Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagar og psykisk helse Kirsten H. Flaten Dosent, HiSF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagar og psykisk helse Kirsten H. Flaten Dosent, HiSF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagar og psykisk helse Kirsten H. Flaten Dosent, HiSF

2 VIKTIGE TEMA Grupper og roller i barnegruppa.(td å vera tøffingen i gruppa, syndebukken osv) Stress i familien.(begge foreldra i jobb, høge krav) Lange dagar i barnehagen, kva har det å seie for barnet. (1-åringen som har 9 timar på "jobb")

3 Også viktig Har vi flytta prestasjonspresset ned i barnehagen?

4 Basis Sunn og tidlig tilknyting Aldersadekvat kompetanse Være der trivsel vert verdsett Kjensle av kontroll over livssituasjon Meistre stress

5 Ein kvalitetsbarnehage; 1. Tilstrekkelig og faglært personale 2. Små barnegrupper 3. Velutstyrt og tilpassa leikerom og uteområder 4. Barns og voksnes samhandling prega av omsorg 5. Leik og stimulering av læring Zachrisson, Lekhal og Schjølberg, 2010

6 Eit heilt vanlig barn – står dei på lista over utryddingstrua?

7 Dei greie og dei rare – barna sine måter og vurdere på

8 Vær særskilt obs på born som ikkje heilt får innpass i jamnalder gruppa (Drugeli, s 128 – 132)

9 The terrible 2’s -2-3 åringar er den aldersgruppa med høgast aggresjon -Open (overt) aggresjon; slå, bite, dytte -Skjulte (covert) aggresjon; regelbryting og hærverk hos eldre barn -Ca 4% - for høge og stabile nivå av aggresjon

10 Wickstrøm et al 2011 Ca 12 % av 4åringene hadde psykisk helseproblem i så stor grad at det gav diagnose like mykje innagerende som utagerende

11

12 Ta engstelse på alvor utan å dramatisere

13 1000 kroners spørsmåla Kvar sluttar normalt og kvar byrjar avvik ? Kva er godt nok ?

14 Barn kan skjule sårbarhet, angst og depresjon gjennom aggresjon

15 Werner & Smith, 1992 Opp mot 50% av barn som veks opp i risikomiljø klarer seg sosialt og i arbeidslivet når dei vert voksne

16 Sensitive barn Biologisk sensitive barn Høgsensitive barn Introverte barn

17 Voksenrolla Ta barnet på alvor! Tid nok til å bli trygg Kose seg sammen Gå inn i leik – og trekke med fleire Tåle å stå i det saman med barnet Akkurat nok press Ikkje ta bornets frustrasjon personleg Rollemodell!!

18 Evidensbaserte program Betyr at det er forska på effekten av programmet og at det virker slik det skal

19 Forebyggande program Kule krabatar leikar – retta mot barna Cool Little kids – retta mot foreldra ….. og andre program

20 gruppetrening Møte andre med samme problem Bevisstgjøring i forhold til kroppsspråk / egne signaler Handtere avvisning Prøve ut / eksponering Målsetting Avspenningsteknikk

21 Kule krabatar leikar Leksjon 1 MerksemdSamarbeidsviljeKjenslereaksjonarInteraksjon Barn Barn Barn 3 Sjuk Barn 4 Sjuk Barn Leksjon 6 MerksemdSamarbeidsviljeKjenslereaksjonarInteraksjon Barn Barn Barn Barn Barn

22 Ulvund & Smith grunnlag for optimisme i forhold til hjelpetiltaks effekt for samspill og utvikling

23 Vi er deres hverdagshelter. Bestevenner. For noen er vi det tryggeste barna har i livet. For noen er vi alt. Johansen, 2012

24 Referanseliste Drugli, May Britt (2013) Atferdsvansker hos barn. Cappelen Damm Akademisk Flaten, Kirsten (2013) Barnehagebarn og angst, Gyldendal Akademisk Sjøvik, Palma (red) (2014) En barnehage for alle. Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Barnehagar og psykisk helse Kirsten H. Flaten Dosent, HiSF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google