Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROGRAM 1., 2. OG 3. DESEMBER Program informasjonsdager 1., 2. og 3. desember 2015 KL. AktivitetInfo. 0930 Kaffe og vaffel el rundstykke 1000 Oppstart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROGRAM 1., 2. OG 3. DESEMBER Program informasjonsdager 1., 2. og 3. desember 2015 KL. AktivitetInfo. 0930 Kaffe og vaffel el rundstykke 1000 Oppstart."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROGRAM 1., 2. OG 3. DESEMBER Program informasjonsdager 1., 2. og 3. desember 2015 KL. AktivitetInfo. 0930 Kaffe og vaffel el rundstykke 1000 Oppstart og velkommen Fra AVGO: Oddrun Grande, Tore Bruem, Frank Sjøli, Bjørg Holien, Monika Luktvasslimo, Eva Rangnes ( 1. des)og Hege Skulbru (2. og 3. des) Overordna føringer v seksjonsleder Tore Bruem 1020 TilbudsstrukturGjennomgang av strukturen etter vedtak. Ambulanse, 3årig HO Verdal vgs. Nye utdanningsprogram v spesialrådgiver Frank Sjøli

2 1045Inntaksrutiner inkl en pause V Bjørg Holien, monika Luktvasslimo og Oddrun Grande Forskrift til opplæringsloven kap 6 Rettigheter til vgo Søknad og svaring på web 1.februar, 1. mars Nærskolepoeng Flytting/foresatte-skjema Søknad med ferdigheter Landslinjer søknadsrutiner Samarbeidsavtaler andre fylker Flytting Internasjonale tilbud Kontakt med OT Forhåndssvar og endringsfrist PAUSE Forbruk av rett Nivå over to år Omvalg Fulltid/deltid Sluttvurdering og omvalg

3 Forbruk av rett Nivå over to år Omvalg Fulltid/deltid Sluttvurdering og omvalg

4 Fortrinnsrett og individuell vurdering Mino 1.februarsøknad/1.mars Vedleggsskjema § 25 og § 6-37 Spesialundervisning – fortrinn og individuell behandling PPTs rolle Minoritetsspråklige Minoskjema Overgangsskjema (med og uten vedlegg vedtak om spesialundervisning)

5 1300Lunch 1345 Fortrinnsrett og individuell vurdering fortsetter 1400Opplæring i bedrift Lærekontrakt/opplæringskontrakt. Informasjon om formidlingskoordinatorer v rådgiver Eva Rangnes og rådgiver Hege Skulbru 1445 - 1500 Diverse informasjon Karriereveiledning Ofte stilte spørsmål Questback Tid til generelle spørsmål

6 Infodager Grong, Stiklestad og Stjørdal 1., 2. og 3. desember 2015

7 Fylkesopplæringssjefen (201010) Administrasjons- og utviklingsleder (201011) Maria Tanem Møller Seksjonsleder for struktur og pedagogisk utvikling (201030) Tore Bruem Seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring (201040) Ove Austmo Seksjonsleder for kvalitet (201015) Even Fossum Svendsen Overordnet ansvar for virksomhet og sektor Politikkutforming/oppfølging Rektorgruppa Rektormøter Rekruttering rektorer Skoleoppfølging Kontaktperson eiendomsavdelingen, oppfølging byggesaker Partnerskap karriereveiledning Oppvekstprogrammet Styret fagskolen AMA + (AMU) FFU + KU ORN Kvalitetsnettverket 6A + Koordinering av arbeidsoppgaver på tvers -Gjennomføring/faglig framgang/vurdering for læring -Kompetanse -Politisk plan -Arrangement, lederstøtte/ sekretærfunksjon -Kommunikasjonsplan -SEG-ledelse, utviklingsplanen AVGO Personal/drift/stab Økonomi Bistand lønn Personalnettverket Avdelingsmøte Ledermøte HMS Oppfølging avtaler med NAV Postfordeling Anvisninger Årsmelding Ferielister Sosiale tiltak AVGO Personalsaker skolene Stedfortreder/møtefora: -FFU-møter -AVGO -Lederforum -Treffpunkt Tilbudsstruktur Inntaksprosessen Spesialundervisning, Sos.med.inst. OT, PPT, MINO, AOS Skoleoppfølging: 9A, rutiner, lover, regler, rektorsekretariat Satsinger: Realfag, språk og newtonrom Ungdomspolitisk satsing Faglige nettverk Voksenopplæring Karriereveiledning, sos.ped.veiledning Karrieresenter Realkompetansevurdering Overganger (til og i vg s), kvalifiseringsmodeller Fengselsundervisning Eksamen Klagebehandling Opplæring i bedrift: 1. Formidling Formidling, rekruttering, markedsføring, godkjenning 2. Oppfølging Prøvenemnder, opplæringskontor, lærebedrifter 3. Merkantile oppgaver Administrasjon av lærebedrift, lærekontrakt og fagprøver Oppmelding til fagprøve/komp.prøve Utstede dokumentasjon: komp.bevis, vitnemål, fag- sv.br. Praksisvurdering «Teknisk» formidling til læreplasser YON (sekretariat) FYR Samisk Entreprenørskap Fagskole Faglig oppfølging lærlinger Kvalitetsnettverket, effektivitetsnettverket Systemstøtte, brukerstøtte, digital kompetanse, analyse, rapportering, statistikk, resultat- og tjenestedata, intranett, internett Organisere alle undersøkelser: -Elevundersøkelsen -Lærerundersøkelsen -Undervisningsvurdering -Lærlingeundersøkelsen -Interne undersøkelser -System for undersøkelser Kvalitetsutvikling – Kvalitetsmelding (sektor) Skoleeierutvikling, lederutvikling Skolebesøk Nettbasert undervisning Internasjonalisering, oppfølging av partnerskap og opplæring i utlandet Den kulturelle skolesekken

