Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikringssystemet – stimulerer det til kvalitet? NOKUT-konferanse 20.04.10 Av Svein Olaf Thorbjørnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikringssystemet – stimulerer det til kvalitet? NOKUT-konferanse 20.04.10 Av Svein Olaf Thorbjørnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikringssystemet – stimulerer det til kvalitet? NOKUT-konferanse 20.04.10 Av Svein Olaf Thorbjørnsen

2 2 Disposisjon: 1. Bakgrunn 2. Fordommer 3. Praksis 4. Vurderinger 5. Konklusjon

3 3 1.Bakgrunn –Det teologiske Menighetsfakultet (MF), vitenskapelig høyskole, ca 950 studenter, ca 90 ansatte, 60 i vitenskapelige stillinger –Utdanner prester, lærere, kateketer (kirkelige undervisere) og ungdomsarbeidere –Har sett studiekrav forandre seg –Har sett kvalitetsarbeidet øke i omfang og kvalitet –Har sett ulike kvalitetssystemer komme og gå –Var med i MFs gruppe av Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av kvalitetssystem (2000-2002) –Leder for avdeling for teologi

4 4 2. Fordommer –En systematisering genererer mye administrativt arbeid. Formålstjenlig? –De som er ansatt i systemet må legitimere sin egen stilling ved å produsere undersøkelser og rapporter. En egen agenda? Til fremme av produktivitet og effektivitet? –Et glavalag? –Verre ved store enn ved mindre institusjoner?

5 5 3. Praksis –En årlig styringsrute Avdelingsråd I vår og høst: evalueringsrapport for innsatskvalitet (emner/programmer evaluert forrige semester) Avdelingsråd II vår: evalueringsrapport for resultatkvalitet (eksamener og gjennomstrømming) for hele foregående år Avdelingsråd II høst: rapport om relevanskvalitet (relevans av studiet/progammet) for hele foregående år Avdelingsråd III høst: rapport om inntakskvalitet høstopptak –Fire dimensjoner ved utdanningskvaliteten, forstått med utgangspunkt i studenten

6 6 Innsatskvalitet – forutsetninger og behandling –Undersøkelse av utvalgte emner knyttet til studiekrav og foretatt på nett –Bearbeides administrativt og utformes som rapport –Personømfintlige deler tas ut og oversendes studiedekan –Gjennomsyn og vurdering hos studiesjef –Gjennomsyn og vurdering hos avdelingsleder. Foreslår evt. tiltak –Rapport inklusiv vurderinger til avdelingsråd (lærere, studenter og adm. ansatte). Vedtar eventuelle tiltak –Dialogisk evaluering av alle emner

7 7 Resultatkvalitet –Rapport ang. eksamen og sensur fra eksamensansvarlig i adminstrasjonen og eksamenskomite –Rapport ang. poeng og kandidatproduksjon fra administrasjonen –Vurdering og forslag fra studiesjef og avdelingsleder –Behandles i avdelingsråd. Vedtar eventuelle tiltak Inntakskvalitet –Faglig nivå ved inntak (Samordnet opptak), opptaksprosess og rekruttering –Mindre engasjement Relevanskvalitet –Tilbakemelding fra arbeidsmarkedet, fra tidligere studenter og fra nåværende studenter ved programevalueringer –Fungert minst tilfredsstillende

8 8 4. Vurderinger Stimulerer det til kvalitet? En omvendt sjel! Meningsfull behandling i avdelingsråd – Mer enn keiserens nye klær! Hvordan bidrar systemet til å øke kvaliteten? –Stimulerer til ytterligere innsats og forbedring –Identifiserer problemer –Setter i gang forbedringsprosesser

9 9 Hvordan få systemet til å fungere godt og stimulere til kvalitetsheving? –Informasjon –Kommunisere resultater og vedtak om tiltak –Skriftliggjøre systemet –Ikke tenke for ambisiøst –Bruke nettet slik at lærerne belastes minst mulig med å administrere gjennomføringen –Sørge for at tiltakene blir satt i verk

10 10 4. Konklusjon Min skepsis er blitt til skamme Kvalitetssikringssystemet stimulerer til kvalitet. Fordi: –Et system –Skriftliggjort –Nettbasert evaluering fra studentene –Informasjonskanalene virker –Ser at det gir resultater. Motiverer.


Laste ned ppt "Kvalitetssikringssystemet – stimulerer det til kvalitet? NOKUT-konferanse 20.04.10 Av Svein Olaf Thorbjørnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google