Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnet-der kulturer møtes- samfunnskunnskap EN PRESENTASJON LAGET AV …

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnet-der kulturer møtes- samfunnskunnskap EN PRESENTASJON LAGET AV …"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnet-der kulturer møtes- samfunnskunnskap EN PRESENTASJON LAGET AV …

2 Hva er et samfunn?  Et samfunn er en gruppe individer (mennesker) som lever sammen og deler institusjoner (skoler, sykehus m.m.) og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. (Vikipedia)institusjonerkultur tradisjoner  Læreboka, Kosmos 9, definerer et samfunn som en gruppe mennesker som lever sammen innenfor et begrenset geografisk område. Da kan vi si at alle som bor i Norge, er den del av det norske samfunnet.

3 Altså:  Læreboka sier at alle som bor i Norge er en del av det samme samfunnet.  Wikipedia sier at alle i et samfunn ofte har samme kultur, samme tradisjoner og samme interesser.  Men har alle vi samme kultur? Har vi samme tradisjoner? Har alle vi samme interesser?

4 Kultur  Kultur er det du har lært.  I mange, mange år var den norske kulturen ganske ensartet. Folk i Norge hadde samme leveregler, samme religion og samme tradisjoner, og de var stort sett enige om de viktige tingene i livet.

5 Tradisjon  Ordet «tradisjon» kommer fra latin og betyr å overføre.  Tradisjon er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres over flere ledd (Wikipedia).  En tradisjon er altså det vi gjør i generasjon etter generasjon etter generasjon.

6 Eksempler på noen tradisjoner i Norge:  Barnedåp  Konfirmasjon  17.mai-feiring  Julefeiring  Nyttårsfeiring  Likestilling  Påskeferie med skiturer  Turer ut i skog og mark  Begravelser

7 Eksempler på tradisjoner i andre kulturer:  Faste  Id-fest  Pilegrimsreiser  Renselsesritualer  Mannen er sjefen i sin familie  Fysisk makt (vold) er tillatt  Gutter og jenter har ulike rettigheter  Omskjæring  Bryllup  Begravelser

8 Religion eller tradisjon?  Kulturen er alltid en blanding av religion og tradisjon.  Det er ofte vanskelig å skille religion og tradisjon fra hverandre.  I mange kulturer har de vokst sammen.  For å skille religion fra tradisjon, må man studere de religiøse skriftene og se hva de sier.  Når det blir konflikt mellom kulturen min og samfunnet jeg bor i, kan det bli vanskelig.

9 Migrasjon  Migrasjon betyr folkevandring. Inn- og utvandring  I alle tider har folk flyttet på seg  Noen ganger har små eller store folkemengder «vandret» til nye områder for å kunne overleve  Årsaken kunne være sult, krig, overbefolkning, naturkatastrofer m.m.  Andre har flyttet p.g.a. eventyrlyst.

10 Immigrasjon  Immigrasjon betyr å flytte inn i et land. De som kommer fra et annet land og bosetter seg i f.eks. Norge, er immigranter her.  De første som levde i Norge, var samene. De er Norges urbefolkning. Så kom folk fra lenger sør i Europa, og fra øst, og bosatte seg her.  Vi tror at immigrantene fulgte iskanten etter hvert som snøen og isen smeltet etter den siste istiden.  De siste årene har vi fått mange nye immigranter. Mange kommer fra Øst-Europa, mange kommer fra Afrika og mange har kommet fra Asia, særlig fra Pakistan.  Noen har kommet for å få jobb.  Noen kommer fordi de er flyktninger.

11 Emigrasjon  Emigrasjon er å flytte fra et land.  En flyktning har emigrert fra hjemlandet sitt og immigrert til et nytt land.  På 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet var det mange nordmenn som emigrerte til USA.  Det var vanskelig å dyrke nok mat til alle her.  Noen reiste også fordi det ikke var full religionsfrihet her.  Noen reiste nok også p.g.a. eventyrlyst.  Etter hvert ble de en del av det nye landet.

12 Hva kan skje når kulturer møtes?  Et tanke-eksperiment:  Jeg får en nabo som er veldig ulik meg.  Han går i andre slags klær.  Han spiser annerledes mat, og jeg synes det lukter vondt når han lager mat.  Kona hans får ikke kjøre bil.  Han slår barna sine om de ikke gjør som han sier.  Han ber til en gud som sier at de vantro (jeg) skal drepes.