8 POLITISK PLATTFORM FOR NORD-TRØNDELAG Fylkestingsperioden2015-2019

9

10

11 Elevundersøkelse over tid Rådgiving ungdomsskole Rådgiving Vg1 og Vg2 Noen få indikatorer kan sammenlignes over tre år.

12 Målsettinger for utdanningssektoren for 2015-2020 Målsettinger frem til juni 2020: 1.Elevene i Nord-Trøndelag skal ha faglig fremgang i perioden. a)Dette betyr en forbedring i eksamen fellesfag og programfag. 2.Andel elever, lærlinger og lærekandidater som gjennomfører videregående opplæring skal økes. a)Dette betyr en økning i andelen elever som fullfører og består videregående opplæring etter fem år skal økes til 76 %. b)Dette betyr en økning av andel søkere med ungdomsrett formidlet til læreplass skal økes til minimum 80 %. Målsettinger for skoleåret 2015-2016: 1.Andelen elever som fullfører og består enkeltstående skoleår, skal økes med 2 %, til 80 %. 2.Elevene i Nord-Trøndelag skal ha faglig framgang i eksamen fellesfag, særlig matematikk og engelsk. 3.Fraværet i Nord-Trøndelag skal reduseres. a)Dette betyr at dagfraværet skal ned til maksimalt 7,5 dager i snitt pr. elev, mens timefraværet skal ned til maksimum 23 timer i snitt pr. elev. 4.Området vurdering for læring skal styrkes. a)Dette betyr at området vurdering for læring i elevundersøkelsen skal forbedres.

13

14 Tilbudsstruktur 2016/2017 Fylkesrådets behandling – 1.gangs behandling 1.desember – 2.gang behandling (vedtak) 8.desember Bakgrunn for saken – Politiske føringer – Økonomiplan – Tilbudsstruktur 2020 – Innspill fra skoler og eksterne interessenter – Elevtallsutvikling

15 Elevtallsutvikling hele fylket Endring 16-17 til 20-21: -412

16 Elevtallsutvikling i Namdalen Endring 16-17 til 23-24: -186

17 Elevtallsutvikling midtregionen Endring 16-17 til 20-21 -191

18 Elevtallsutvikling sørregionen Endring 16-17 til 20-21: - 81

19 Spesielle føringer Spesiell vekt på oppfylling av klasser til 15/28 elevplasser på Vg1 Tilbud med få søkere vurderes til våren ( 1-6) Fortsatt desentralisert tilbudsstruktur

20 Nasjonale endringer Det blir opprettet et nytt studieforberedende utdanningsprogram, kunst, design og arkitektur. Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon flyttes fra yrkesfaglig utdanningsprogram til studieforberedende utdanningsprogram. For neste år gjelder dette på Vg1. Det opprettes et eget programområde medieproduksjon innenfor utdanningsprogrammet design og håndverk på Vg1. Dette gjelder svært få elever og blir ikke foreslått opprettet i Nord-Trøndelag. Det opprettes 20 nye landslinjeplasser innenfor langrenn og skiskyting ved Meråker videregående skole.

