Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdier og etiske dilemma i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdier og etiske dilemma i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdier og etiske dilemma i praksis
Hva er verdiene verdt? MAa. Rådet for sykepleie-etikk

2 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Etikk: Det som skjer hele tiden Det gode Det rette Det rettferdige MAa. Rådet for sykepleie-etikk

3 MAa. Rådet for sykepleie-etikk

4 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Fire prinsipper for helsetjeneste-etikk Prinsippet om velgjørenhet Prinsippet om å ikke skade Respekt for autonomi Prinsippet om rettferdighet MAa. Rådet for sykepleie-etikk

5 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Avhengighet Du som er helsearbeider og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er helsearbeider vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Tilpasset fra Verdiheftet ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital MAa. Rådet for sykepleie-etikk

6 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET MAa. Rådet for sykepleie-etikk

7 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Makt Posisjonsmakt Historisk makt Personlig makt Godhetsmakt Definisjonsmakt / kunnskapsmakt MAa. Rådet for sykepleie-etikk

8 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Kvalitet Forskriftsnivå, Retningslinjer, standard, prosedyrer Holdningsnivå, Verdier, holdninger, normer, kultur Kan vi kvalitetsikre møtet? MAa. Rådet for sykepleie-etikk

9 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Etikk er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Hvordan skape forpliktelse mot de mellommenneskelige verdiene? MAa. Rådet for sykepleie-etikk

10 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Hva er en verdi? Verdier er det vi vil stå for Verdier er det som er viktig for oss Verdier er det vi strekker oss etter Verdier er målesnoren inni oss Verdier er den indre styringen Verdier er personlighetstrekk / identitet MAa. Rådet for sykepleie-etikk

11 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier VERDI-OMRÅDER: Personlige verdier Profesjons verdier / Faglige verdier Kjerneverdier/ ”Vi-verdier” MAa. Rådet for sykepleie-etikk

12 Kjerneverdier / Vi-verdier
Verdier er å ligne med personlighetstrekk, de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller enheten vår i ett og alt Ingebrigt Steen Jensen ”Ona fyr” MAa. Rådet for sykepleie-etikk

13 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Identitetsbærende ( vårt ETHOS) Gir retning /driver oss frem mot visjonen Kvalitetsmål, - gjør oss tydelige innad og utad Hjelper oss til å ta beslutninger og velge atferd i hverdagen Våre løfter til brukere og hverandre Stabiliserende i en uforutsigbar og urolig tid MAa. Rådet for sykepleie-etikk

14 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Hva er spesifikt med sykepleieverdiene? Vårt mandat som profesjonsutøvere Våre bør ( vårt ETHOS) i praksis Våre løfter og vår forpliktelse til samfunnet og brukere MAa. Rådet for sykepleie-etikk

15 YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE
1. Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. MAa. Rådet for sykepleie-etikk

16 YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE
Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. MAa. Rådet for sykepleie-etikk

17 Sykepleieren og pasienten
Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients integritet , herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til å være medbesluttende og retten til ikke å bli krenket. MAa. Rådet for sykepleie-etikk

18 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Menneskesyn ”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk MAa. Rådet for sykepleie-etikk

19 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Det rådende menneskesyn, - hemmer den etiske tanke; Mennesket er: Autonomt Uavhengig Mestrende Udødelig Har eksistensiell handlekraft MAa. Rådet for sykepleie-etikk

20 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Implementering/forankring Hva betyr verdien for deg personlig ? Hvordan ønsker du/dere at verdiene skal vise seg i praksis hos dere ? MAa. Rådet for sykepleie-etikk

21 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Etiske dilemma MAa. Rådet for sykepleie-etikk

22 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Etiske dilemma Hva er et dilemma? Når våre bør ikke er mulig Når vi må velge det minste av flere onder MAa. Rådet for sykepleie-etikk

23 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Hvilke etiske dilemma opplever du personlig mest krevende i din praksis ? MAa. Rådet for sykepleie-etikk

24 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Bekymringsmelding; Omsorgsverdiene har det trangt i vår tid Det er ”in” å snakke om etikk, men det er trangt å forankre / forplikte MAa. Rådet for sykepleie-etikk