13 eller  Du flytter til et sted og får en nabo som krenker din religion.  Du blir arrestert om du oppdrar barna dine slik som foreldrene din oppdro deg.  Hvis du ikke følger reglene i det nye landet, tar de barna dine fra deg.  Menneskene rundt deg gjør ting som ikke er bra eller ikke er riktig etter din religion/ tradisjon.  Du er redd for at barna dine skal bli slik som menneskene i dette landet.  ……men har vi snakket sammen om hvorfor vi gjør det vi gjør? Kjenner vi hverandre?

14 Vi er naboer, men  Jeg vil ikke snakke med deg  Du vil ikke snakke med meg  Kanskje vi har fordommer mot hverandre?

15 Hva gjør fordommene med oss?  Skeptiske  Redde  Hvis det ukjente kommer for nær, vil vi beskytte oss  Vi «bygger murer» rundt oss

16 Fordommer  Hva er fordommer og hvorfor har vi mennesker fordommer?  En fordom er en forutfattet, oftest negativ, holdning overfor noe eller noen. At den er forutfattet, betyr at den ikke baserer seg på saklig, rasjonell betraktning.[1] Fordommer kan ofte være basert på mangelfull kunnskap. En fordomsfull holdning gjør en person disponibel til å uttrykke antipati overfor personer og menneskegrupper, men også ideer eller objekter. Begrepet brukes vanligvis i en negativ beskrivelse av personers holdning basert på gruppetilhørighet. Det kan da gjøre seg utslag i diskriminering.

17 Hvorfor har vi fordommer?  Forutfattet og ofte negativ:  Jeg har hørt noe negativt, og derfor er jeg negativ.(…..jeg tror at…)  ikke baserer seg på saklig, rasjonell betraktning  Det jeg har hørt, kan være usaklig og stemmer egentlig ikke med virkeligheten, men det vet ikke jeg.  Derfor uttrykker jeg antipati  ……jeg liker ikke…….!  -jeg liker ikke naboen min- du liker ikke naboen din-

18 Rasisme  Fordommer KAN føre til rasisme.  Rasisme betegner oppfatningen om at arten homo sapiens – menneske – kan deles inn i forskjellige raser, hvorav noen mener de er mer intelligente eller har andre egenskaper som gjør dem mer verdifulle enn andre. Rasistiske oppfatninger brukes av noen til å legitimere diskriminering basert på etnisk bakgrunn

19 Raser  Mennesker har ulik etnisk opprinnelse, det vi si at forfedrene våre har levd i ulike deler av verden og vi har ulike ytre kjennetegn.  Noen er hvite, noen er gule, noen er svarte, noen er brune og noen er røde.  Noen har lang nese, noen har rødt hår, noen er høye og noen er korte.  Men er noen «raser» mer intelligente enn andre?

20  Begrepet «rasisme» er et ganske ungt begrep.  Men de fleste nasjoner eller folkegrupper har diskriminert grupper av mennesker. I alle kulturer.  Virkelig ille var det med slavehandelen, holocaust og apartheid.  Slavehandelen og det senere apartheid-systemet i USA kjenner vi til.  I Hitlers propaganda under den andre verdenskrig var den ariske rasen (de høye, hvite) «overmennesker», mens bl.a. jøder og sigøynere var «undermennesker». Hans mål var at germanerne (tyskerne) skulle være «herrefolket» og styre verden. De han ikke likte, skulle han utrydde.

21 Mål vi må jobbe mot:  De forente nasjoner vedtok i 1966 Den internasjonale konvensjon om utryddelse av alle former for rasediskriminering, hvor definisjonen på rasisme er:  «...enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.»

22 Hva kan VI gjøre i VÅRT samfunn for å unngå fordommer, rasisme og diskriminering ?  Ha treffsteder der vi kan snakke sammen og gjøre ting sammen.  Bli kjent med hverandre så vi kan oppdage at vi er mennesker…både du og jeg!  Med følelser, tanker, erfaringer, verdier, moral o.s.v.  Kanskje vi er mer like enn vi trodde?  Kanskje vi kan respektere hverandre bedre når vi forstår hverandres bakgrunn og historie?  Kanskje samfunnet vårt blir rikere og mer fargerikt.

23 Vi vil at våre barn og barnebarn skal arve en ny og bedre verden


Laste ned ppt "Samfunnet-der kulturer møtes- samfunnskunnskap EN PRESENTASJON LAGET AV …"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google