Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidsressurspott (Byrdefull ressurs).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidsressurspott (Byrdefull ressurs)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidsressurspott (Byrdefull ressurs)

2 Sentral avtale (SFS 2213) Avtaletekst SFS 2213: a) Tidsressurspott
Ressurs til lærere med en byrdefull arbeidssituasjon fastsettes til 2 / 2⅔* årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole og enhet i voksenopplæringen, og 2 / 2⅔* årsrammetimer per elev ved den enkelte skole/enhet i videregående opplæring.

3 Sentral avtale SF2213 Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole/enhet. Ved partsenighet på kommunalt/fylkeskommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens, herunder kontaktlærer for elever, og/eller skolelederens arbeidssituasjon.

4 Sentral avtale SFS 2213 Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes arbeidsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av arbeidsoppgaver.

5 Lokal arbeidsavtale Bergen kommune
Tidsressurs Det forutsettes at tidsressurspotten brukes, og i tråd med SFS 2213. Det forutsettes at det er byrdefullhet knyttet til undervisningssituasjonen som er avgjørende for fordeling av ressursen.

6 Skjema for utregning og tildeling

7 Praktisering av drøftinger
Hei. Her kommer regneark med bruk av tidsressurs for …. skole. Hele ressursen har vært brukt til nedsatt undervisning. Kontaktlærere har vært prioritert gruppe i år, ved felles grunnressurs ( i tillegg til kontaktlærerressursen) og skjønnsmessig tildeling ut fra andre behov (elever med spesielle behov, spesialundervisning mm.) I tillegg har noen lærere som har en arbeidssituasjon som har vært vurdert som spesielt byrdefull fatt tildelt noe. Her er det spesialundervisning, grunnleggende norsk, lærere med mange elever o.l.) Drøftinger har vært gjennomført med tillitsvalgt i forkant og samtaler underveis.

8 Hvordan er bruken på ulike skoler i dag?
Kontaktlærere Mange elever – også for kontaktlærere Krevende elever Økt lærertetthet Fellesoppgaver av ulike art Avdelingsledere/administrasjon Verneombud Elevråd Ikke utlagt store deler av potten

9 Oversikt over bruk av tidsressurspott

10 Bli enige på klubben om kriterier knyttet til undervisning
Se til at alle timene blir lagt ut inneværende skoleår Ingen nye oppgaver inn i den reduserte tiden – skal være økt tid til å utføre eksisterende oppgaver Kom gjerne med ferdig forslag til fordeling i drøftingsmøte Vær ute i god tid – om våren når planer for neste skoleår legges


Laste ned ppt "Tidsressurspott (Byrdefull ressurs)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google