Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ideutvikling - Problemdefinisjonen. Hva gjør de erfarne problemløserne? •Samler og analyserer informasjon og data •Snakker med mennesker som kjenner problemet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ideutvikling - Problemdefinisjonen. Hva gjør de erfarne problemløserne? •Samler og analyserer informasjon og data •Snakker med mennesker som kjenner problemet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ideutvikling - Problemdefinisjonen

2 Hva gjør de erfarne problemløserne? •Samler og analyserer informasjon og data •Snakker med mennesker som kjenner problemet og lever med det •Hvis det overhodet er mulig, ser problemet med egne øyne •Får alle funn bekreftet

3 Hva gjør de erfarne problemløserne? 1 •Samler og analyserer informasjon og data –Lærer mest mulig –Skriver og noterer alt som kan være av interesse –Organiserer og ordner informasjonen –Analyserer og presenterer den –Tegner skisser, setter opp grafer og bruker dette som verktøy for kommunikasjon –Leter etter trender, feil og annen meningsfylt informasjon

4 Hva gjør de erfarne problemløserne? 2 •Snakker med mennesker som kjenner problemet og lever med det –Det er viktig å finne dem som lever med problemstillingen - ikke bare eksperter –Still gjennomtrengende spørsmål for å •se utover det som måtte være innlysende •utfordre grunnleggende premisser •klargjøre det du ikke forstår

5 Hva gjør de erfarne problemløserne? 3 •Hvis det overhodet er mulig, ser problemet med egne øyne –Når du snakker med andre, får du problemet sett gjennom deres øyne, formulert slik de ser det. Dette er selvsagt viktig, men hvis det er mulig - inspiserer det selv

6 Hva gjør de erfarne problemløserne? 4 •Får alle funn bekreftet –Verifiserer all innsamlet informasjon –Sjekker og kryssjekker referanser for fakta, data og illustrasjoner –Leter etter skjevfordelinger –Skiller mellom fakta og meninger –Utfordrer antagelser og gjetninger|

7 Teknikker for å definere problemer •Hvor oppsto problemet? •Undersøk problemet •Bruk nåværende status kontra ønsket status og Duncker diagram •Formuler og reformuler problemet •Kepner-Tregoe problemanalyse (Kap 5)

8 Teknikker for å definere problemer 1 •Hvor oppsto problemet? –Hvem formulerte det første gangen? –Kan den personen begrunne hvorfor det ble formulert slik? –Er resonnementene og forutsetningene gyldige? –Har denne personen sett situasjonen fra flere ståsteder før han formulerte seg? –Har du brukt De Første Fire Trinn for å samle informasjon om problemet?

9 Teknikker for å definere problemer 2 •Undersøk problemet –Identifiser all tilgjengelig informasjon –Bli kjent med de fundamentale forholdene –Hvilken informasjon mangler? –Løs en forenklet versjon av problemet –Sett opp hypotese for hva som kan gå galt med nåværende situasjon –Idestorm for å gjette svar –Sammenlign med parallelle eller relaterte saker –Skisser eller beskriv en kvalitativ løsning eller skisser en vei som leder til en løsning –Samle mer informasjon –Skriv den presise problemstilling som definerer det reelle problemet

10 Teknikker for å definere problemer •Bruk nåværende status kontra ønsket status og Duncker diagram –Nåværende og ønsket situasjon må beskrives slik at de kan sammenholdes med hverandre. –Ønsket situasjon må ikke beskrives med vage fraser, men heller så presist som mulig –Den sanne og reelle problemstillingen er der nåværende og ønsket situasjon kan eksakt matches mot hverandre slik at du kan se hvordan du må gå fra den ene til den andre

11 Teknikker for å definere problemer 2 Mulige stier til ønsket tilstand Sti 3 Sti 2Sti 1 Løsning 3 Løsning 2 Løsning 1 OK ikke å oppnå ønsket tilstand Sti 3 Sti 2Sti 1 Løsning 3 Løsning 2 Løsning 1 Oppnå ønsket tilstand Løsninger for å følge stier til ønsket tilstand Løsninger for å følge stier som gjør nåværende tilstand OK Mulige stier som gjør nåværende tilstand OK GENERELL LØSNING FUNKSJONELL LØSNING (HVA) SPESIFIKK LØSNING (HVORDAN)

12 Teknikker for å definere problemer •Formuler og reformuler problemet –Oppfattet problem –Reformulering - lag en motsatt påstand –Reformuler –Endelig problemformulering •I reformuleringen er det viktig å sette inn nye ideer. Til dette kan det være greit å bruke avtrekkere eller utløsere. Se neste side

13 Utløsere for reformulering av problemstillinger 1 •Varier trykket - forsøk å utheve eller understreke forskjellige ord og uttrykk •Velg et uttrykk som har en eksplisitt definisjon og sett denne definisjonen inn alle steder der uttrykket forekommer •Formuler en motsetning, forandre det posistive til det negative og omvendt •Forandre alle til noen, alltid til noen ganger og noen ganger til aldri

14 Utløsere for reformulering av problemstillinger 2 •Sett inn overtalende ord i problem formuleringen, som f. eks. åpenbart, det er klart at, det er sikkert, i stedet for det argumentet ordet er ment å erstatte •Gi uttrykk for en verbal formulering i form av en ligning eller et bilde, og omvendt

15 Evaluer problemdefinisjonen •Er alle delene som inngår i problemet identifisert? •Er alle hindringene identifisert? •Hva mangler i problemdefinisjonen? •Hva hører ikke til i problemdefinisjonen? •Har du utfordret forusetningene og informasjonen du fikk for å formulere problemet? •Har du skilt fakta fra meninger?

16 De neste fire trinn... •Avgjør om problemet fortjener en løsning (neste side) •Fortsett å samle informasjon og gjennomfør litteraturstudier –“Fire til seks uker i laboratoriet kan spare deg en time i biblioteket” –Hva hvis.... •Formuler enkle hypoteser og test de •Idestorm potensielle årsaker og løsningsalternativer

17 Avgjør om problemet fortjener en løsning Har vi allerede en løsning? Er problemet verdt å løses? Har vi nok ressurser til en løsning? Har vi tid til å løse problemet? Det reelle problemet definert Begynn å genere løsninger Fjerne hindring? Implementer den Stopp Nei Ja Nei


Laste ned ppt "Ideutvikling - Problemdefinisjonen. Hva gjør de erfarne problemløserne? •Samler og analyserer informasjon og data •Snakker med mennesker som kjenner problemet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google