21 Forslag til endringer i tilbudsstrukturen Vi oppretter utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur og foreslår å legge det til Steinkjer og Levanger videregående skoler, med en kapasitet på inntil30 elevplasser ved hver skole. Vi foreslår at utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon skal ligge ved de fire skolene som har tilbudet i dag, med en kapasitet på 30 elevplasser. Disse fire skolene er Olav Duun, Steinkjer, Levanger og Ole Vig videregående skoler. Vi er usikre på om kapasiteten for medier- og kommunikasjon er på riktig nivå, og vi vil følge opp dette i arbeidet med tilbudsstruktur skoleåret 2017- 2018. Vi foreslår å opprette et treårig tilbud innenfor helse- og oppvekstfag ved Verdal videregående skole. Tilbudet fører fram til generell studiekompetanse og vil være søkbart for alle elever i fylket.

22 Forslag til endringer i tilbudsstrukturen Vi foreslår å avvikle spisset toppidrett innenfor volleyball ved Steinkjer videregående skole og håndball ved Verdal vg.skole. Vi foreslår at det skal arbeides for at det igangsettes et løp innen ambulansefag ved Olav Duun videregående skole som fører fram til studiekompetanse fra skoleåret 2016-2017. Vi foreslår å avvikle vekslingsmodellen innenfor helse- og oppvekstfagene ved Leksvik og Ytre Namdal videregående skoler i den form den har i dag. Skolene ønsker å gi enkeltelever mulighet til å søke vekslingsmodell innenfor disse fagene, og dette vil vi gi rom for.

23 Forslag til endringer i tilbudsstrukturen Vi foreslår at den nettbaserte forskerlinja ved Ytre Namdal, Olav Duun og Grong vg. legges ned fra og med skoleåret 2016- 2017 Vi foreslår å lyse ut Vg2 kjemiprosess ved Levanger vg. skole fra 2016-2017

24 %-vis utvikling innenfor hvilke utdanningsprogram elevene går, siste fem skoleår 2012-20132013-20142014-20152015-20162016-2017 Studiespesialisering med påbygg34,9936,0938,6738,1637,28 Kunst, design og arkitektur 1,03 Musikk3,453,483,453,383,32 Dans1,491,321,411,531,58 Drama0,860,800,881,171,25 Idrettsfag11,1510,329,5710,0410,08 Medier og kommunikasjon Vg1 2,06 Sum studieforberedende51,9352,0054,0054,2856,59 Medier og kommunikasjon5,404,894,815,013,38 Bygg/anleggsteknikk6,737,266,876,846,83 Design og håndverk2,732,432,302,101,84 Elektrofag3,713,733,423,523,42 Restaurant og matfag2,652,592,412,342,59 Helse og oppvekstfag11,3710,979,6610,9110,80 Naturbruk4,104,494,374,144,17 Service og samferdsel4,254,344,813,953,82 Teknikk og ind. produksjon7,127,317,356,926,57 Sum yrkesfag48,0748,0046,0045,7243,41

25 Forskrift til opplæringsloven kap 6- inntaksforskriften 1.Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2.Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 3.Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 4.Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 5.Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6.Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

26 Inntaks-bestemmelser Inntaksbestemmelsene skal ikke uthule rettigheter eleven har etter opplæringsloven Elevens rett til videregående opplæring - § 3-1 – Rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram som ungdommen har søkt på – Rett til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet

27 Ungdomsrett – hvordan søke Rett til videregående opplæring Søknad og svaring på web 1. februar – fortrinnsrett og individuell behandling 1. mars alle andre søkere Nærskolepoeng Flytting/ foresatte-skjema Søknad med ferdigheter

28 Landslinjer søknadsrutiner I henhold til inntaksforskriften skal alle søkere uavhengig av bosted behandles på lik linje ved inntak til videregående opplæring. Søknaden skal registreres i elevens bostedsfylke (som et av tre valgte ønsker) Ikke alle fylker praktiserer inntaksrutinen likt – Tilbudet må være satt opp som primærønske i enkelte fylker – Sjekk alltid Vilbli.no eller det aktuelle fylkets lokale inntaksforskrift for å se inntaksrutinen

