Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentarer Bred Godsanalyse Oktober 2015. overlevering Bred samfunnsanalyse av godstransport - 2 Drammen havn, 4. september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentarer Bred Godsanalyse Oktober 2015. overlevering Bred samfunnsanalyse av godstransport - 2 Drammen havn, 4. september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentarer Bred Godsanalyse Oktober 2015

2 overlevering Bred samfunnsanalyse av godstransport - 2 Drammen havn, 4. september 2015

3 Overlevering av «Bred samfunnsanalyse av godstransport»

4 Slik ser havna ut for oss som jobber i havna http://g.api.no/obscura/API/dyna mic/r1/ece5/tr_980_461_l_f/000/ dram/2015/10/16/9/1444979350 758.jpg?chk=317B0A

5 Og dette er havna fra Fjordparken.

6 NTP er Historie - nåtid - fremtid Leveringskontrakt på bjelker og planker fra 1340

7 Ingen havn – ingen sjøbod - ingen by

8 Ei havn er sjø, vei, jernbane, arealer og terminaler

9 © GEMBA Innovation Economic Impact Assessment - Drammen Havn (649 empl.) (789 empl.) (1.240 empl.) (476 empl.)

10 Antall tonn over offentlig kai – 1 million tonn

11 Positiv regional markedsrespons – tidligere veitransport Oso Hotwater Holmen Hellefoss Kid BAMA Miele AASS bryggeri Toyota Norge AS Stenqvist Hellik Teigen Norsk Sveiseteknikk

12 2 x 280 meter jernbanespor på Furuholmen..

13 7 nye spor, ny vei og kulvert i 2015 - Virkeligheten

14 Kommuneplanens arealdel (2013-2036) - Virkeligheten

15 Trinn 1

16 Trinn 2

17 Trinn 3

18 Mer last og mer handel mot øst S temmer med virkeligheten  SVERIGE og ØSTERSJØEN: 80 % av utenrikshande len  70 % TØMMER, INNSATSVAR ER og BULKVARER  20 % av eksporten er FERSK FISK  20 % av importen er SENTRALLAG RING og FERSKE VARER Kartillustrasjon: Berit Grue, TØI Bred samfunnsanalyse av godstransport

19 Containervolumutvikling i SørøstNorge.

20 Rapporten - Noen myter slås i hjel Frekvens er ikke alt Toyota sier: 1.Fleksibilitet & nærhet —Punktlighet og kvalitet 2.Besparelse for miljøet 3.Kostnadsbesparelse

21 Desentralisert terminalstruktur med god arealtilgang gir størst volum på sjø og bane - Men virkeligheten er bedre ?  Direkte sjø- og banetransport konkurrerer best  20 % lavere terminal-kostnader gir mer robuste kombinerte transporter  Dagens arealstrategier legger best til rette for vegtransport? Lagerlokaler bygd etter år 2000 Bred samfunnsanalyse av godstransport

22 Spørsmål til nye lager, næring, nye bygg ? Hvordan er kvalitetssjekken ? I vår region kjenner vi ikke igjen svaret i rapporten Lierskogen, Kobbervikdalen, Kongsberg og Røyken næringspark har relativt store utbygginger

23 Desentralisert havnestruktur, som ellers i verden Stemmer med virkeligheten Bra for alle

24 Hvorfor utredes ikke intermodale knutepunkt i store jernbanebyer ?.. Oslo Drammen Stavanger Bergen Trondheim Bodø Kan kombinere sentralisert jernbane med regional havnestruktur Innen persontrafikken snakker alle om knutepunkt.

25 ? I KVU I Drammen oppga en privat operatør 500.000 t/år (leverer 70.000 t/år) Operer også Rolvsøy, Østfold ? Utvikler Kopstad, Vestfold ? Det utredes, men hvor virkelig er det ?

26 Kostnadsoversikten er bra Kranoperasjon er lav kostnad Havneoperatøren «koster mest» Så lenge det er konkurranse - holdes prisene nede

27 Fremtiden er lys – vei og bane får 57 MRD Jernbane og vei er våre kompiser Neste gang er det sjøtransporten sin tur 2,7 MRD

28 I mens skal vi pynte oss

29 Holmen syd/Risgarden i fremtiden med et tilsnitt historie…..?

30 Environmental Improvement Guide Light Current Lit Objective Proposed Lit Objective Crane show Night Mapping/ Legibility

31 Dette er bra – Varestrømsanalyse har vi ventet på. Men husk at varestrøm er ferskvare. Vi forventer en oppfølger


Laste ned ppt "Kommentarer Bred Godsanalyse Oktober 2015. overlevering Bred samfunnsanalyse av godstransport - 2 Drammen havn, 4. september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google