Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mellom omsorgsverdier og effektivitetskrav

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mellom omsorgsverdier og effektivitetskrav"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mellom omsorgsverdier og effektivitetskrav
Siri Tønnessen Fagmøte Off.godkjent sykepleier, Kandidat i sykepleievitenskap, Høgskolelektor, Høgskolen i Harstad. Stipendiat i medisinsk etikk, Seksjon for Medisinsk Etikk, UiO

2 Oversikt Omsorgsverdier Effektivitetskrav Dilemmaer Avslutning
Siri Tønnessen,

3 Omsorg Mang slags omsorg …. Hvordan; substantiv Hva; verb
Bekymring Bry seg om (care about) Forsiktighet Pleie (care for) Omhu Like, ha lyst på (care for) Beskyttelse Ville (care to) Ansvar Hva meg angår (for all I care) Stell Gi blaffen (not care less) Omtanke Utøvelse av omsorg varierer med: Kontekst og relasjon Siri Tønnessen,

4 Sykepleieomsorg Samfunnsoppdrag (ytre styringsforhold, makro)
- Lover, regler, forskrifter - Rettigheter og plikter Kunnskapsbasert (indre styringsforhold, makro) - sykepleie, vitenskapsteori, etikk - naturvitenskap, samfunnskunnskap, statsvitenskap, - praktisk erfaring, veiledning, kommunikasjon, - ferdighetstrening osv, osv…… Siri Tønnessen,

5 Sykepleieomsorg Relasjonell (mikro) Moralsk praksis (mikro)
Mellom to eller flere: Syn på sykepleie Pasienter Lover, forskrifter Kollegaer Kontekst Etikk Økonomi Pårørende Moralsk praksis (mikro) - Relasjonens grunnlag: - Avhengighet og sårbarhet - Ansvar og makt - Respekt og verdighet Sykepleier - Pasient Siri Tønnessen,

6 Verdier Hva er en verdi? Vurdering av hva som er viktig for oss;
Godt / Vondt , Bra / Dårlig Politikk Familie Kultur Sykepleie Får betydning for moralske spørsmål: Rett / Urett , Riktig / Galt Dine Verdier Siri Tønnessen,

7 Omsorgsverdier i sykepleie
Helhetlig menneskesyn Livet som avhengig og sårbart Ansvaret for den andre Moralsk forpliktelse i relasjonen Forvaltning av makt Respekt Ta på alvor pasientens behov der og da Individuelt betinget Siri Tønnessen,

8 Effektivitetskrav Påbud om kostnadseffektivitet
- Behandle flest mulig for minst mulig (produksjon) Markedsøkonomisk tankegang Budsjettstyrt – profitt (mulig?) Økonomiske insentiver (middel - mål) eks: egenandeler Fritt sykehusvalg – pasienten blir bruker/kunde Nyttetenkning Verdien av behandlingsresultater Objektive mål og statistikk Siri Tønnessen,

9 Verdier knyttet til effektivitetskrav
Dualistisk menneskesyn Kategorisering reduksjonisme Ansvar kontrakt frivillig og gjensidig Omsorg kan måles og veies objektivt Siri Tønnessen,

10 Verdier Omsorgsverdier – Effektivitetskrav ONTOLOGI:
”Alt henger sammen” – Konstant og adskilt Subjektivitet – Objektivitet MENNESKESYN: Holisme - Dualisme EPISTEMOLOGI: Kvalitet - Kvantitet Siri Tønnessen,

11 Dilemma Ansvar: Forpliktelse til å stå til rette for noe: - juridisk
- økonomisk - etisk Siri Tønnessen,

12 Ansvar Hva er tilstrekkelig?
Hvor går grensen for faglig forsvarlighet? Hvor går tålegrensen? Tiden som knapphetsgode - Hva er det mulig å se i en travel hverdag? - Hvor kan man kutte? - Gjøremål og brannslukking - Bruken av tid Siri Tønnessen,

13 Ansvar Lojalitetshensyn; pasient eller økonomi?
- Konflikt mellom verdier som er viktig for deg ”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra hp kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig” (HPL, § 4.1 ledd). ”Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndigheten informasjon om forhold som kan medføre fare for pasientens sikkerhet” (HPL, §17) Siri Tønnessen,

14 Ansvar Ansvaret som sykepleier (profesjonsansvaret):
- Økonomisk, juridisk eller etisk Individuelt eller kollektivt? Politisk? NÅR KRENKES PASIENTEN? Siri Tønnessen,

15 Dilemma Prioriteringer: Hvem skal få, ikke få tjenester?
Hvilken tjeneste, i hvilket omfang og når? Hva skal kriteriene være? Hensikt: Rettferdig fordeling Siri Tønnessen,

16 Prioritering Fordeling: Fordeling av ressurser mellom pasientgrupper
Balansering: Av ressurser til ulike ledd i helsekjeden. Rangering: Rangere pasienter etter rekkefølge (ventelister). Rasjonering: Gjøre begrensninger innenfor trengende behandlingstilbud. Å forkaste – ikke tilby Å forsinke – ikke tilby til riktig tid Å fordreie – kanalisere vekk fra helsetjenesten til andre Å fortynne – redusere kvaliteten Å forhindre – sette opp barrierer som hindrer etterspørsel Siri Tønnessen,

17 Prioriteringer Kriterier: Utfordring: Hvor går grensene?
Alvorlighetsgrad – hastegrad og omfang Behov , personlige preferanser Nytte, forventet levetid, flest mulig (maksimering) Alder: ung eller gammel Likhet i tilgang og tilbud Kostnad Utfordring: Hvor går grensene? Siri Tønnessen,

18 Avslutning Mulige løsninger: - Bevilge mer penger Behov for:
- Endre rettigheter Behov for: Prioriteringskriterier Minstestandarder Avklaring av ansvarsforhold Siri Tønnessen,

19 LYKKE TIL! Takk For Oppmerksomheten! Siri Tønnessen,


Laste ned ppt "Mellom omsorgsverdier og effektivitetskrav"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google