29 Samarbeidsavtaler andre fylker Samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag om inntak til videregående opplæring – S-T kjøper x antall plasser på ulike tilbud ved Ole Vig vg skole. S-T foretar inntaket til disse plassene – S-T gir gjesteelevs-refusjon for enkelte søkere fra Osen og Roan ved skoletilbud i Nord-Trøndelag – Øvrige søkere fra S-T blir behandla på lik linje med andre søkere fra andre fylker

30 Samarbeidsavtaler andre fylker forts Samarbeidsavtale med Nordland om inntak til videregående opplæring – Alle elever med ungdomsrett fra Bindal kommune kan søke skoletilbud ved Ytre Namdal videregående skole, Grong videregående skole og Olav Duun videregående skole på lik linje med søkere fra Nord-Trøndelag. – Inntakskontoret i Nordland gir tilbakemelding til inntakskontoret i Nord-Trøndelag om hvilke søkere de gir refusjonsgaranti for

31 Flytting Søkere blir i inntaket behandlet som hjemmehørende i Nord-Trøndelag når søker – er under 18 år og har flyttet til Nord-Trøndelag før 1. mars – er over 18 år og har flyttet til Nord-Trøndelag før 15. juni – har flyttet sammen med sine foresatte til Nord-Trøndelag før 15. juni – flytter mellom sine foresatte før 15. juni Flytteregler for det enkelte fylke finner du på www.vilbli.no www.vilbli.no

32 Internasjonale tilbud Informasjon om ulike utdanningstilbud i utlandet finner du på fylkeskommunens hjemmeside – www.ntfk.no www.ntfk.no

33 Kontakt med oppfølgingstjenesten (OT) Ved bekymring for at elever ikke vil starte i videregående opplæring OT skal jobbe sluttforebyggende – også mot grunnskolen Ønskelig at OT kontaktes på vårparten i 10. klasse - kan utarbeides en oppfølgingsplan Kan ha kontakt med elever i løpet av sommeren Ansvarlige i OT for alle kommuner – jf. OT-skjema

34 Forhåndssvar og endringsfrist Forhåndssvar kan legges inn fra 2.mars Endringsfrist 1. april for 1. februar- søkere og 1.mai for alle andre – Grunnlag for ev. endring etter fristen : Noe akutt må ha skjedd Sakkyndig dokumentasjon må foreligge Individuell vurdering ved f.eks. spesielle dokumenterte sosiale/medisinske årsaker

35 Tidspunkt for inntak

36 «Svaring» på inntak Svar innen fristen Må svare ja sjøl om de ikke kommer inn på det de vil Kan ikke si fra seg 1. ønsket i tro om at de da får sitt 2. ønske

37 Pause

38 Forbruk av rett Dato for forbruk av rett: 1.november Dersom en elev tar mindre enn 1/3 av omfanget i læreplanen, brukes ikke av retten Forskyving av rett – Ved sykdom, svangerskap/fødsel Søknad om å ta et skoleår over to år – Eget skjema skal brukes

39 Nivå over to år Rutiner skoleår over to år

40 Omvalg § 3-1 fjerde ledd i opplæringsloven: Retten til videregående opplæring blir etter søknad om omvalg utvida med inntil ett opplæringsår. En søker som får innvilget omvalg etter § 3-1 fjerde ledd skal som hovedregel tas inn som fulltidselev.

41 Fulltid/deltid Fulltidselev: Har det antall timer som hører til et fullstendig utdanningsprogram på Vg1 og et fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3 Deltidselev: En elev som er tatt inn til et lavere antall timer enn det som hører til aktuelt utdanningsprogram/programområde Ved tungtveiende grunner kan en søknad om deltid etter inntak innvilges

42 Sluttvurdering og omvalg Etter å ha fullført og bestått et fag, skal sluttvurderingen følge eleven helt til vitnemålet. Dette gjelder også for elever som gjør omvalg. Unntak er hvis eleven tar faget på nytt som privatist. http://www.udir.no/Vurdering/Innhold- vurdering/Endringer-i-regelverket-om- vurdering/ http://www.udir.no/Vurdering/Innhold- vurdering/Endringer-i-regelverket-om- vurdering/

