Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass - naturgass Hva er forskjell på BIOGASS og NATURGASS?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass - naturgass Hva er forskjell på BIOGASS og NATURGASS?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass - naturgass Hva er forskjell på BIOGASS og NATURGASS?
Hva kan vi bruke den til ? Hvorfor skal vi bruke gassen?

2 Fakta om bio – og naturgass
Naturgass er dannet for mange millioner år siden ved nedbryting og omdanning av gammelt organisk materiale som for lenge siden er blitt skjøvet ned under jordens overflate. Naturgass utvinnes bl.a. i Nordsjøen.Den transporteres i rør til UK og kontinentet, energimengden er ca ti ganger norsk el-produksjon ! Biogass oppstår ved forråtnelse av nytt biologisk materiale uten tilførsel av oksygen, I myrer, I søppeldeponi, og i industrielle biogassanlegg. Ved forbrenning av naturgass reduseres utslipp av CO2 i forhold til forbrenning av olje og diesel. Biogass regnes som klimanøytralt slik at forbrenning av biogass ikke bidrar til øking av klimagassutslippene. Naturgass og renset biogass har tilnærmet lik sammensetning-begge er metangass- og kan brukes om hverandre. Skagerak Naturgass/JÅK/2012

3 Hva er den store forskjellen..
Den CO2 som frigjøres ved forbrenning av biogass tilsvarer den mengden CO2 som biomassen har akkumulert fra atmosfæren CO2 CO2 Biogass Utråtning "Jord" Den CO2 som frigjøres ved forbrenning av naturgass representerer et netto tilskudd av CO2 til atmosfæren CO2 Naturgass Skagerak Naturgass/JÅK/2012

4 Synergier – Naturgass og Biogass
Naturgass er en viktig medspiller for å få biogass ut på markedet – både fordi biogass kan benytte eksisterende infrastruktur og fordi naturgass vil representere en viktig reserveløsning for separate biogassanlegg. Biogass er viktig i forhold til naturgass for å oppnå fornybar-krav – f.eks ved innblanding i biodrivstoff og oppvarmingskrav. Oppgradering Oppvarming Biogass Industri Naturgass Drivstoff Skagerak Naturgass/JÅK/2012

5 Hva kan biogass benyttes til ?
Biogass kan benyttes til alle formål som i dag benytter, eller kan benytte naturgass To av de viktigste anvendelsesområdene er: Oppvarming av bygg Drivstoff til landbasert transport Den eneste forskjellen er at Biogass er: Lokalprodusert og utnytter organisk avfall Fornybar Klimanøytral Skagerak Naturgass/JÅK/2012

6 Skagerak Naturgass/JÅK/2012

7 Gassbusser i Norge Bergen 81 Trondheim 133 Haugesund 20 Stavanger 36
Fredrikstad 6-økes til 100 Oslo 36- økes til 1000 Grenland ca. 40 fra Vestfold ?? Skagerak Naturgass/JÅK/2012

8 Erstatte diesel med naturgass og biogass i buss
100% reduksjon av støv og partikler i lufta lokalt (Grenland ligger i dag over grenseverdier) Nox utslippene reduseres med % CO2 utslippene reduseres med 10-40% Svoveldioksid utslipp reduseres med 100 % Biogass: Ca 100% reduksjon av støv og partikler CO2 utslippene reduseres med 100% (Klimanøytral) -Svoveldioksid utslipp reduseres med 100 % Et skifte til biogass vil gjøre det mulig for oss å ta i bruk nye, regionale, klimanøytrale og fornybare energiressurser som ikke blir utnyttet i dag, men er et avfallsproblem. Eksempel: Biogass fra husdyrgjødsel, biogass fra matavfall, biogass fra kloakkslam Skagerak Naturgass/JÅK/2012

9 Møteprotokoll frå Hovudutval for samferdsel, Telemark Fylkeskommune Møtedato: 06.11.2012
"Telemark fylkeskommune vil innføre biogass på bussar i heile bussparken i Grenland som del av arbeidet med å redusere utslepp. Ein ser på dette som ein viktig pådrivar for etablering av både anlegg og fyllestasjonar då ein legg til rette for ein marknad. Ved innføring av gassbussar brukar ein tilgjengeleg naturgass inntil biogassanlegget i Vestfold står klart." Skagerak Naturgass/JÅK/2012

10


Laste ned ppt "Biogass - naturgass Hva er forskjell på BIOGASS og NATURGASS?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google