25 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Hvorfor er det ”trangt” for etikken ? Individualiseringen (menneskesyn) Standardiseringen/kvantifiseringen (Evidensen) Fremskrittet / Foranderligheten /Endringstempo Teknologiseringen Markedsideologien og lønnsomhetskrav Forvaltningen av det gode, rette og rettferdige blir jus (jus repr.bunnlinjen, vi blir kriminelle) MAa. Rådet for sykepleie-etikk

26 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Hva teller når det telles ? ”Moralens sjanser i markedets tidsalder” Vetlesen og Henriksen MAa. Rådet for sykepleie-etikk

27 Verdier i pleie og omsorg
Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. Den empiriske, manualiserte, evidensbaserte virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive dette! Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. Kulturen kan frigjøre eller hemme dette !Dette handler om ledelse (normativt lederskap) MAa. Rådet for sykepleie-etikk

28 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Menneskesynet i helsetjenesten knytter seg til det sårbare , som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : Avhengig Sårbart Dødelig Lever i relasjonsskjørhet Eksistensielt ensomme MAa. Rådet for sykepleie-etikk

29 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Markedsrasjonaliteten, - markeds-liberalismen representerer en ny form for etikk, (paradigmeskifte) Tidligere var det oppgavene/oppdraget først, nå er det prissettingen først MAa. Rådet for sykepleie-etikk

30 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Markedets språk; Kunder, varer, produksjon… Lønnsomhet ( skal alt lønne seg økonomisk?) Konkurranse ( er konkurranse alltid et gode? Hvem/hva konkurrerer vi med i pleie og omsorg?) Effektivitet (er effektivitet kvalitet eller tempo?) Prissetting ( DRG, ISF, IPLOS,Bestiller/utførermodellen) MAa. Rådet for sykepleie-etikk

31 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Hvordan styrke den normative kapital? ”Det etiske språk er snart det eneste vi har for å forbedre vårt samfunn” Vetlesen og Henriksen MAa. Rådet for sykepleie-etikk

32 Verktøy i verdiarbeidet
Klokskap (dømmekraft) i praksis: Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om ”det etiske felt” tett på praksis? MAa. Rådet for sykepleie-etikk

33 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Det er ikke bare arbeidet som belaster personalet, men det moralske ansvaret! ”Å stå i forenende motsetninger” (Kari Martinsen) Myke verdier gir harde resultater! MAa. Rådet for sykepleie-etikk

34 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Verktøy Avviksmeldinger, hva kan vi lære av dem? Klagesaker, hva kan vi lære av dem? Varslerne, hvordan kan vi bli glad for dem? Etiske regnskap MAa. Rådet for sykepleie-etikk

35 Etisk regnskap Den etiske læreprosess
Etikk: Moralens teori Regnskap: Å gjøre opp for seg, - gjøre opp for sine gjerninger MAa. Rådet for sykepleie-etikk

36 Verktøy i verdiarbeidet
En adresse for de etiske dilemma, hvem kan jeg gå til? Nærmeste leder? En klok kollega? Mentor/veileder? Klinisk etikk-komite? Profesjons-etiske råd? MAa. Rådet for sykepleie-etikk

37 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Diskurs-etisk modell Sakens fakta . Det medisinske / det pleiefaglige utgangspunkt 2. Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3. Involverte parter, - rangering (pasienten først) 4. Hvilke handlingsalternativ ser vi? Rangering? 5. Anbefalinger / råd MAa. Rådet for sykepleie-etikk

38 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis HVA NÅ ? Hvilke muligheter har du / dere til å styrke den normative kapital der du arbeider? MAa. Rådet for sykepleie-etikk

39 Barmhjertighetens pris
MAa. Rådet for sykepleie-etikk

40 MAa. Rådet for sykepleie-etikk
Verdier i praksis Personalstøtte indre trygghet ytre trygghet faglig kompetente etisk bevisste MAa. Rådet for sykepleie-etikk

41 Verdier i pleie og omsorg
Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på! Piet Hein MAa. Rådet for sykepleie-etikk


Laste ned ppt "Verdier og etiske dilemma i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google