43

44 1. februar- søking Gjennomgang av de ulike paragrafer

45 Kommunenes ansvar § 6-15 Melding pr 1. oktober til fylkeskommunen for sakkyndig vurdering fra fylkeskommunal PPT (samtykke) § 6-17 Melding pr 1. oktober til fylkeskommunen (samtykke) Tilbakemelding

46 Inntak 2015/2016 1. februar og 1. mars (med ulike tilretteleggingsbehov) Færre søkere 1. februar Langt færre vedtak om spesialundervisning enn tidligere til nå i høst – er det riktige tall? Flertallet med tilretteleggingsbehov er 1. marssøkere (ulike grupper) Stor variasjon i info om elevene til ny skole Fortsatt SVÆRT viktig med overgangsmøter og info fra grunnskole – grunnskolens oppgave!

47 Forts årets inntak Hvordan blir de som søker 1. mars med overgangsskjema ivaretatt i vgs? Søkere med åpenbare behov for spesu som søker 1. mars – tiltak skal ikke prøves ut før henvisning til PPT for sakkyndig vurdering Den enkelte lærer skal sette seg inn i den dokumentasjon som finnes om sine elever Lærers meldeplikt spesielt nevnt i veiledning om forvaltningstilsyn (noen kommuner og ntfk tilsyn i 2016) Videregående skole skal ha skriftlige rutiner om lærers meldeplikt

48 Hvordan søke? Se Veiledningsheftet. Hva skal være med søknaden? vilbli.no

49 Søknadskategorier og frister

50

51 Inntak til Vg2 eller Vg3 Fortrinnsrett § 6-30Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne 01.feb § 6-31Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9 og som ønskjer opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skole 01.feb § 6-32Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid01.feb

52

53 Ulike tolkninger av paragrafene Noen ganger vanskelig å skille mellom 1. februar- søkere og 1. marssøkere Hvem skal/kan søke fortrinn? Nivå § 6-17 lite definert LES HVA SOM STÅR I FORSKRIFTEN!

54 Søknadsfrist 1. mars Alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3-1 Viktig: Søkere med vedtak om spesialundervisning som ikke har rett til fortrinn eller individuell behandling i inntaket, skal søke 1. mars. Deres behov for spesialundervisning skal vurderes etter kartlegging/utprøving i ny skole. Åpenbare behov skal ikke vente! Bruk av overgangsskjema.

55 Lunsj til 13:45

56 Minoritetsspråklige

57 Vedlegg til søknaden Dokumentasjon på opphold Mino-skjemaet Ved behov – overgangsskjema i tillegg gjelder til både Vg1, Vg2 og Vg3

58 Rett til vgo Må ha fullført grunnskolen eller tilsvarende: – Fullført norsk grunnskoleopplæringeller – Skrevet ut av norsk grunnskole eller – Gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller – Tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne Retten varer vanligvis i tre år – Kan utvides til fem år med bakgrunn i særskilt språkopplæring Må tas ut i løpet av en periode på fem år - og innen utgangen av året de fyller 24 år

59 Dersom søkeren ikke har dokumentert grunnskole fra heimlandet, skal søkerens heimkommune sørge for realkompetanse- vurdering

60 Innføringstilbud Dette kan tilbys nyankomne elever (§ 3-12, 5 ledd) – Kan organiseres i egne grupper eller klasser – Må ha samtykke av elev eller foresatte – Dersom de takker nei, har de rett på tilbud i ordinær klasse

61 Nettressurser NAFO sine sider – Lovverk, veiledere, nyheter – http://nafo.hioa.no/ http://nafo.hioa.no/ Min Veg Migranorsk Udir: http://www.udir.no/Spesielt- for/Minoritetsspraklige- elever/regelverk/skole-og-opplaring/16-24-ar/http://www.udir.no/Spesielt- for/Minoritetsspraklige- elever/regelverk/skole-og-opplaring/16-24-ar/

62 Kunsten å bli lærling http://www.ntfk.no/Arb eidsomrader/utdanning /Sider/Opplaringibedrift.aspx http://www.ntfk.no/Arb eidsomrader/utdanning /Sider/Opplaringibedrift.aspx

63 Fagopplæring - søking og formidling Behov for rekruttering til yrkesfagene Ca 60 % av søkere til vgo søker yrkesfagene I overkant av 700 kontrakter inngås årlig Krav om fullført og bestått Vg1 og Vg2. - Viktig at skolen iverksetter tiltak ved lav måloppnåelse og høyt fravær - Forsterket krav gjennom ny inntaksforskrift Karriereveier etter fag- og svennebrev. Arbeidslivet etterspør arbeidskraft med både fagbrev og høyskole- /universitetsutdanning. Rett til Påbygg Vg3 etter fag- og svennebrev

