Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferanse innovativ anskaffelse SD rammeavtale for Omsorgsbygg Oslo KF 29.08.14 Dagfinn Lorgen og Per Haugen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferanse innovativ anskaffelse SD rammeavtale for Omsorgsbygg Oslo KF 29.08.14 Dagfinn Lorgen og Per Haugen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferanse innovativ anskaffelse SD rammeavtale for Omsorgsbygg Oslo KF 29.08.14 Dagfinn Lorgen og Per Haugen 1

2 Dialogkonferanse for innovativ anskaffelse SD-anlegg for Omsorgsbygg 2 29.08.14Tema 08:30 - 09:00Registrering og kaffe 09:00 - 09:101. Innledning - velkommen 09.10 - 09.252. Om NHO/KS program for leverandørutvikling 09.25 - 09.503. Om eksisterende SD-løsninger i OBY 09.50 -10.104. Presentasjon av behov 10.10 - 10.255. Kaffepause 10.25 - 10.356. Anskaffelsen 10.35 - 11.207. Dialog og diskusjon 11.20 - 11.308. Oppsummering og veien videre

3 Velkommen ved eiendomsdirektør Torge Railo Presentasjon av OBY 1. Innledning 3

4 Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling ved Nina Ellingsen, NHO 2. NHO/KS Program for leverandørutvikling 4

5 Kort historikk: 90-tallet: Dataassisterte løsninger for varme og ventilasjon for en del anlegg (tidlig fase av automasjon) 2004: Omsorgsbygg Oslo KF ble etablert og overtok bygningsmasse fra bydeler og etater 2005: Omsorgsbygg starter med de første byggbaserte SD-anlegg 2010: Omsorgsbygg etablerte teknisk nett for sin bygningsmasse 2010: Start med fjerndrift via rdp-løsninger à la PcAnywhere 3. Om eksisterende SD-løsninger 5

6 2011: Etablering av det første byggovergripende tekniske styringssystem for drift av 36 bio-oljeanlegg Overvåkning Automatisk bestilling av olje Feilmeldinger til driftspersonell Prosjekt for å utnytte investeringene i bio-olje 2012: Sentralisert løsning av nye lokale anlegg 2013: Reetablering av lokalt havarerte anlegg på sentralisert nivå 2013: Sentralisering og konsolidering av anlegg fra samme leverandør på servere hos Omsorgsbygg 2014: SD driftsmodell vedtatt Om eksisterende SD-løsninger (forts.) 6

7 Omsorgsbygg har en eiendomsmasse på over 900 bygg, og dette er de sentrale prinsippene for SD: Sentralisering av løsningene Byggovergripende tekniske løsninger Standardisering Samle installasjoner fra samme leverandør på en server Kommunikasjon via Oslo kommunes datanett (OK-MAN) – Til alle kommunale virksomheter – Ca 1600 datalinjer Benytte IP-protokollen lengst mulig ut mot utstyret. BACnet/IP som fortrukket kommunikasjonsprotokoll Det meste driftes internt Om eksisterende SD-løsninger (forts.) 7

8 Ca 140 bygg har SD på ett eller annet nivå. Ca 100 av disse er tilknyttet 5 sentraliserte løsninger Ulike SD-anlegg levert av en og samme leverandør kan være på forskjellige versjoner av SD-systemet Anskaffelse av SD De fleste anskaffelser har skjedd via totalentrepriser dvs rådgivende ingeniør lager kravspesifikasjon for byggeprosjekt inkl SD. Det har medført at – OBY har vel 15 forskjellige SD-systemer og enda flere leverandører – SD-anlegg i like bygg eks barnehager er forskjellig satt opp Noen SD-bilder Om eksisterende SD-løsninger (forts.) 8

9 Omsorgsbygg har behov for god overvåkning og drift av tekniske anlegg byggautomatisering med tilhørende SD-anlegg som minimaliserer behov for å reise til lokasjonene for drift alarmer/meldinger fra anleggene ved feil og andre avvik standardiserte bilder som gir stor grad av gjenkjennelse og forenkler opplæring standardisering på færre SD-systemer (ikke 15 som i dag) standardiserte oppsett for like bygg f.eks. barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjoner …. 4. Presentasjon av behov 9

10 å styre og regulere alle kilder som tilfører eller fjerner energi i byggene. Dette for å redusere energiforbruket, samtidig som vi ivaretar komforten til brukerne tilgang til historiske data noe som gir muligheter for analyse av trender. Dette for å finne årsaker, oppnå forbedringer og forhindre feilsituasjoner bedre oversikt bedre og mer kostnadseffektiv drift Standardisering på tvers av SD-systemer Benytter SD-leverandørene Norsk standard i sine systemer? Presentasjon av behov (forts.) 10

