Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PKI-anskaffelse Leverandørmøter mars 2014. Agenda leverandørmøter – Velkommen, kort presentasjonsrunde – Kort presentasjon av prosjektet (10 min) – Kort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PKI-anskaffelse Leverandørmøter mars 2014. Agenda leverandørmøter – Velkommen, kort presentasjonsrunde – Kort presentasjon av prosjektet (10 min) – Kort."— Utskrift av presentasjonen:

1 PKI-anskaffelse Leverandørmøter mars 2014

2 Agenda leverandørmøter – Velkommen, kort presentasjonsrunde – Kort presentasjon av prosjektet (10 min) – Kort presentasjon av leverandør organisasjon (10 min) – Leverandør presenterer teknisk løsning (30 min) – Diskusjon, spørsmål og avklaringer

3 Leverandørmøter Tid: Uke 11, mars 2014 Sted: Hoffsveien 1D, møterom 7. etg. Utstyr: – White board og prosjektor Deltagere fra Sykehuspartner: – Bjørn Erik Bjørnstad – IKT anskaffelser – Trond Ødegård - IKT anskaffelser – Oddvar Utsigt – tekniker PKI – Øyvind Tobiassen - prosjektleder – Erling Wold – assisterende prosjektleder – Kate Isaksen / Kjetil Dale – Bestilling – Jørgen Styrmo Borghagen - Arbeidsflate

4 Resultatmål eResept skal være innført på alle helseforetak i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015 Det innebærer at alle leger i de underliggende foretakene skal ha mulighet for å benytte funksjonaliteten som eResept gir i sitt daglige arbeid Det regionale prosjektet må utarbeide mål og tilhørende måltall for resultatmålingen

5 eResept er en enkel og sikker måte å foreskrive medikamenter på

6 eResept i DIPS

7 Helse Sør-Øst RHF Helseforetakene Akershus universitetssykehus HF Vestre Viken HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Sykehusapotekene HF

8 Regionen har driftsavtaler med fem ikke-kommersielle sykehus (ideelle/stiftelser) Stiftelser Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset

9 PKI på nivå 4 vil kreves for flere løsninger i tiden som kommer eResept eSykemelding Nasjonal Kjernejournal «Krav til integritet betyr i denne sammenheng at informasjonen skal beskyttes mot uautorisert endring ved lagring eller transport. For departementet fremstår det som naturlig at sikkerhetstiltakene, herunder bruk av personlig kvalifisert sertifikat/ PKI, som er lagt til grunn ved eReseptløsningen, også legges til grunn ved innmelding til kjernejournalsystemet.» Prop. 89 L (2011–2012) Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) «PKI nivå 4 er en forutsetning for digital signering i e-resept. Dvs at digital signering av e-resepter ved bruk av PKI nivå 4 er en klar forutsetning for innføring av e-resept. I denne sammenheng er digital signatur det som omtales i esignaturloven som avansert og kvalifisert elektronisk signatur.» Helsedirektoratet i svar til HSØ, 12.6.13

10 Organisering

11 Konkurranse med forhandling FebMarAprMaiJunJulAugSeptOktNov Kravspesifikasjon Kravspek på høring til arbeidsgruppa Kravspek på høring til sikkerhetsansv. ved HF Veil. kunngjøring (2 uker) Leverandørmøter Kunngjøring prekval. Prekval. frist + evaluering Konkurransegrunnlag Utsending av konkurranse Tilbudsfrist Vurdering av tilbud Forhandlinger Avtalesignering Fylles ut etter valg av anskaffelsstrategi Skisse

12 ?


Laste ned ppt "PKI-anskaffelse Leverandørmøter mars 2014. Agenda leverandørmøter – Velkommen, kort presentasjonsrunde – Kort presentasjon av prosjektet (10 min) – Kort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google