”Symptom Severity Score” (SSS) 3 hovedsymptomer (fatigue, kognitive dysfunksjoner og dårlig søvn) skåres på en 0–3 skala: max 9 poeng 3 tilleggssymptomer (magesmerter/kramper; depresjon; hodepine) skåres hver for seg avhengig av om de finnes (=1) eller ikke (= 0): max 3 poeng SSS kan altså skåres fra 0 – 12 (9 + 3) poeng. 24

25 Total score: 0-31 12 = fibromyalgi Stress skala utover det Såkalt: ”polysymptomatisk distress skala” (PSDS) 25

26 26

27 Hvilke kriterier bør vi bruke? Fred Wolfe Egil: “Which criteria are recommended for clinical use? Fred: 2010 or 1990. Egil: "Do you recommend that the FRCQ will replace the ACR 1990 diagnostic criteria and the ACR 2010 preliminary diagnostic criteria?" Fred: "No. They are for research. Patient care criteria require a physician to validate patient responses". Dan Clauw Dan:..»2010 or 2011 if a doctor validate the answers» Dan:.. « No... «We simply don’t want people taking the survey on their own and concluding they have FM (they could have SLE, RA, hypothyroidism, etc.) without a clinician being involved”. 27

28 What is this thing called (love) pain ? Cole Porter 1929 En subjektiv opplevelse En subjektiv opplevelse Overtar hele oppmerksomheten Overtar hele oppmerksomheten Overskygger alt Overskygger alt Det eneste som betyr noe Det eneste som betyr noe Vanskelig “å gjøre noe med” Vanskelig “å gjøre noe med” Woolf CJ. What is this thing called pain? J Clin Invest. 2010 Nov;120(11):3742-4. doi: 10.1172/JCI45178. Epub 2010 Nov 1. Review.What is this thing called pain? 28

29 Samarbeidspartner : Professor Dan Clauw og medarbeidere i Ann Arbour, Michigan, USA Hjemmeside: http://www.med.umich.edu/ painresearch/staff/ 29


Laste ned ppt "Nye diagnosekriterier for fibromyalgi v/ dr med Egil A. Fors 2015 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google