11 Omsorgsbygg jobber også med andre IKT-områder f.eks. – Omsorg+ – Omsorgsteknologi – Velferdsteknologi – Smarthus – … Viktig at vi får helhetlige IKT-løsninger Presentasjon av behov (forts.) 11

12 5. Kaffepause 12

13 Dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) 29.08.2014 - Jonas Isaksen Dilba 6. Anskaffelsesprosessen 13

14 Formålet med dialogkonferansen Få innspill og komme i dialog med markedet for å finne ut hvordan vi kan dekke våre behov på best mulig måte

15 Konkurranse Etter dialogkonferansen og én-til-én-møtene vil kravspesifikasjonen landes Konkurranse om rammeavtale kunngjøres i september/oktober Åpen konkurranse – alle kan delta

16 Tentativ fremdriftsplan Kunngjøring i september/oktober Tilbudsfrist i desember 2014/januar 2015 Tildeling av kontrakt februar/mars 2015 Oppstart av kontrakt umiddelbart etter kontraktsinngåelse

17 Bruk av rammeavtalen Rammeavtalen vil brukes i enkeltstående anskaffelser og oppgraderinger av SD-anlegg Rammeavtalen vil også brukes i forbindelse med entrepriser

18 Innsendelse av innspill Leverandører kan sende skriftlige innspill til Omsorgsbygg Oslo KF Innspillene skal være maks 4 A4-sider Alle leverandører som leverer innspill, vil bli invitert til et dialog-møte på maks 1 time, hvor de får presentere sin løsning overfor Omsorgsbygg Oslo KF. Konfidensialitet Innspill merkes «SD-anlegg – innspill» og sendes til Dagfinn.Lorgen@oby.oslo.kommune.no Dagfinn.Lorgen@oby.oslo.kommune.no Frist for innsendelse er: 15. september 2014

19 1.SD og automasjon krever høy kompetanse. OBY har ambisiøse målsettinger og hever sin kompetanse på området. Vi forventer at leverandører også satser på høy kompetanse! 2.Vil standardisering av skjermbilder og teknologi være en begrensning i fleksibiliteten til å ta i bruk nye løsninger/teknologi? Noen skjermbilder fra våre SD-systemer Noen skjermbilder fra våre SD-systemer – Jobber bransjen med standardisering av symboler? I hvor stor grad brukes Norsk standard? – Standardisering av skjermbilder – på tvers av leverandører? – Standardisering av controllere? 3.Hvordan kan kravspesifikasjonen utformes slik at krav til kvalitet ivaretas uten at kravene blir for spesifikke og detaljerte? 4.Finnes det løsninger på markedet i dag som kan knytte eksisterende anlegg til sentral løsning på en mer kostnadseffektiv måte? 7. Dialog og diskusjon 19

20 Dialog og diskusjon (forts.) 5.Hvor skal grensen gå mellom leverandør av SD-anlegg og automasjonskomponenter? – Hva er det klokt å ta med i konkurransen? 6.Fordeler og ulemper med en eller flere leverandører av SD-anlegg? 7.Hvilke byggtekniske anlegg bør driftes/overvåkes via SD? 8.Hvordan oppnå mest mulig kostnadseffektiv drift? 9.Hvordan holde anleggene oppdatert teknisk og sikkerhetsmessig? – Hva vil leverandørene gjøre for at brukerne slipper Java-problemer? – Trådløst, batteribytte, …

21 Dialog og diskusjon (forts.) 10.Innspill på tekniske detaljer/teknologi – Fysisk utstyr: sensorer – Trådløs: fordel ift installasjon, ulempe ift batteribytte? – erfaringer? 11.Tilgangsstyring i 3 eller 4 nivå? – Administrator – Driftsrolle (3–delt bygningsmasse) - kompliserer dette? – Bruker, eks endre temperatur – lese 12.Oppfølging av leveranser – Bestilling (Vil bli bedre bla. som følge av standardiserte oppsett for hhv sykehjem, barnehager, omsorgsboliger...) – Hvordan få leverandører til å følge bestillingene? – Mottak og kontroll av leveranser vil bli innskjerpet ytterligere

22 29.08.14: SD dialogkonferanse 01.09.14: presentasjoner og referat legges på Doffin og sendes på epost til deltagerne 15.09.14: frist for innspill fra aktuelle leverandører til Dagfinn.Lorgen@oby.oslo.kommune.no Dagfinn.Lorgen@oby.oslo.kommune.no 23-24.09.14: møte med alle som har levert innspill Oktober: Utlysing konkurranse Desember: Tilbudsfrist konkurranse Februar / mars 2015: Avgjørelse av konkurranse Takk for frammøtet 8. Oppsummering og veien videre 22


Laste ned ppt "Dialogkonferanse innovativ anskaffelse SD rammeavtale for Omsorgsbygg Oslo KF 29.08.14 Dagfinn Lorgen og Per Haugen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google