Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Presentasjon av trenarar/støtteapparat rundt laget  STIL Fotball sine verdiar  Kvalitetsklubb  Organiseringa av tilbodet vårt (treningstider, kamp)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Presentasjon av trenarar/støtteapparat rundt laget  STIL Fotball sine verdiar  Kvalitetsklubb  Organiseringa av tilbodet vårt (treningstider, kamp)"— Utskrift av presentasjonen:

1  Presentasjon av trenarar/støtteapparat rundt laget  STIL Fotball sine verdiar  Kvalitetsklubb  Organiseringa av tilbodet vårt (treningstider, kamp)  Forventningar til spelarar  Forventningar til foreldre  Hospiteringsordninga  Informasjon om sesongen. Spørsmål. Velkommen til foreldremøte! G13/14 2015-sesongen

2  Idrettsglede for alle: Idrett skal vere moro og til glede for både utøvarar, trenarar, oppmenn, styremedlemmer og føresette.  Fotball for alle: Alle skal oppleva seg velkomne og inkludert i STIL  Likeverd: Alle som er med i STIL er like mykje verd STIL sine verdiar

3  Trenarar  Oppmann  Trenarkoordinator  Spelarutviklar  Styret i aldersbestemt fotball  Sportsleg utval Støtteapparatet rundt laget

4  Vi trenar til følgande tider: Treningstider

5  Møt presis til trening og ha alltid med drikke  Bruke leggbeskyttarar  Ver fokuserte og konsentrerte om å trene fotball. Følg trenaren sine instruksar Spelaren sitt ansvar

6 1.Støtt opp om klubbens arbeid! Delta på foreldremøter! 2.Møt fram til kampar og treningar – du er viktig for spelarane og miljøet. 3.Gje oppmuntring til alle spelarane, i med – og motgang. Dette gir tryggleik, trivsel og motivasjon for å vere i fotballfamilien lenge. Foreldrevettreglane

7 4. Vi har ansvar for kampmiljøet – gje ros til begge lag for gode prestasjonar og Fair Play. 5. Respekter trenaren si kampleiing – konstruktiv dialog om gjennmføring tas med trenar og klubb i etterkant. 6. Respekter dommaren sine avgjerder – sjølv om du av og til er usamd! 7. Det er ditt barn som spelar fotball. Opptre positivt og støttande – då er du ein god medspelar! Foreldrevettreglane, forts

8  Idear, forslag og meiningsytringar er velkomne, men utanom kamp og trening  Foreldre skal ikkje påverke trening eller kamp  Spelarane skal forholde seg til trenaren og ikkje foreldra  Ikkje snakke til spelarane, ikkje kome med vassflaska Foreldra sitt ansvar

9  Speletid  Spelardisposisjonar  Treningsopplegg  Krav til spelarar Valg som trenaren gjer

10  Hospitering = spelarutvikling  Evaluering av spelarar  Korleis spelarar blir flytta opp el ned i nivå Hospiteringsordninga i STIL

11  Sosiale tiltak gjennom sesongen  Sesongavslutning  Heimekampane  Kaffe til foreldre/motstandarane sine foreldre  Frukt/kake Sosiale tiltak

12 TRIVSEL MEISTRING TRYGGLEIK STIL Fotball


Laste ned ppt " Presentasjon av trenarar/støtteapparat rundt laget  STIL Fotball sine verdiar  Kvalitetsklubb  Organiseringa av tilbodet vårt (treningstider, kamp)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google