Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurser og læringsmiljø i HiST sitt kvalitetssystem Fellesmøte ledelsen, SKU og LMU 11.05.2011 Kjerstin Tobiassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurser og læringsmiljø i HiST sitt kvalitetssystem Fellesmøte ledelsen, SKU og LMU 11.05.2011 Kjerstin Tobiassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurser og læringsmiljø i HiST sitt kvalitetssystem Fellesmøte ledelsen, SKU og LMU 11.05.2011 Kjerstin Tobiassen

2 Kvalitetssystemet 4 kvalitetsdimensjoner: Læringsutbytte Inntakskvalitet Undervisningskvalitet Ressurser og læringsmiljø Lenke til Kvalitetssystemet: https://ansatt.hist.no/content/36992/Kvalitetssystem-for- utdanning-og-laringsmiljo https://ansatt.hist.no/content/36992/Kvalitetssystem-for- utdanning-og-laringsmiljo

3 Ressurser og læringsmiljø ”For å sikre gode studie- og arbeidsforhold vil høyskolen sørge for høy faglig- vitenskapelig kompetanse og høy kvalitet innen teknisk-administrative kjernefunksjoner inkludert bibliotek, IKT, materiell, utstyr og lokaler. I tråd med NOKUTs kriteriegrunnlag vil høyskolen arbeide for å legge til rette for kvalitetssikring av faglig aktivitet, god administrativ støtte rundt studiene og at studiene foregår i et godt fysisk og psyko-sosialt læringsmiljø. Den årlige studiekvalitetsundersøkelsen vil inneholde spørsmål om ressurser og læringsmiljø. Tilsvarende synspunkter vil også komme fram i avdelingsvise studieevalueringer på program- og emnenivå. Helse- og trivselsundersøkelsen i Trondheim vil gi viktige innspill til studentenes helhetlige studiesituasjon ved høgskolen. Dokumentasjonen som bringes fram gjennom undersøkelsene vil blant annet danne bakgrunn for et årlig fellesmøte om studiekvalitet med særskilt fokus på ressurser og læringsmiljø, mellom Læringsmiljøutvalget, Studie- og kvalitetsutvalget og høgskolens ledergruppe (rektorat, dekanat, direktører og studieledere).”

4 Mål – ressurser og læringsmiljø Kvalitetssystemet angir følgende mål for ressurser og læringsmiljø: legge til rette for kvalitetssikring av faglig aktivitet god administrativ støtte rundt studiene at studiene foregår i et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø

5 Ressurser og læringsmiljø fra et kvalitetssystemperspektiv: Egne kvalitetsindikatorer – kvalitetsrapportene Avvikssystemet – Si din mening Studentenes helse – og trivselsundersøkelse (SHOT) Studiekvalitetsundersøkelsen

6 Kvalitetsindikatorer for ressurser og læringsmiljø 3.4.1.1 Formell kompetanse i fagmiljøet 3.4.1.2 Studentenes opplevelse av ressurser og læringsmiljø FRA 2011 3.4.1.3 Studenter som slutter 3.4.2.1 Andre evalueringer og vurderinger

7 Avvikssystemet – Si din mening! Hist.no: http://hist.no/content/3401/Studiekvalitet Studentportalen: https://student.hist.no/content/3402/Studiekvalitet Ansattportalen: https://ansatt.hist.no/content/37133/Si-din-mening

8 SHOT

9 Studiekvalitetsundersøkelsen - Ny undersøkelse fra 2011 - Vedtatt av SKU Formål: Måle opplevd kvalitet innenfor dimensjonene læringsutbytte, undervisningskvalitet og ressurser og læringsmiljø. ”At den årlige studenttilfredshetsundersøkelsen også inneholder spørsmål om undervisningskvalitet, og at undersøkelsen utformes slik at resultatene kan aggregeres og sammenlignes på tvers av avdelingene.” SKU-vedtak 12/09 5 spørsmål om ressurser og læringsmiljø: Administrasjon, fysisk læringsmiljø, internett og datatjenester, biblioteket, studentdemokratiet.

