Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående opplæring i Follo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående opplæring i Follo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående opplæring i Follo
NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

2 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Follo
Øyvind hanssen Mirjam harr Gunnufsen Arne olav Syvertsen Lajla sukkebråten

3 Skolenes geografiske plassering i Follo
Nesodden VGS Roald Amundsen VGS Ski VGS Drømtorp VGS Frogn VGS Ås VGS Vestby VGS

4 Videregående opplæring
Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

5 vilbli.no

6 Vg1 = første klasse Vg2 = andre klasse Vg3 = tredje klasse
Utdanningsprogram = linje Man velger utdanningsprogram når man søker vg1. Programområde = studieretning Man velger programområde når man søker vg2. Programfag = linjefag eller studieretningsfag Fellesfag = allmenne fag Noen begreper om videregående opplæring som er nyttige å kunne. Kunnskapsløftet 2006

7 3 studie-forberedende utdannings-program
Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering, med to alternativ på Vg1: Studiespesialisering og Studiespesialisering med formgivingsfag 3 studie-forberedende utdannings-program Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap og fører frem til generell studiekompetanse, som kreves for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Noen studier krever spesiell studiekompetanse, dvs. spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag.

8 9 yrkesfaglige utdannings-program
Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3) Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 9 yrkesfaglige utdannings-program Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev. Med yrkeskompetanse kan man gå videre på fagskole. Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev. Yrkeskompetanse gir rett til påbygging til studie- kompetanse (2014).

9 Strukturen i videregående opplæring

10 Studieforberedende utdanningsprogram: Yrkesfaglige utdanningsprogram:
Fremmedspråk Studieforberedende utdanningsprogram: Yrkesfaglige utdanningsprogram: Obligatorisk engelsk på vg1. Obligatorisk fremmedspråk på vg1 og på vg2. I Follo tilbys tysk, fransk, spansk og russisk. Tilbudet varierer fra skole til skole. Fortsette med samme språk = nivå II. Velge nytt språk = nivå I. Ikke hatt fremmedspråk på ungdomskolen = nivå I + nivå II Obligatorisk engelsk på vg1 og på vg2. Ikke fremmedspråk Engelsk på vg1 + vg2 tilsvarer det de har på vg1 på SSP

11 Studieforberedende utdanningsprogram: Yrkesfaglige utdanningsprogram:
Matematikk Studieforberedende utdanningsprogram: Yrkesfaglige utdanningsprogram: Obligatorisk matematikk på vg1 og på vg2. Valg på vg1: P-matte eller T-matte. Valg på vg2: P-matte eller programfagene S-matte eller R-matte Valgfritt på vg3: program- fagene S-matte eller R-matte P-matte = praktisk T-matte = teoretisk S-matte = samfunnsfaglig R-matte = realfaglig Obligatorisk matematikk på vg1. Hvis du tar fagbrev er det kun matematikk på vg1. Obligatorisk matematikk på vg3 påbygging til studiekompetanse Vanligvis kun P-matte P-matte på vg1 + vg3 tilsvarer P-matte på vg1 + vg2 på SSP

12 Hva betyr det å være lærling?
Hovedsakelig 2 år opplæring i skole og 2 eller 2,5 år opplæring i bedrift. Obligatoriske fellesfag på vg1/vg2; matematikk, naturfag, norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Hovedvekt av praktiske og teoretiske programfag på vg1/vg2. Det krever egeninnsats å få læreplass. På vg1 og vg2 er det et eget fag (PTF) hvor dette er i fokus. Opplæring og noe lønn i læretiden. Lærekandidatordningen: Gir kompetanse innen deler av et fagfelt. Hva betyr det å være lærling? I videregående opplæring er det ca programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. Opplæringen med læretid i bedrift kalles også for fagopplæring.