64 Forts. Geografisk mobilitet som lærling AVGO vs. Opplæringskontor (OK) Økt ansvar til skolene i formidlingsarbeidet / formidlingskoordinatorer Økt utbytte av PTF Søknad: www.vigo.no innen 1.marswww.vigo.no

65 Formidlingskoordinatorer – tilsetting og rolle Superheltene er i gang 6 formidl.koordinatorer Har hatt kontakt med alle søkere som ikke er formidlet til læreplass Motiverer til læreplasskurs og AOS Følger opp på læreplasskursene Bidra til systemrettet arbeid med partnerskapsavtaler og PTF

66 Arbeidsgruppe årshjul kommunikasjon Kan humor rekruttere flere nye lærebedrifter? https://www.youtube.com/watch?v=UuYx6z4NOXA

67 Prosjekt til fordypning Faget PTF er av stor betydning ved formidling av læreplassøkere. PTF – Den viktigste veien til læreplass Det jobbes med felles rammeplan for PTF Læreplan PTF/Læreplan PTF/ Rapport Fleksibilitet eller faglighet?Fleksibilitet eller faglighet?

68 Formidling til læreplass Det er i dag flere som søker om læreplass enn de som får det Det kritiske punktet for fullføring er mellom Vg2 og Vg3 Lærlinger og lærekandidater med lovfestet rett til opplæring, og som ikke har fått læreplass innen 1.september, skal få tilbud om Vg3 i skole (§6A-9)

69 §3-67 Krav til fag- og sveinebrev Krav om bestått i alle fag for å få utstedt vitnemål og fag-/svennebrev IV – Ikke vurderingsgrunnlag: – Har ikke mulighet for å søke fritak fra krav om bestått – Intensive kurs/eksamen gir ikke standpunktvurdering

70 Samarbeidsavtale Accretio Accretio AS og NTFK: – Samarbeidsavtale mellom Accretio AS og Nord- Trøndelag fylkeskommune. – Accretio - sammenslutning for Vekstbedriftene i Nord-Trøndelag. – Avtalen omfatter praksis i bedrift/ PTF for elever i videregående skole og opplæringskontrakter for lærekandidater.

71 Lærling/lærekandidat Lærling Lærekandidat LærekontraktOpplæringskontrakt Hele læreplan Individuell oppl.plan IOP Prøves i hele læreplan Prøves i målene fra IOP Fag/svennebrevKompetansebevis

72 Målgrupper 1.Elever i videregående opplæring med sakkyndig vurdering fra PPT, enkelt-vedtak om rett til spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP). 2.Elever som søker opplæring i bedrift som lærekandidat

73 Målsetting lærekandidat Opplæring for lærekandidater - Tilpassa mål – opplæringsplan ut ifra muligheter Målene med lærekandidatordninga er at lærekandidaten skal: mestre opplæringssituasjonen oppnå så høy kompetanse som mulig bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

74 Inngåtte opplæringskontrakter i NT 2004-2015

75 U-dir. midler Frist 1.oktober http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle- tilskuddsordninger/Andre- mottakere/Bedrifter-som-tek-inn-larlingar- med-sarskilde-behov/ http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle- tilskuddsordninger/Andre- mottakere/Bedrifter-som-tek-inn-larlingar- med-sarskilde-behov/

76 Lærlinger og lærekandidater per fylkeskommune 2012

77 Diverse info Karriereveiledning: Kjønn og valg – workshop februar. Mer info kommer. Med bakgrunn i rapporten "Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Om hvordan elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland vurderer tilrettelegging, rådgiving og muligheter for høyere utdanning" av Likestillingssenteret og Østlandsforskning, tilbyr Likestillingssenteret nå et gratis workshop for rådgivere i skolen. Tid: 20. april – sted ikke bestemt.

78 Ofte stilte spørsmål Se vilbli.no

79 Presentasjoner


Laste ned ppt "PROGRAM 1., 2. OG 3. DESEMBER Program informasjonsdager 1., 2. og 3. desember 2015 KL. AktivitetInfo. 0930 Kaffe og vaffel el rundstykke 1000 Oppstart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google