10 Opplevd kvalitet

11 Hvordan lese tallene – feilmarginer og signifikante forskjeller AFTAHSAITeLALTASPTØHAlle 4,14,04,33,94,24,5 Inntak 2010 4,03,94,13,84,04,34,0 3,93,83,93,73,84,1

12 Tiltak

13 Resultat - Administrasjon AFTAHSAITeLALTASPTØHHiST Tilgjengeligheten på informasjon fra administrasjonen generelt3,333,52,733,53,2 De administrative tjenestene generelt3,43,23,52,62,93,53,2 Informasjonen i Studiehåndboken på nett3,5 3,13,443,5 Studieveiledningen3,33 2,73,23,1 Servicesenterets åpningstider3,43,73,63,33,43,33,5 Behandlingstid ved klage på sensur2,72,9 2,8 2,62,8 Muligheten for tilrettelagt eksamen3,33,63,33,13,23,53,4

14 Resultat – Fysisk læringsmiljø AFTAHSAITeLALTASPTØHHiST Kvaliteten på forelesnings- og undervisningsrommene 32,5 3,23,93,83 Antall grupperom 2,12,41,922,72,42,3 Kvaliteten på grupperommene 3,12,62,72,84,43,33,1 Antall lesesalsplasser22,22,52,11,92,22,1 Kvaliteten på lesesalene2,42,32,6 2,32,4 Inneklima/luftkvalitet2,62,12,22,52,82,92,5 Tilgjengeligheten til studielokaler utenom ordinær åpningstid 43,743,444,13,9 Rengjøringen4,13,54,1 3,9 Skolens beliggenhet/lokalisering4,43,24,43,24,73,9 Tilgang til sikker sykkelparkering3,53,2 3,84,63,93,6 Parkeringsmulighetene for privatbiler2,11,923,22,44,12,5 Studiestedet totalt sett3,63,13,5 3,83,93,5

15 Resultat – Internett og datatjenester AFTAHSAITeLALTASPTØHHiST Tilgangen på trådløst internett3,83,72,63,84,23,63,8 Informasjonen på høgskolens nettsider3,53,63,23,43,73,5 Studentportalen3,53,73,33,63,83,53,6 It’s learning3,83,93,43,9 43,8 Webmail3,43,73,4 3,93,33,5 Studweb3,73,93,63,84 Hjelpen jeg får med datatekniske spørsmål og problemer 3,23,73,63,53,83,33,5

16 Resultat – Biblioteket AFTAHSAITeLALTASPTØHHiST Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrift 3,73,83,53,943,8 Bibliotekets elektroniske samlinger 3,53,73,23,8 3,53,6 Bibliotekets databaser 3,63,73,33,83,93,63,7 Bibliotekets åpningstider 32,63,12,62,932,8 Hjelpen jeg får på biblioteket 43,8 4,24,144 Bibliotekets tilbud i forhold til mitt behov 3,63,83,63,83,93,83,7 Kurs og opplæringstilbud 33,33,133,2 3,1

17 Resultat - Studentdemokratiet AFTAHSAITeLALTASPTØHHiST Studentparlamentets arbeid3,23,5 3,33,73,53,4 Studentutvalgets arbeid3,13,53,63,343,83,5 Klassetillitsvalgtordningen3,23,73,13,43,93,5 Informasjonen fra de tillitsvalgte3,13,72,83,343,13,4

18 Oppfølging Rapport oversendes avdelingene med rektors oppfølgingsskriv Avdelingene gjør egne analyser/vurderinger Avdelingene treffer nødvendige tiltak Tiltak med økonomiske konsekvenser inngår i den ordinære budsjettbehandlingen påfølgende høst Kvalitetssystemet er dermed hektet direkte på høgskolens øvrige mål – og resultatstyring

19 Utfordringer – veien videre Kvalitetsarbeidet: -Målsetting av indikatorer -Svarprosent institusjonelle undersøkelser -Antall undersøkelser -Samarbeid SiT, inst.nivå, avdelingene -Få en rød tråd fra resultat/analyse til tiltak/oppfølging -Budsjettprioriteringer – synlighet! -Øremerket kvalitetspott?.


Laste ned ppt "Ressurser og læringsmiljø i HiST sitt kvalitetssystem Fellesmøte ledelsen, SKU og LMU 11.05.2011 Kjerstin Tobiassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google