13 Dette gjelder i hovedsak ingeniørutdanninger og noen få andre studier.
Noen universiteter og høyskoler tilbyr spesielle studier for søkere som ikke har studiekompetanse, men som har relevant fagbrev. Dette gjelder i hovedsak ingeniørutdanninger og noen få andre studier. Man søker direkte til skolen. Informasjon finnes på Førsteåret på disse studiene har gjerne mer teoretiske fag, og mindre praksis. Y-veien Ingeniørutdanninger Studier i akvakultur – havbruk og fiskerifag Studier i nautikk Studier i serviceledelse og markedsføring

14 Femte skoleår Påbygging
fagbrev Y - veien Femte skoleår Påbygging YRKESKOMPETANSE STUDIEKOMPETANSE Tredje og fjerde skoleår: vg3 Opplæring i bedrift Tredje skoleår: vg3 Påbygging Tredje skoleår: vg3 Andre skoleår: vg2 Andre skoleår: vg2 Første skoleår: vg1 Første skoleår: vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram

15 Rett til 3 års videregående opplæring
Inntak på vg1 i ett av tre valgte utdanningsprogram men man har ikke rett til å velge skole Inntak på et vg2 som bygger på det vg1 man har fullført men man har ikke krav på å få det programområdet man prioriterer Ett års utvidet rett ved ett omvalg men man må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten To pauseår underveis men man må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året man fyller 24 år Rett til 3 års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på 5 år eller rett til 4 års opplæring i løpet av 6 år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift men i løpet av det året man fyller 24 år. Tilbudet er frivillig

16 Hvor kan man søke om skoleplass?
Primært skoler i eget fylke men ingen fylker tilbyr alle programområdene Akershus er i tillegg delt i tre regioner, man har fortrinn i egen region. Skoler i nabofylker for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud kan søkes uansett hvor man bor karakterene avgjør om man får plass Skoler i andre fylker enn eget hvis hjemfylket kjøper plass Private skoler kommer i tillegg Hvor kan man søke om skoleplass? Inntaket til utdanningsprogram eller programområde er karakterbasert, etter bestemmelsene i opplæringsloven. Inntaket på skole er karakterbasert, etter reglene i Akershus fylkeskommune.

17 Hva med ungdommer som ikke er i skole eller i lære?
De som hverken er i skole eller i lære har rett på hjelp fra Oppfølgingstjenesten (OT). OT gir veiledning og praktisk hjelp til planlegging av opplæring og arbeid. Sammen med ungdommen samarbeider OT med skole, fagopplæring og NAV, og eventuelt med PPT og helsevesen. Ungdommer som ikke har fått læreplass ved skolestart får tilbud om kurs, veiledning og oppfølging. De som ikke får læreplass har rett på et tilbud om opplæring i skole. Hva med ungdommer som ikke er i skole eller i lære? Dette gjelder ungdommer som ikke har brukt opp retten til videregående opplæring. Alle tilbud er frivillige.

18 Årets inntak i Akershus
søkere, med og uten ungdomsrett, 1346 av disse har lære som sitt førsteønske. Fylkets tilbud justeres noe basert på søkertall, søkemønster og prøveinntak. Søkningen til utdanningsprogrammene på vg1 endrer seg lite fra år til år, men antallet søkere til de studieforberedende utdannings-programmene (SSP/IF/MDD) har økt. Totalt har ca. 64 % søkt dette i år. Bygg- og anleggsteknikk har hatt størst nedgang i år. elever fikk tilbud ved førsteinntaket, elever (6,1%) måtte vente på tilbud. 92% av alle søkerne har fått førsteønsket sitt. Av søkere til vg1 er det 84,2%. 664 av søkere til læreplass har en avtale med bedrift ved førsteinntaket. Årets inntak i Akershus Disse tallene er fra første inntak tidlig i juli.

19 Søknadsfrist for å søke VGS: 1. mars (1. februar) 2015
Noen viktige datoer Praksiskurs på VGS: fra 13. til 24. oktober søknadsfrist i perioden september De videregående skolene har Åpen dag i januar Søknadsfrist for å søke VGS: 1. mars (1. februar) 2015

20

21 utdanning.no


Laste ned ppt "Videregående opplæring i Follo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google