Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Samkommuneløsning i FLV- regionen Frosta, Levanger og Verdal - felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Samkommuneløsning i FLV- regionen Frosta, Levanger og Verdal - felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Samkommuneløsning i FLV- regionen Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 Geir Vinsand

2 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Mål for dagen Fatte vedtak med historiske dimensjoner! Kommunene uttrykker enighet om veien videre – valg av hovedløsning Kommunene vedtar å sende søknad til KRD om utredning av forsøk med samkommune – fase1.

3 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Vår rolle Faglig klargjøring – hovedløsning og alternativer Krav og utfordringer i søknad Videre prosess mellom kommunene –to faser

4 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Temaer i gjennomgangen Hvorfor omstilling? Om egne erfaringer og mål Oppdagelsen av Samkommunen Nasjonalt reformbilde og kommunalt mulighetsrom Tre hovedmodeller Innføring av Samkommune Prosessen mot KRD – to faser Prosjektfinansiering

5 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Hvorfor omstilling? Felles visjon Felles mål Felles forståelse av utfordringer Felles forståelse av løsninger Felles forståelse av krav til dere selv Felles forståelse av veien videre Flesk til!

6 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Visjon og mål Visjon: Felles livskvalitet og vekst! Mål: Bedre tjenester! Beredskap mot nye utfordringer! Drivkraft i regionalt samarbeid! Tyngdepunkt for regional utvikling! Regionale identiteter skal bygges opp!

7 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Noen utfordringer Høste gevinster ved regionalisering av kommunale funksjoner Overta nye oppgaver som gir desentraliseringsgevinster Stå sammen i den regionale konkurransen Fornye politikken – ny arena, ny dagsorden og nye politiske roller Supplere kommunemodellen – enhetskommuner med tillegg

8 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Oppdagelsen av samkommunen Vanlig IKS er lite effektivt og gir styringsproblemer Felles formannskap har vedtatt seks områder for samarbeid Felles formannskap ønsker et felles politisk styre med beslutningsmyndighet og budsjettansvar for egne oppgaver Da har vi en samkommune!

9 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Kjennetegn på en samkommune Det geografiske nedslagsfeltet er større en èn kommune Indirekte valgt politisk styringsorgan Beslutningsmyndighet over egne oppgaver Selvstendig økonomi og indirekte finansiert Egen juridisk enhet Egen administrasjon

10 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Kommunehistorikk og reformbilde Den gamle bølgen: fra særkommuner til enhetskommuner Den nye bølgen: fra enhetskommuner til differensiert forvaltning IKS: nasjonale fyrtårn Særkommune: Transport Samkommune: FLV Enhetsfylker Regionfylker

11 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Historisk sjanse Kommunene kan påvirke valg av kommunemodell Store muligheter for lokale tilpasninger Vetorett mot sammenslutning Andre kommuner mobiliserer Flere statlige insentiver kommer Usikker varighet på dagens reformbølge

12 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Hvorfor samkommune? Bedre enn tradisjonelt IKS Gir politisk styring med regionale oppgaver Gir en felles arena og mulighet for nye roller Gir et troverdig mottaksapparat for nye oppgaver Gir stordriftsfordeler og kompetansegevinster i eksisterende virksomhet

13 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Hvorfor ikke regionrådsmodell? Politikere uten makt og myndighet over egne oppgaver Blir kun enighet om minste felles multiplum Dårlig egnet for strategiske oppgaver Løser ikke utfordringer knyttet til effektivitet og styring Høye prosesskostnader

14 Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Hvorfor ikke kommunesammenslutning? Reformbehovet gjelder utvalgte kommunale funksjoner, ikke typiske lokale oppgaver Dagens kommuner er rimelig funksjonelle mht. innbyggertall og avgrensning Dagens kommuner er en ressurs i den regionale utviklingsstrategien En storkommune kan være vanskeligere å kombinere med to politikerroller Vil beholde handlingsfrihet på lang sikt Nasjonal standardløsning med liten nyhetsverdi


Laste ned ppt "Frosta, Levanger og Verdal - felles formannskapsmøte 19. september 2002 - Geir Vinsand Samkommuneløsning i FLV- regionen Frosta, Levanger og Verdal - felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google