Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det flerkulturelle samfunnet Norge er et flerkulturelt samfunn. Svært forenklet betyr det at det bor folk fra mange kulturer her. I denne sammenhengen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det flerkulturelle samfunnet Norge er et flerkulturelt samfunn. Svært forenklet betyr det at det bor folk fra mange kulturer her. I denne sammenhengen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det flerkulturelle samfunnet Norge er et flerkulturelt samfunn. Svært forenklet betyr det at det bor folk fra mange kulturer her. I denne sammenhengen bruker vi ordet kultur om verdier, vaner og kunnskaperr som blir overført fra generasjon til generasjon. Kulturtilhørighet er viktig for oss fordi det gir oss en identitet. I et flerkulturelt samfunn er det ulike etniske grupper. En etnisk grupper skiller seg fra andre grupper i samfunnet på områder som språk, religion, matvaner, tradisjoner og historie.

3 Kulturer endrer seg over tid. At ulike kulturer møtes fører også til endringer. Har det for eksempel endret seg hva som oppfattes som typisk norsk? Norsk innvandringspolitikk bygger på prisnippet om integrasjon. Det betyr at forholdene skal legges til rette for at etniske minoriteter kan ta vare på og utvikle sin egen kultur, samtidig som de må tilpasse seg det norske samfunnet. Det flerkulturelle samfunnet

4 Er noen kulturer bedre enn andre? Hva synes du? Hvis en lar sin egen kultur være målestokk for hvor verdifulle andre kulturer er kalles det en etnosentrisk betraktningsmåte. Et annet perspektiv som gir større innsikt og forståelse, tar utgangspunkt i en kulturrelativ betraktningsmåte. En slik betraktningsmåte gjør at vi i større grad utforsker andre kulturer ut i fra deres egne premisser før vi sier om noe er rett og galt, pent eller stygt. Møtet mellom ulike kulturer kan gi grobunn for fordommer og rasisme. Det flerkulturelle samfunnet

5 Hvor flerkulturelt er Norge? Innvandrerne utgjør i dag ca. 8 % av hele Norges befolkning. Antall samer i Norge er ca. 40 000. Det flerkulturelle samfunnet

6 Typisk norsk Hva vil det egentlig si å være norsk i dag? Hva er det typiske norske? Ski? Matpakke? ?? Hvordan har dette endret seg de siste 50 årene? Hva er det som driver endringene? Er matpakke typisk norsk? Vil den forsvinne?

7 Innvandring til Norge Innvandring er ikke noe nytt, men antallet innvandrere har steget kraftig de siste tretti årene. Hva er forskjellen mellom innvandrere, asylsøkere og flyktinger? Rundt 70 prosent av innvandrerne kommer fra ikke-vestlige land. Det bor flest innvandrere i Oslo, 22 prosent av den totale befolkningen. Folk i Oslo er også de mest positive til innvandrere i hele Norge.

8 Mislykket integrasjon? Land som Frankrike, Norge og Storbritannia har fulgt ulike modeller for å løse utfordringene knyttet til innvandring. Frankrike har dyrket likhet, uavhengig av etnisk opprinnelse. Alle har en rett og plikt til å bli ”franske”. Storbritannia har i større grad dyrket ulikhetene. Innvandrergruppene har blitt oppfordret til å beholde sin egenart. I Norge har fokuset vært på integrasjon, en blanding mellom den franske og engelske modellen. En suksess? Innvandring til Norge

9

10 Samisk kultur Samene er Europas eneste urfolk, og har gjennom folkeretten rettigheter når det gjelder bevaring av næringsgrunnlag og utvikling av egen kultur. Samisk kultur er sammensatt, og det finnes store forskjeller i blant annet språk. I møtet mellom norsk og samisk kultur har det blant annet oppstått konflikter i forhold til språk (undervisningsspråk i skolen) og forvaltning og rettigheter knyttet til naturressurser.

11 Hva er rasisme? Rasisme var i utgangspunktet knyttet til et menneskesyn om at noen raser er overlegne. I dag er folkegrupper i større grad blandet, og de som i dag kan kalles rasister viser gjerne til kulturer som begrunnelse for sin negative holdning. SOS Rasisme skiller mellom tre former for rasisme: organisert rasisme, statlig rasisme og hverdagsrasisme. Selv om ytringsfriheten i Norge står sterkt, er den blant annet begrenset gjennom den såkalte rasismeparagrafen.

12 Religioner og livssyn Samtidig som Norge har blitt mer flerkulturelt har vi også blitt mer flerreligiøst. Men fortsatt er ca. 86 prosent av befolkningen medlemmer i Den norske kirke. Allikevel er det bare 2-3 prosent som går regelmessig i kirken..

13 Religioner og livssyn Fellesskap er viktig i religion Kristendommen er en viktig del av norsk kultur. Kan du komme på eksempler? Religion og livssyn er også viktig for mange mennesker indentitet. Utenfor den norske kirken er det islamske trossamfunn som står sterkest. For muslimer spiller moskeene en viktig sosial, kulturell og religiøs rolle. Hvordan tror du det er å være muslim i Norge i dag?


Laste ned ppt "Det flerkulturelle samfunnet Norge er et flerkulturelt samfunn. Svært forenklet betyr det at det bor folk fra mange kulturer her. I denne sammenhengen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google